Išankstinė pacientų registracija galima internetu svetainėje www.sergu.lt

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimasis

ADMINISTRACIJA

Romaldas Sakalauskas, direktorius:

 • Darbinių klausimų aptarimas, Vilnius, Kaunas, Raseiniai. 2017 m.
 • Ligoninės klausimų aptarimas, VIlnius. 2017 m.

Andželika Zavackienė, direktoriaus pavaduotoja (slaugai):

 • Seminaras „Aktualūs sveikatos priežiūros įstaigų administravimo ir specialistų tęstinio mokymo klausimais“, 2014 m. Palanga.
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Slaugos administravimas: pokyčiai ir naujos galimybės“, 2014 m. Vilnius.
 • Pasitarimas „Lietuvos Respublikos medicinos normos MN 60:2011 „Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencijos ir atsakomybė“, 2015 Vilnius.
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „2015-slaugos studijų mokslo ir praktikos integracija: savalaikė ir efektyvi sveikatos priežiūra“, 2015 Kaunas.
 • Tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija Kaune „2016 - slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija: slaugos kokybės gerinimui“, Kaunas. 2016 m.
 • Kursai „Personalo valdymas“, Palanga. 2016 m.
 • Konferencija „Slaugos mokslas ir praktika 2016: tarptautinė patirtis“, Vilnius. 2016 m.
 • Sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamas posėdis medicinos normai aptarti, Vilnius. 2017 m.
 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursai "Slaugos proceso kokybės valdymas", Šiauliai. 2017 m.
 • Darbo grupės posėdis dėl išplėstinės slaugos magistro programos parengimo, Vilnius. 2017 m.
 • Posėdis dėl tuberkuliozės projekto, VIlnius. 2017 m.
 • Konferencija: "2017 - slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija tvariai sveikatos priežiūros sistemai", Kaunas. 2017 m.

MAISTO TARNYBA

Stasė Juodienė, maisto tarnybos vadovė:

 • Respublikinė praktinė konferencija „Dietetika: dabartis ir perspektyvos“, 2016 m. Vilnius.
 • Respublikinė mokslinė praktinė konferencija "Dietelika ir sveikata 2017: dabartis ir perspektyvos", Vilnius. 2017 m.

Alma Šiaulytienė, dietistė:

 • Respublikinė praktinė konferencija „Dietetika: dabartis ir perspektyvos“, 2016 m. Vilnius.
 • Respublikinė mokslinė praktinė konferencija "Dietelika ir sveikata 2017: dabartis ir perspektyvos", Vilnius. 2017 m.
 • Kursai pagal dietistų mokymų programą, Kaunas. 2017 m.

BENDRASIS SKYRIUS

Eita Merkelevičienė, sekretorė:

 • Seminaras „Dokumentų rengimo ir įforminimo aktualijos 2014 metais“, 2014 m. Klaipėda.

Danguolė Andrėkienė, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė:

 • Valstybinės darbo inspekcijos konsultacinis seminaras, 2014 m. Klaipėdos r.
 • Seminaras „Asmens sveikatos priežiūros ekstremaliųjų situacijų ir karo atveju aktualūs klausimai“, 2015 Vilnius.

Vaiva Kazlauskaitė, infekcijų kontrolės gydytoja:

 • Hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo mokymai, 2016 m. Vilnius.
 • Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Hospitalinių infekcijų sukėlėjai, jų mikrobiologinė diagnostika ir atsparumo antibiotikams vystymosi mechanizmai“, Vilnius. 2016 m.
 • Hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo mokymai, Vilnius. 2017 m.

Daina Žibutė Kugienė, teisininkė:

 • Seminaras „Darbo teisės reforma: naujojo Darbo kodekso pertvarkos teikiamos galimybės ir įgyvendinimo darbai“, Klaipėda. 2016 m.
 • Viešųjų pirkimų konferencija 2017; "Galimų ginčų su teritorinėmis ligonių kasomis reguliavimo teisiniai aspektai, civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą bei privalomų medicinos dokumentų apskaitos formų rengimo aktualijos", Vilnius. 2017 m,

Daiva Srėbalienė, infekcijų kontrolės gydytoja:

 • Hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo mokymai, Vilnius. 2017 m.

PERSONALO SKYRIUS

Jurga Daujotienė, vadovė:

 • Mokymai „Darbo kodekso pakeitimai ir personalo dokumentų įforminimas 2014 m.“ Klaipėda.
 • Seminaras "Personalo valdymo tendencijos 2017 m. : komunikacija, priemonės, naujovės", Vilnius. 2017 m.
 • Seminaras „Naujasis Darbo kodeksas: kaip pasirengti naujųjų nuostatų taikymui“, Klaipėda. 2017 m.

Laima Dvariškienė, vyriausioji specialistė:

 • Seminaras „Darbo teisės reforma: naujojo Darbo kodekso pertvarkos teikiamos galimybės ir įgyvendinimo darbai“, Klaipėda. 2016 m.
 • Seminaras "Naujasis Darbo kodeksas nuo 2017 m.: reformos įgyvendinimas ir naujos galimybės", Klaipėda. 2017 m.

Jolanta Preimantė, specialistė:

 • Seminaras „Darbo teisės reforma: naujojo Darbo kodekso pertvarkos teikiamos galimybės ir įgyvendinimo darbai“, Klaipėda. 2016 m.

 

MIKROBIOLOGIJOS LABORATORIJA

Rita Vėlavičienė, vedėja-medicinos mikrobiologė:

 • Konferencija „Kliniškai ir epidemiologiškai svarbūs mikroorganizmai bei jų valdymas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“, 2014 m. Vilnius.
 • Seminaras "Išorinio kokybės vertinimo programų mokymai", Vilnius 2015
 • Seminaras „Matavimų sieties užtikrinimas bei matavimo priemonių valdymas bandymų ir tyrimų laboratorijoje“, Vilnius 2015
 • Europos antimikrobinio atsparumo stebėsenos tinklo dalyvių pasitarimas. 2015 m., Vilnius.
 • Konferencija „Standarto LST EN ISO 15189:2012 Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos reikalavimai samprata ir taikymas. Kokybės valdymo reikalavimai. Techniniai reikalavimai.“ 2015 m., Vilnius.
 • Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Kokybės vadyba asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose“, 2016 m. Vilnius.
 • Seminaras - diskusija „Jautrumo antimikrobiniams vaistams tyrimai: nuo paciento iki antimikrobinio atsparumo stebėsenos“, 2016 m. Vilnius.
 • Tarptautinis Baltijos simpoziumas „Dėl atsparios tuberkuliozės gydymo naujais ir antros eilės vaistais“, 2016 m. Ryga.
 • Tobulinimosi kursai "Klinikinės mikrobiologijos metodai, tyrimai ir interpretacija", Vilnius. 2017 m.
 • Mokslinė praktinė konferencija "Mikroorganizmų atsparumo antibiotikams aktualijos", Kaunas. 2017 m.

Svetlana Žurova, laborantė:

 • Kursai „Klinikiniai mikrobiologiniai tyrimai: tyrimų principai ir techninių veiksnių įtaka tyrimų rezultatams“, 2016 m. Kaunas.

Sandra Gerikienė, laborantė:

 • Kursai „Klinikiniai mikrobiologiniai tyrimai: tyrimų principai ir techninių veiksnių įtaka tyrimų rezultatams“, 2016 m. Kaunas.

Stanislava Kilinskienė, laborantė:

 • Kursai "Klinikiniai mikrobiologiniai tyrimai: tyrimų principai ir techninių veiksnių įtaka tyrimų rezultatams", VIlnius. 2017 m.

PRIĖMIMO - SKUBIOS PAGALBOS SKYRIUS

Audrė Mockuvienė, medicinos registratorė - duomenų administratorė:

 • Pasaulinė medicinos paroda - kongresas, Vokietija. 2016 m.
 • Konferencija "Klubo ir kelio sąnarių endoprotezavimo aktualijos", BIrštonas. 2017 m.

Loreta Majienė, slaugytoja:

 • Konferencija "Klubo ir kelio sąnarių endoprotezavimo aktualijos", BIrštonas. 2017 m.

KLINIKINĖS DIAGNOSTIKOS LABORATORIJA

Laimutė Noreikienė, laboratorijos vedėja:

 • Neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo programos koordinavimo tarybos posėdis, 2014 m. Vilnius.
 • „Šiuolaikinės technologijos medicinoje: nuo laboratorijos iki klinikos“, 2014 m. Palanga.
 • 6-asis LLMD suvažiavimas - mokslinė praktinė konferencija „Šiuolaikinės technologijos medicinoje: nuo laboratorijos iki klinikos“, 2014 m. Palanga.
 • 12-asis Baltijos šalių laboratorinės medicinos kongresas (XII Baltic Congess Laboratory medicine), 2014 m. Ryga.
 • Seminaras "Išorinio kokybės vertinimo programų mokymai", Vilnius 2015
 • Mokslinė praktinė konferencija „Laboratorinės medicinos svarba lėtinių ligų valdyme“, 2015 m. Vilnius.
 • 21-asis IFCC-EFLM Europos šalių klinikinės chemijos ir laboratorinės medicinos kongresas, 2015 m. Prancūzija.
 • Mokslinė praktinė konferencija „Laboratorinė diagnostika - svarbi klinikinės praktikos grandis“, 2016 m. Kaunas.
 • Mokslinė - praktinė konferencija „Imunohematologijos aktualijos. Naujausios automatinės imunohematologijos platformos“, 2016 m. Kaunas.

Algirdas Puodžiūnas, medicinos biologas:

 • „Kaip užtikrinti efektyvią Medicinos etikos komisijos veiklą Lietuvoje“, 2014 m. Lietuva.
 • 12-asis Baltijos šalių laboratorinės medicinos kongresas (XII Baltic Congess Laboratory medicine), 2014 m. Ryga.
 • Seminaras „Nacionalinio gydytojo profesinės etikos kodekso reikšmė ir praktinis taikymas“, 2014 m.
 • Klaipėdos krašto laboratorinės medicinos draugijos mokslinis praktinis seminaras, 2014 m.
 • Konferencija „2015 m. vidaus ligų diagnostikos ir gydymo moduliai“, 2015 m. Klaipėda.
 • Mokomasis seminaras „Kaip pagerinti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų ir pacientų bendravimą“, Vilnius 2015
 • Mokslinė praktinė konferencija „Laboratorinė diagnostika - svarbi klinikinės praktikos grandis“, 2016 m. Kaunas.
 • „XIII - as Baltijos šalių laboratorinės medicinos kongresas“ („XIII Baltic Congress in Laboratory Medicine“), 2016 m. Tartu (Estija).

Teresė Strakšienė, klinikos laborantė:

 • Biocheminių ir imunocheminių tyrimų kursai, 2014 m. Vilnius.

Violeta Zubrickaitė, medicinos biologė:

 • VI LLMD suvažiavimas – mokslinė praktinėkonferencija „Šiuolaikinės technologijos medicinoje: nuo laboratorijos iki klinikos“, 2014 m. Lietuva.
 • Mokslinė - praktinė konferencija „Imunohematologija ir kraujo komponentų ištyrimas: sprendimai bei naujausios mokslinės tendencijos“, Vilnius 2015
 • Mokslinė - praktinė konferencija „Šiuolaikinė kraujo komponentų transfuzija - nuo donoro iki recipiento“, Vilnius. 2016 m.
 • IX LLMD suvažiavimas ir mokslinė praktinė konferencija "Jaunųjų laboratorinės medicinos specialistų mokslo darbų apžvalga", Šiauliai. 2017 m.

Edita Barkauskienė, vyresnioji klinikos laborantė:

 • Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Kokybės vadyba asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose“, 2016 m. Vilnius.

Inesė Markaitienė, medicinos  biologė:

 • Tobulinimo ciklas „Hematologijos ir klinikinės citologijos laboratorinių tyrimų interpretacija“, 2016 m. Vilnius.
 • Tobulinimosi kursai „Klinikinės biochemijos tyrimai ir jų interpretacija“, Vilnius. 2017 m.

Zinaida Stančaitienė, radiologijos technologė:

 • Mokslinė praktinė konferencija „Naujovės mineralų tankio matavimo pritaikymas klinikinėje praktikoje“, 2016 m. Kaunas.
 • LRTA Asamblėja 2017 "Krūtinės radiologija", Kaunas. 2017 m.

Irena Petkevičienė, radiologijos technologė:

 • LRTA Asamblėja 2017 "Krūtinės radiologija", Kaunas. 2017 m.

Monika Šiaulytė, radiologijos technologė:

 • LRTA Asamblėja 2017 "Krūtinės radiologija", Kaunas. 2017 m.

PILVO IR ENDOSKOPINĖS CHIRURGIJOS SKYRIUS

Jolanta Jonkuvienė, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Lietuvos slaugos specialistų organizacijos IX-asis kongresas, Vilnius. 2016 m.

AMBULATORINĖS IR DIENOS CHIRURGIJOS SKYRIUS

Lina Šakienė, vyresnioji slaugytoja:

 • Konferencija „Slaugos mokslas ir praktika 2016: tarptautinė patirtis“,Vilnius. 2016 m.
 • Darbo grupės posėdis dėl išplėstinės slaugos magistro programos parengimo, Vilnius. 2017 m.

Viktorija Biknerytė, slaugytoja:

 • Ataskaitinė konferencija "Įgimtų ir įgytų kojos ašies deformacijų diagnostika ir gydymo taktika", Gabšiai. 2017 m.

Lijana Šaltė, sklaugytoja:

 • Ataskaitinė konferencija "Įgimtų ir įgytų kojos ašies deformacijų diagnostika ir gydymo taktika", Gabšiai. 2017 m.

Edita Miliauskienė, slaugytoja:

 • Ataskaitinė konferencija "Įgimtų ir įgytų kojos ašies deformacijų diagnostika ir gydymo taktika", Gabšiai. 2017 m.

ANESTEZIOLOGIJOS - REANIMACIJOS SKYRIUS, OPERACINĖ

Laima Piečiuvienė, slaugytoja:

 • Mokslinė praktinė konferencija „Pažangios technologijos - pagalba pacientui“, 2014 m. Kaunas.

Zita Jokužienė, operacinės slaugytoja:

 • Mokslinė praktinė konferencija „Pažangios technologijos - pagalba pacientui“, 2014 m. Kaunas.

Rita Venslovienė, slaugytoja:

 • Konferencija „Mokslo įrodymais pagrįsta slaugos praktika“, 2014 m. Kaunas.

TOMOGRAFIJŲ SKYRIUS

Monika Šiaulytė, radiologijos technologė:

 • Mokslinė konferencija „Radiologija 2015“, Vilnius
 • Europos radiologų asociacijos kongresas (ECR 2015), 2015 m. Austrija.

Irena Gvazdaitytė, radiologijos technologė:

 • Europos radiologų asociacijos kongresas (ECR 2015), 2015 m. Austrija.

Daiva Gedminienė, radiologijos technologė:

 • Mokslinė konferencija „Radiologija 2015“, Vilnius

Tamara Mitkienė, radiologijos technologė:

 • Mokslinė konferencija „Radiologija 2015“, Vilnius

NEFROLOGIJOS SKYRIUS, HEMODIALIZĖS PADALINYS

Alma Gaudutienė, Hemodializės skyriaus bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Konferencija „20 metų peritoninei dializei Lietuvoje“, 2014 m. Vilnius.

RADIOLOGIJOS SKYRIUS

Irena Petkevičienė, vyresnioji radiologijos technologė:

 • Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro kursai, 2014 m. Palanga.
 • VII–oji ataskaitinė Lietuvos radiologijos laborantų asociacijos asamblėja, 2015 m. Vilnius.
 • Lietuvos radiologijos laborantų asociacijos asamblėja „LRLA Asamblėja 2016“, 2016 m. Vilnius.

Natalija Jurevičienė, radiologijos technologė:

 • Kompiuterinio ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų pagrindai, Klaipėda. 2017 m.

UROLOGIJOS SKYRIUS

Jeruta Arlauskienė, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Mokslinė - praktinė konferencija „Gydymo ir slaugos naujovės urologijoje“, Kaunas. 2017 m.

Birutė Ramonienė, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Mokslinė - praktinė konferencija „Gydymo ir slaugos naujovės urologijoje“, Kaunas. 2017 m.

Tatjana Agarina, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Mokslinė - praktinė konferencija „Gydymo ir slaugos naujovės urologijoje“, Kaunas. 2017 m.

Jolanta Kvaukienė, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Mokslinė - praktinė konferencija „Gydymo ir slaugos naujovės urologijoje“, Kaunas. 2017 m.

MEDICININĖS APARATŪROS PRIEŽIŪROS SKYRIUS

Vainius Pukinskas, medicininės aparatūros priežiūros specialistas:

 • Kursai „TMNP720002 atsakingų už radiacinę saugą asmenų mokymai (2013)“ Kaunas, Vilnius.
 • Konferencija „Medicininės apšvitos aktualijos“, Vilnius. 2016 m.

VAISTINĖ

Ramunė Umarienė, vaistinės vedėja:

 • Konferencija „Estijos ligoninių vaistinės – praeitis, dabartis ir ateitis“, 2015 m. Estija.
 • Jubiliejinis 20 - asis Baltpharm forumas ir Europos ligoninių vaistinėse dirbančių farmacijos specialistų simpoziumas, Latvija. 2017 m.

Birutė Narvydienė, farmakotechnikė:

 • Jubiliejinis 20 - asis Baltpharm forumas ir Europos ligoninių vaistinėse dirbančių farmacijos specialistų simpoziumas, Latvija. 2017 m.

KONSULTACINĖ POLIKLINIKA, Taikos pr. 103

Gitana Fetingienė, vyresn. slaugytoja:

 • Kursai „Personalo valdymas“, 2014 m. Palanga.

KONSULTACINĖ POLIKLINIKA, H. Manto g. 49

Kristina Zaglubockaja, slaugytoja, diabetologė:

 • Kursai „Diabetinė pėda“, 2014 m. Kaunas.
 • Konferencija „Cukriniu diabetu sergančių pacientų mokymo aspektai“, Kaunas, 2015

Zinaida Stančaitienė, radiologijos technologė:

 • Mokslinė praktinė konferencija „Naujovės mineralų tankio matavimo pritaikymas klinikinėje praktikoje“, 2016 m. Kaunas.

PSICHIATRIJOS FILIALAS

Jurgita Mozūraitytė, medicinos psichologė:

 • Konferencija „Grupinės terapijos taikymas stacionare“, 2014 m. Klaipėda.
 • Seminaras „Asmenybės funkcijų ir procesų vertinimas klinikinėje praktikoje“, Vilnius 2015
 • Suaugusiųjų asmenybės klinikinio psichologinio vertinimo mokymo programos seminarai, 2016 m. Vilnius.
 • Tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija „Iššūkiai gyvensenos medicinoje“, 2016 m. Palanga.
 • Mokslinė - praktinė konferencija „Elgesio medicina kardiologinėje reabilitacijoje“, Palanga. 2017 m.

Alvidas Remesa, Dienos stacionaras, Muzikos terapeutas:

 • Tarptautinė muzikos terapijos konferencija „Muzikos terapija psichiatrijoje“, 2014 m. Vilnius.
Algina Šamonskienė, psichologė:
 • Lietuvos psichologų kongrese, tema „Ieškoti. Atrasti. Dalintis“, 2015 m. Vilnius.
 • Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei“, 2016 m. Kaunas.
 • Mokslinė praktinė konferencija "Elgesio medicina kardiologinėje reabilitacijoje", Palanga. 2017 m.
Daiva Lubienė, meno terapeutė:
 • Seminaras „Baimė. Kaip ją įveikti“, 2015 m. Šiauliai.
 • Klaipėdos universitetas meno terapijos seminarai: „Meno terapijos metodai dirbant su konfliktų problematika“ bei „Meno terapijos metodai diagnozuojant ir koreguojant emocines būsenas“, Klaipėda. 2016 m.
 • Praktiniai „Meno terapijos“ seminarai, 2016 m. Klaipėdos universitetas.
Inesa Golubovskaja, medicinos psichologė:
 • Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Specialiosios psichologijos laboratorijos organizuojami mokymo kursų ciklas, skirtas norintiems naudoti darbe WISC-III ir WASI“, 2014 m. Vilnius.
 • Praktinis seminaras „Naujoji moksline psichoterapijos sritis - įsisąmoninimas pagrįstas kognityvinė terapija“, 2015 m. Palanga.
 • Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos podiplominės studijos, Vilnius. 2017 m.
 • Psichoterapijos podiplominės studijos, Kaunas. 2017 m.
Giedrius Zarturskis, vyresnysis socialinis darbuotojas:
 • Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos suvažiavimas, 2015 m. Vilnius.

Rasa Hage, meno terapeutė:

 • Praktiniai „Meno terapijos“ seminarai, 2016 m. Klaipėdos universitetas.
 • Klaipėdos universitetas meno terapijos seminarai: „Meno terapijos metodai dirbant su konfliktų problematika“ bei „Meno terapijos metodai diagnozuojant ir koreguojant emocines būsenas“, Klaipėda. 2016 m.

Alanta Bendikienė, medicinos psichologė:

 • XV metinė tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija „Iššūkiai gyvensenos medicinoje“, 2016 m. Palanga.
 • Podiplominės universitetinės psichiatrijos studijos LSMU, Vilnius. 2017 m.
 • Mokslinė - praktinė konferencija „Elgesio medicina kardiologinėje reabilitacijoje“, Palanga. 2017 m.
 • Podiplominės universitetinės psichoterapijos studijos LSMU, Vilnius. 2017 m.

Donata Skurdauskaitė, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Psichikos sveikatos slaugytojų kursai, Klaipėda. 2017 m.

Sigita Lionienė, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Psichikos sveikatos slaugytojų kursai, Klaipėda. 2017 m.

Kristina Samalienė, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Psichikos sveikatos slaugytojų kursai, Klaipėda. 2017 m.

Stase Budrienė, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Psichikos sveikatos slaugytojų kursai, Klaipėda. 2017 m.

Dovilė Birbalaitė, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Psichikos sveikatos slaugytojų kursai, Klaipėda. 2017 m.

Viktorija Zeiderienė, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Psichikos sveikatos slaugytojų kursai, Klaipėda. 2017 m.

Aušra Jurgutytė, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Psichikos sveikatos slaugytojų kursai, Klaipėda. 2017 m.

Laima Toliušienė:

 • Psichikos sveikatos slaugytojų kursai, Klaipėda. 2017 m.

SKUODO FILIALAS

Rūta Malūkaitė, vyr. slaugytoja:

 • Kursai „Alerginės reakcijos ir ligos: diagnostika, gydymas, slauga ir profilaktika“, 2014 m. Klaipėda.
 • Kursai „Pacientų, turinčių judėjimo sutrikimų, slauga“, 2014 m. Klaipėda.

Janina Šmitienė, klinikinės diagnostinės laboratorijos medicinos biologė:

 • VI LLMD suvažiavimas – mokslinė praktinė konferencija, 2014 m. Lietuva.
Loretė Baužienė, bendrosios praktikos slaugytoja:
 • Slaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursai, 2016 m. Klaipėda.
Vilma Šmaižienė, bendrosios praktikos slaugytoja:
 • Slaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursai, 2016 m. Klaipėda.
Birutė Jurevičienė, bendrosios praktikos slaugytoja:
 • Slaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursai, 2016 m. Klaipėda.
Ligoninėje – nauja medicininė įranga

Ligoninėje – nauja medicininė įranga

2017-10-24

Kaip ir kasmet, siekiant kuo aukštesnės diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės pacientams, kuo palankesnių sąlygų tobulėti ir turėti modernią, saugią, patogią darbo aplinką specialistams, 2017 metais ligoninė modernizavo savo infrastruktūrą, įsigydama naują, šiuolaikišką medicininę įrangą.

 

...