Gamybinis reabilitacinis skyrius

Persirgta psichikos liga žmogaus išorėje, elgesyje dažnai nepalieka jokių pėdsakų, tačiau visuomet pažeidžia jo asmenybę, socialinius ryšius, santykius šeimoje, darbe. Psichiškai neįgalių žmonių įgalinimu domisi atskira psichiatrijos sritis – psichiatrijos (arba psichosocialinė) reabilitacija.

Psichosocialinė (psichiatrijos) reabilitacija – tai suderintų visuomeninių, psichologinių, auklėjimo ir medicininių priemonių sistema, teikianti psichikos ligoniams pakankamai savarankiško gyvenimo ir įsitraukimo į visuomenę galimybių.

Sergant psichikos ligomis dažnai sutrinka klientų prisitaikymas visuomenėje, gebėjimas įvertinti situaciją ir spręsti iškilusias problemas. Psichosocialinės reabilitacijos taikymas padeda paremti žmogų sunkiu jo grįžimo į visuomenę laikotarpiu, taip pat emocinių ir tarpasmeninių krizių metu. Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filiale įkurta Psichosocialinės reabilitacijos komanda:

 • Dienos stacionaro skyriaus vedėjas Sergejus Michalcovas;
 • medicinos psichologė Alanta Bendikienė;
 • ergoterapeutė Emilija Ruškytė;
 • socialinė darbuotoja Laura Stonytė;
 • Priėmimo skubios pagalbos vyresnioji slaugytoja.

Būtina reabilitacijos sąlyga – įgyti kliento pasitikėjimą, kad jis pripažintų reabilitacinę programą ir norėtų bendradarbiauti. Reabilitacija yra kliento teisė, o ne prievolė, todėl negalima taikyti be jo sutikimo. Pasirenkant reabilitacijos modelį reikia paisyti kliento norų, gerbti jo asmenybę.

Reabilitacija suprantama kaip sudėtingas procesas, nukreiptas į įvairias žmogaus, su psichine negalia, psichosocialinio funkcionavimo sferas. Svarbiausios reabilitacijos sferos:

 1. psichologinė;
 2. šeimos;
 3. visuomeninė;
 4. klientų auklėjimo ir mokymo;
 5. jo laisvalaikio užimtumo.

Psichosocialinės reabilitacijos komanda dirba remdamasi psichiatrinės reabilitacijos principais:

 1. svarbiausias psichiatrinės reabilitacijos tikslas - pagerinti psichiškai neįgalių asmenų kompetenciją;
 2. psichiatrijos reabilitacija padeda išmokti elgesio, naudingo kliento pageidaujamoje aplinkoje;
 3. psichiatrijos reabilitacija yra eklektiška: taiko įvairius metodus;
 4. psichiatrijos reabilitacija pabrėžia psichiškai neįgalių žmonių profesinę reabilitaciją;
 5. svarbus reabilitacijos elementas – viltis;
 6. sąmoningai skatindami kliento priklausomybę, galime padėti jam išmokti savarankiškai funkcionuoti;
 7. pageidautina, kad klientai aktyviai dalyvautų reabilitacijos procese;
 8. svarbiausi psichiatrijos reabilitacijos metodai – kliento įgūdžių ir aplinkos kūrimas;
 9. ilgalaikis gydymas vaistais dažnai yra reikalingas, tačiau retai pakankamas reabilitacijos komponentas.

Psichiatrijos reabilitacijos procesas

Reabilitacijos principai nurodo psichiatrijos reabilitacijos proceso kryptį. Tai reiškia, jog norint, kad neįgalūs žmonės galėtų prisitaikyti jų pačių pasirinktose gyvenamosios vietos, lavinimosi, socialinėje ir profesinėse aplinkose, jiems reikalingi įgūdžiai ir parama. Psichiatrijos reabilitacija sudaryta iš 3 etapų. Visuose etapuose mokoma pageidaujamų įgūdžių bei kuriama paramos sistema. Tai diagnostikos etapas, planavimo etapas ir intervencijų etapas.

Diagnostikos etapas

Psichosocialinės reabilitacijos komandos specialistai padeda klientui įvertinti jo turimus ir trūkstamus įgūdžius bei gaunamą ir reikalingą paramą. Priešingai nei tradicinėje psichiatrijos diagnozėje, atspindinčioje simptomatiką, reabilitacijos diagnozėje įvertinamas elgesio ir įgūdžių funkcionalumas bei paramos veiksmingumas pasirinktose gyvenamosios vietos, lavinimo, socialinėje arba profesinėse aplinkose.

Funkcinio įvertinimo priemonėmis specialistas išsiaiškina, kokiais reabilitacijos tikslui pasiekti reikalingais įgūdžiais klientas pajėgia pasinaudoti, o kokiais ne. Komandos nariai kartu su klientu išvardina ir aprašo unikalius įgūdžius, kurių reikalauja kliento pasirinktos aplinkos elgesio normos, individualų elgesį, reikalingą, kad klientas gerai jaustųsi pasirinktoje aplinkoje.

Planavimo etapas

Remiantis diagnoze, komandos nariai padeda klientui sudaryti individualų reabilitacijos planą, nustatomi prioritetiniai įgūdžių ir priemonių kūrimo tikslai. Jame numatoma, kaip bus mokoma įgūdžių arba kuriama paramos sistema. Komandos vadovas kiekvienam pagal planą numatytam įgūdžių arba priemonių tikslui paskiria specifines intervencijas ir atitinkamai paskirto atsakingus asmenis kiekvienam tikslui pasirinktoms intervencijoms vykdyti.

Intervencinis etapas

Psichosocialinės reabilitacijos komandos specialistai taiko 2 svarbiausius intervencijų tipus: įgūdžių mokymą ir priemonių kūrimą. Šios intervencijos padeda klientui geriau pasinaudoti įgūdžiais ir parama.

Taigi reabilitacijos procesas vyksta į diagnostiką, planavimą, kliento sėkmę ir pasitenkinimą konkrečioje aplinkoje lemiančių įgūdžių bei paramos kūrimą įtraukiant klientus ir kitus asmenis. Kiekvienam etapui yra skiriamas atitinkamas valandų skaičius.

Pagrindiniai psichiatrinės reabilitacijos komponentai yra: neįgalių žmonių kompetencija, elgesio keitimas, profesinė reabilitacija, kliento aktyvumas, įgūdžių ir aplinkos kūrimas, stigmatizacijos panaikinimas. Visi šie komponentai sėkmingai veikia, jeigu klientas savanoriškai sutinka reabilituotis. Tik savanoriškumo principu žmogus su psichine negalia pilnai įsijungia į reabilitacijos procesą ir sėkmingai panaudoja vidines išgales, tuo būdu jo asmeninis įnašas tampa ne mažiau svarus, kaip ir kitų reabilitacinės komandos narių.

Vyresnioji slaugytoja

Visi gydytojai

Skyriaus tikslas

Psichikos sutrikimų turinčių žmonių integracija į visuomenę.

Uždaviniai:

 • Įjungti žmones, su psichikos negalia, į visuomeninį gyvenimą;
 • Formuoti ir tobulinti profesinius ir buitinius įgūdžius;
 • Vykdyti ligų atkryčio prevenciją;
 • Skatinti pasitikėjimą savimi;
 • Padėti spręsti socialines problemas;
 • Ruošti savarankiškam gyvenimui visuomenėje.
Erasmus sudentai iš Turkijos Respublikinėjė Klaipėdos ligoninėje

Erasmus sudentai iš Turkijos Respublikinėjė Klaipėdos ligoninėje

2018-07-04

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė daugelį metų puoselėja abipusiai naudingą partnerystę su VšĮ Klaipėdos valstybine kolegija sudarydama galimybę dietetitkos srities studentams tobulinti praktinius įgūdžius modernioje praktikos bazėje.

 

 

 

...