Atšaukti vizitą pas gydytoją

Išankstinė pacientų registracija galima internetu svetainėje www.sergu.lt

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimasis

ADMINISTRACIJA

Andželika Zavackienė, direktoriaus pavaduotoja (slaugai):

 • Seminaras „Aktualūs sveikatos priežiūros įstaigų administravimo ir specialistų tęstinio mokymo klausimais“, 2014 m. Palanga.
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Slaugos administravimas: pokyčiai ir naujos galimybės“, 2014 m. Vilnius.
 • Pasitarimas „Lietuvos Respublikos medicinos normos MN 60:2011 „Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencijos ir atsakomybė“, 2015 Vilnius.
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „2015-slaugos studijų mokslo ir praktikos integracija: savalaikė ir efektyvi sveikatos priežiūra“, 2015 Kaunas.
 • Tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija Kaune „2016 - slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija: slaugos kokybės gerinimui“, Kaunas. 2016 m.
 • Kursai „Personalo valdymas“, Palanga. 2016 m.
 • Konferencija „Slaugos mokslas ir praktika 2016: tarptautinė patirtis“, Vilnius. 2016 m.
 • Sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamas posėdis medicinos normai aptarti, Vilnius. 2017 m.
 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursai "Slaugos proceso kokybės valdymas", Šiauliai. 2017 m.
 • Darbo grupės posėdis dėl išplėstinės slaugos magistro programos parengimo, Vilnius. 2017 m.
 • Posėdis dėl tuberkuliozės projekto, VIlnius. 2017 m.
 • Konferencija: "2017 - slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija tvariai sveikatos priežiūros sistemai", Kaunas. 2017 m.
 • VU Slaugos magistro programų vertinimo susitikimas, 2018 m. Vilnius
 • Tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija, skirta tarptautinei slaugytojų dienai, 2018 m. Kaunas

MAISTO TARNYBA

Stasė Juodienė, maisto tarnybos vadovė:

 • Respublikinė praktinė konferencija „Dietetika: dabartis ir perspektyvos“, 2016 m. Vilnius.
 • Respublikinė mokslinė praktinė konferencija "Dietelika ir sveikata 2017: dabartis ir perspektyvos", Vilnius. 2017 m.

Alma Šiaulytienė, dietistė:

 • Respublikinė praktinė konferencija „Dietetika: dabartis ir perspektyvos“, 2016 m. Vilnius.
 • Respublikinė mokslinė praktinė konferencija "Dietelika ir sveikata 2017: dabartis ir perspektyvos", Vilnius. 2017 m.
 • Kursai pagal dietistų mokymų programą, Kaunas. 2017 m.

BENDRASIS SKYRIUS

Eita Merkelevičienė, sekretorė:

 • Seminaras „Dokumentų rengimo ir įforminimo aktualijos 2014 metais“, 2014 m. Klaipėda.

Danguolė Andrėkienė, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė:

 • Valstybinės darbo inspekcijos konsultacinis seminaras, 2014 m. Klaipėdos r.
 • Seminaras „Asmens sveikatos priežiūros ekstremaliųjų situacijų ir karo atveju aktualūs klausimai“, 2015 Vilnius.
 • GPAIS praktinis naudojimas ir pakuočių apskaitos pertvarka, 2018 m. Klaipėda
 • Mokymuose „GPAIS mokymai išoriniams vartotojams (atliekų susidarymo apskaita medicinos įstaigoms)“, Kaunas. 2018 m.

Daina Žibutė Kugienė, teisininkė:

 • Seminaras „Darbo teisės reforma: naujojo Darbo kodekso pertvarkos teikiamos galimybės ir įgyvendinimo darbai“, Klaipėda. 2016 m.
 • Viešųjų pirkimų konferencija 2017; "Galimų ginčų su teritorinėmis ligonių kasomis reguliavimo teisiniai aspektai, civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą bei privalomų medicinos dokumentų apskaitos formų rengimo aktualijos", Vilnius. 2017 m,
 • Diskusija "Kodėl verta kurti korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje", Vilnius. 2017 m.

PERSONALO SKYRIUS

Jurga Daujotienė, vadovė:

 • Mokymai „Darbo kodekso pakeitimai ir personalo dokumentų įforminimas 2014 m.“ Klaipėda.
 • Seminaras "Personalo valdymo tendencijos 2017 m. : komunikacija, priemonės, naujovės", Vilnius. 2017 m.
 • Seminaras „Naujasis Darbo kodeksas: kaip pasirengti naujųjų nuostatų taikymui“, Klaipėda. 2017 m.

Laima Dvariškienė, vyriausioji specialistė:

 • Seminaras „Darbo teisės reforma: naujojo Darbo kodekso pertvarkos teikiamos galimybės ir įgyvendinimo darbai“, Klaipėda. 2016 m.
 • Seminaras "Naujasis Darbo kodeksas nuo 2017 m.: reformos įgyvendinimas ir naujos galimybės", Klaipėda. 2017 m.

Jolanta Preimantė, specialistė:

 • Seminaras „Darbo teisės reforma: naujojo Darbo kodekso pertvarkos teikiamos galimybės ir įgyvendinimo darbai“, Klaipėda. 2016 m.

 

MIKROBIOLOGIJOS LABORATORIJA

Rita Vėlavičienė, vedėja-medicinos mikrobiologė:

 • Konferencija „Kliniškai ir epidemiologiškai svarbūs mikroorganizmai bei jų valdymas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“, 2014 m. Vilnius.
 • Seminaras "Išorinio kokybės vertinimo programų mokymai", Vilnius 2015
 • Seminaras „Matavimų sieties užtikrinimas bei matavimo priemonių valdymas bandymų ir tyrimų laboratorijoje“, Vilnius 2015
 • Europos antimikrobinio atsparumo stebėsenos tinklo dalyvių pasitarimas. 2015 m., Vilnius.
 • Konferencija „Standarto LST EN ISO 15189:2012 Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos reikalavimai samprata ir taikymas. Kokybės valdymo reikalavimai. Techniniai reikalavimai.“ 2015 m., Vilnius.
 • Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Kokybės vadyba asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose“, 2016 m. Vilnius.
 • Seminaras - diskusija „Jautrumo antimikrobiniams vaistams tyrimai: nuo paciento iki antimikrobinio atsparumo stebėsenos“, 2016 m. Vilnius.
 • Tarptautinis Baltijos simpoziumas „Dėl atsparios tuberkuliozės gydymo naujais ir antros eilės vaistais“, 2016 m. Ryga.
 • Tobulinimosi kursai "Klinikinės mikrobiologijos metodai, tyrimai ir interpretacija", Vilnius. 2017 m.
 • Mokslinė praktinė konferencija "Mikroorganizmų atsparumo antibiotikams aktualijos", Kaunas. 2017 m.
 • Konferencija "Antimikrobinio atsparumo aktualijos", Vilnius, 2017 m.

Svetlana Žurova, laborantė:

 • Kursai „Klinikiniai mikrobiologiniai tyrimai: tyrimų principai ir techninių veiksnių įtaka tyrimų rezultatams“, 2016 m. Kaunas.

Sandra Gerikienė, laborantė:

 • Kursai „Klinikiniai mikrobiologiniai tyrimai: tyrimų principai ir techninių veiksnių įtaka tyrimų rezultatams“, 2016 m. Kaunas.

Stanislava Kilinskienė, laborantė:

 • Kursai "Klinikiniai mikrobiologiniai tyrimai: tyrimų principai ir techninių veiksnių įtaka tyrimų rezultatams", VIlnius. 2017 m.

PRIĖMIMO - SKUBIOS PAGALBOS SKYRIUS

Audrė Mockuvienė, medicinos registratorė - duomenų administratorė:

 • Pasaulinė medicinos paroda - kongresas, Vokietija. 2016 m.
 • Konferencija "Klubo ir kelio sąnarių endoprotezavimo aktualijos", BIrštonas. 2017 m.

Loreta Majienė, slaugytoja:

 • Konferencija "Klubo ir kelio sąnarių endoprotezavimo aktualijos", BIrštonas. 2017 m.

KLINIKINĖS DIAGNOSTIKOS LABORATORIJA

Laimutė Noreikienė, laboratorijos vedėja:

 • Neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo programos koordinavimo tarybos posėdis, 2014 m. Vilnius.
 • „Šiuolaikinės technologijos medicinoje: nuo laboratorijos iki klinikos“, 2014 m. Palanga.
 • 6-asis LLMD suvažiavimas - mokslinė praktinė konferencija „Šiuolaikinės technologijos medicinoje: nuo laboratorijos iki klinikos“, 2014 m. Palanga.
 • 12-asis Baltijos šalių laboratorinės medicinos kongresas (XII Baltic Congess Laboratory medicine), 2014 m. Ryga.
 • Seminaras "Išorinio kokybės vertinimo programų mokymai", Vilnius 2015
 • Mokslinė praktinė konferencija „Laboratorinės medicinos svarba lėtinių ligų valdyme“, 2015 m. Vilnius.
 • 21-asis IFCC-EFLM Europos šalių klinikinės chemijos ir laboratorinės medicinos kongresas, 2015 m. Prancūzija.
 • Mokslinė praktinė konferencija „Laboratorinė diagnostika - svarbi klinikinės praktikos grandis“, 2016 m. Kaunas.
 • Mokslinė - praktinė konferencija „Imunohematologijos aktualijos. Naujausios automatinės imunohematologijos platformos“, 2016 m. Kaunas.
 • Konferencija "Ką klinicistai turėtų žinoti, o laboratorija padaryti", Vilnius. 2017 m.
 • Konferencija "2017 metų laboratorinė diagnostika: Naujos laboratorinės galimybės ir tyrimų klinikinės interpretacijos", Vilnius. 2017 m.
 • Kursai: Klinikinės biochemijos tyrimai ir jų interpretacija, 2018 m. Vilnius
 • Tobulinimo cikle : „Klinikinė laboratorinė diagnostika ir tyrimų interpretacija“, 2018 m. Vilnius

Algirdas Puodžiūnas, medicinos biologas:

 • „Kaip užtikrinti efektyvią Medicinos etikos komisijos veiklą Lietuvoje“, 2014 m. Lietuva.
 • 12-asis Baltijos šalių laboratorinės medicinos kongresas (XII Baltic Congess Laboratory medicine), 2014 m. Ryga.
 • Seminaras „Nacionalinio gydytojo profesinės etikos kodekso reikšmė ir praktinis taikymas“, 2014 m.
 • Klaipėdos krašto laboratorinės medicinos draugijos mokslinis praktinis seminaras, 2014 m.
 • Konferencija „2015 m. vidaus ligų diagnostikos ir gydymo moduliai“, 2015 m. Klaipėda.
 • Mokomasis seminaras „Kaip pagerinti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų ir pacientų bendravimą“, Vilnius 2015
 • Mokslinė praktinė konferencija „Laboratorinė diagnostika - svarbi klinikinės praktikos grandis“, 2016 m. Kaunas.
 • „XIII - as Baltijos šalių laboratorinės medicinos kongresas“ („XIII Baltic Congress in Laboratory Medicine“), 2016 m. Tartu (Estija).
 • Kursai: "Diagnostinė imunologija ir kliniškai svarbios kraujo grupės", 2018 m. Vilnius
 • 14 - ame Baltijos šalių laboratorinės medicinos kongrese., 2018 m. Vilnius
 • Gydytojų tobulinimosi kursuose tema: „Hematologiniai ir bendrieji klinikiniai tyrimai automatizuotoje laboratorijoje“, 2018 m. Kaunas

Teresė Strakšienė, klinikos laborantė:

 • Biocheminių ir imunocheminių tyrimų kursai, 2014 m. Vilnius.
 • Kursai: "Imunohematologinių tyrimų atlikimo principai", 2018 m. Klaipėda

Violeta Zubrickaitė, medicinos biologė:

 • VI LLMD suvažiavimas – mokslinė praktinėkonferencija „Šiuolaikinės technologijos medicinoje: nuo laboratorijos iki klinikos“, 2014 m. Lietuva.
 • Mokslinė - praktinė konferencija „Imunohematologija ir kraujo komponentų ištyrimas: sprendimai bei naujausios mokslinės tendencijos“, Vilnius 2015
 • Mokslinė - praktinė konferencija „Šiuolaikinė kraujo komponentų transfuzija - nuo donoro iki recipiento“, Vilnius. 2016 m.
 • IX LLMD suvažiavimas ir mokslinė praktinė konferencija "Jaunųjų laboratorinės medicinos specialistų mokslo darbų apžvalga", Šiauliai. 2017 m.
 • Gydytojų tobulinimosi kursuose tema: „Hematologiniai ir bendrieji klinikiniai tyrimai automatizuotoje laboratorijoje“, Kaunas 2018 m.

Edita Barkauskienė, vyresnioji klinikos laborantė:

 • Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Kokybės vadyba asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose“, 2016 m. Vilnius.
 • Seminaras "Vidinis auditas medicinos laboratorijose pagal tarptautinių standartų LST EN ISO 15189:2013 ir LST EN ISO 19011:2012 reikalavimus", Vilnius. 2017 m.
 • Seminaras: "Vidinis auditas medicinos laboratorijose pagal tarptautinius standartus...", 2018 m. Vilnius

Inesė Markaitienė, medicinos  biologė:

 • Tobulinimo ciklas „Hematologijos ir klinikinės citologijos laboratorinių tyrimų interpretacija“, 2016 m. Vilnius.
 • Tobulinimosi kursai „Klinikinės biochemijos tyrimai ir jų interpretacija“, Vilnius. 2017 m.
 • Konferencija "Ką klinicistai turėtų žinoti, o laboratorija padaryti", Vilnius, 2017 m.

PILVO IR ENDOSKOPINĖS CHIRURGIJOS SKYRIUS

Jolanta Jonkuvienė, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Lietuvos slaugos specialistų organizacijos IX-asis kongresas, Vilnius. 2016 m.
 • Respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Slaugos paslaugų prieinamumas Lietuvoje“., 2018 m. Vilnius

AMBULATORINĖS IR DIENOS CHIRURGIJOS SKYRIUS

Lina Gedrimė, vyresnioji slaugytoja:

 • Konferencija „Slaugos mokslas ir praktika 2016: tarptautinė patirtis“,Vilnius. 2016 m.
 • Darbo grupės posėdis dėl išplėstinės slaugos magistro programos parengimo, Vilnius. 2017 m.

Viktorija Biknerytė, slaugytoja:

 • Ataskaitinė konferencija "Įgimtų ir įgytų kojos ašies deformacijų diagnostika ir gydymo taktika", Gabšiai. 2017 m.

Lijana Šaltė, sklaugytoja:

 • Ataskaitinė konferencija "Įgimtų ir įgytų kojos ašies deformacijų diagnostika ir gydymo taktika", Gabšiai. 2017 m.

Edita Miliauskienė, slaugytoja:

 • Ataskaitinė konferencija "Įgimtų ir įgytų kojos ašies deformacijų diagnostika ir gydymo taktika", Gabšiai. 2017 m.

ANESTEZIOLOGIJOS - REANIMACIJOS SKYRIUS, OPERACINĖ

Laima Piečiuvienė, slaugytoja:

 • Mokslinė praktinė konferencija „Pažangios technologijos - pagalba pacientui“, 2014 m. Kaunas.

Zita Jokužienė, operacinės slaugytoja:

 • Mokslinė praktinė konferencija „Pažangios technologijos - pagalba pacientui“, 2014 m. Kaunas.

Rita Venslovienė, slaugytoja:

 • Konferencija „Mokslo įrodymais pagrįsta slaugos praktika“, 2014 m. Kaunas.

TOMOGRAFIJŲ SKYRIUS

Monika Šiaulytė, radiologijos technologė:

 • Mokslinė konferencija „Radiologija 2015“, Vilnius
 • Europos radiologų asociacijos kongresas (ECR 2015), 2015 m. Austrija.
 • "VII -asis Baltijos Radiologijos kongresas“, 2018m. Kaunas.

Irena Gvazdaitytė, radiologijos technologė:

 • Europos radiologų asociacijos kongresas (ECR 2015), 2015 m. Austrija.

Daiva Gedminienė, radiologijos technologė:

 • Mokslinė konferencija „Radiologija 2015“, Vilnius

Tamara Mitkienė, radiologijos technologė:

 • Mokslinė konferencija „Radiologija 2015“, Vilnius

Paulina Gustytė, radiologijos technologė:

 • "VII -asis Baltijos Radiologijos kongresas,  2018m. Kaunas.

Vilius Lazauskas, radiologijos technologas:

 • "VII -asis Baltijos Radiologijos kongresas,  2018m. Kaunas.

NEFROLOGIJOS SKYRIUS, HEMODIALIZĖS PADALINYS

Alma Gaudutienė, Hemodializės skyriaus bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Konferencija „20 metų peritoninei dializei Lietuvoje“, 2014 m. Vilnius.

RADIOLOGIJOS SKYRIUS

Irena Petkevičienė, vyresnioji radiologijos technologė:

 • Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro kursai, 2014 m. Palanga.
 • VII–oji ataskaitinė Lietuvos radiologijos laborantų asociacijos asamblėja, 2015 m. Vilnius.
 • Lietuvos radiologijos laborantų asociacijos asamblėja „LRLA Asamblėja 2016“, 2016 m. Vilnius.

Natalija Jurevičienė, radiologijos technologė:

 • Kompiuterinio ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų pagrindai, Klaipėda. 2017 m.

UROLOGIJOS SKYRIUS

Jeruta Arlauskienė, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Mokslinė - praktinė konferencija „Gydymo ir slaugos naujovės urologijoje“, Kaunas. 2017 m.

Birutė Ramonienė, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Mokslinė - praktinė konferencija „Gydymo ir slaugos naujovės urologijoje“, Kaunas. 2017 m.

Tatjana Agarina, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Mokslinė - praktinė konferencija „Gydymo ir slaugos naujovės urologijoje“, Kaunas. 2017 m.

Jolanta Kvaukienė, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Mokslinė - praktinė konferencija „Gydymo ir slaugos naujovės urologijoje“, Kaunas. 2017 m.

VAISTINĖ

Ramunė Umarienė, vaistinės vedėja:

 • Konferencija „Estijos ligoninių vaistinės – praeitis, dabartis ir ateitis“, 2015 m. Estija.
 • Jubiliejinis 20 - asis Baltpharm forumas ir Europos ligoninių vaistinėse dirbančių farmacijos specialistų simpoziumas, Latvija. 2017 m.

Birutė Narvydienė, farmakotechnikė:

 • Jubiliejinis 20 - asis Baltpharm forumas ir Europos ligoninių vaistinėse dirbančių farmacijos specialistų simpoziumas, Latvija. 2017 m.

KONSULTACINĖ POLIKLINIKA, Taikos pr. 103

Gitana Fetingienė, vyresn. slaugytoja:

 • Kursai „Personalo valdymas“, 2014 m. Palanga.

KONSULTACINĖ POLIKLINIKA, H. Manto g. 49

Kristina Zaglubockaja, slaugytoja, diabetologė:

 • Kursai „Diabetinė pėda“, 2014 m. Kaunas.
 • Konferencija „Cukriniu diabetu sergančių pacientų mokymo aspektai“, Kaunas, 2015
 • Konferencija Pažaislio vienuolyne, Kaunas. 2017 m.

Zinaida Stančaitienė, radiologijos technologė:

 • Mokslinė praktinė konferencija „Naujovės mineralų tankio matavimo pritaikymas klinikinėje praktikoje“, 2016 m. Kaunas.

CENTRALIZUOTOS STERILIZACIJOS SKYRIUS

Giedrė Pocienė, specialistė:

 • mokymuose „GPAIS mokymai išoriniams vartotojams (atliekų susidarymo apskaita medicinos įstaigoms)“, Kaunas. 2018 m.

PSICHIATRIJOS FILIALAS

Jurgita Untulė, medicinos psichologė:

 • Konferencija „Grupinės terapijos taikymas stacionare“, 2014 m. Klaipėda.
 • Seminaras „Asmenybės funkcijų ir procesų vertinimas klinikinėje praktikoje“, Vilnius 2015
 • Suaugusiųjų asmenybės klinikinio psichologinio vertinimo mokymo programos seminarai, 2016 m. Vilnius.
 • Tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija „Iššūkiai gyvensenos medicinoje“, 2016 m. Palanga.
 • Mokslinė - praktinė konferencija „Elgesio medicina kardiologinėje reabilitacijoje“, Palanga. 2017 m.
 • Konferencija "Narcizinis asmenybės sutrikimas. Klinika, diagnostika, psichoterapija", 2018 m. Klaipėda
 • Konferencijoje - pristatyme  „Psichoterapijos mokymai Lietuvoje“, Kaunas. 2018 m.
 • „Klinikinių ir sveikatos psichologų konferencija - 2018“. Birštonas.
 • Mokymai „Kaip organizuoti ir atlikti savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinį vertinimą“, 2018m. Klaipėda.

Alvidas Remesa, Dienos stacionaras, Muzikos terapeutas:

 • Tarptautinė muzikos terapijos konferencija „Muzikos terapija psichiatrijoje“, 2014 m. Vilnius.
Algina Šamonskienė, psichologė:
 • Lietuvos psichologų kongrese, tema „Ieškoti. Atrasti. Dalintis“, 2015 m. Vilnius.
 • Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei“, 2016 m. Kaunas.
 • Mokslinė praktinė konferencija "Elgesio medicina kardiologinėje reabilitacijoje", Palanga. 2017 m.
 • Lietuvos psichologų kongrese Klaipėdoje „Psichologija vakar, šiandien, rytoj", 2018 m. Klaipėda
 • NEO PO-R mokymai, 2018 m. Vilnius
Daiva Lubienė, meno terapeutė:
 • Seminaras „Baimė. Kaip ją įveikti“, 2015 m. Šiauliai.
 • Klaipėdos universitetas meno terapijos seminarai: „Meno terapijos metodai dirbant su konfliktų problematika“ bei „Meno terapijos metodai diagnozuojant ir koreguojant emocines būsenas“, Klaipėda. 2016 m.
 • Praktiniai „Meno terapijos“ seminarai, 2016 m. Klaipėdos universitetas.
 • Mokymai "Smėlio terapijos organizavimas", 2018 m. Klaipėda
Inesa Golubovskaja, medicinos psichologė:
 • Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Specialiosios psichologijos laboratorijos organizuojami mokymo kursų ciklas, skirtas norintiems naudoti darbe WISC-III ir WASI“, 2014 m. Vilnius.
 • Praktinis seminaras „Naujoji moksline psichoterapijos sritis - įsisąmoninimas pagrįstas kognityvinė terapija“, 2015 m. Palanga.
 • Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos podiplominės studijos, Vilnius. 2017 m.
 • Psichoterapijos podiplominės studijos, Kaunas. 2017 m.
 • 2 - oji Vilniaus savižudybių intervencijos metodų konferencijoja, Vilnius. 2017 m.
Giedrius Zarturskis, vyresnysis socialinis darbuotojas:
 • Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos suvažiavimas, 2015 m. Vilnius.

Rasa Hage, meno terapeutė:

 • Praktiniai „Meno terapijos“ seminarai, 2016 m. Klaipėdos universitetas.
 • Klaipėdos universitetas meno terapijos seminarai: „Meno terapijos metodai dirbant su konfliktų problematika“ bei „Meno terapijos metodai diagnozuojant ir koreguojant emocines būsenas“, Klaipėda. 2016 m.

Alanta Bendikienė, medicinos psichologė:

 • XV metinė tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija „Iššūkiai gyvensenos medicinoje“, 2016 m. Palanga.
 • Podiplominės universitetinės psichiatrijos studijos LSMU, Vilnius. 2017 m.
 • Mokslinė - praktinė konferencija „Elgesio medicina kardiologinėje reabilitacijoje“, Palanga. 2017 m.
 • Podiplominės universitetinės psichoterapijos studijos LSMU, Vilnius. 2017 m.
 • LSMU podiplominių psichoterapijos studijų baigimo pažymėjimo įteikimas, Kaunas. 2017 m.
 • NEO PO-R mokymai, 2018 m. Vilnius

Donata Skurdauskaitė, psichikos sveikatos slaugytoja:

 • Psichikos sveikatos slaugytojų kursai, Klaipėda. 2017 m.

Sigita Lionienė, psichikos sveikatos slaugytoja:

 • Psichikos sveikatos slaugytojų kursai, Klaipėda. 2017 m.

Stase Budrienė, psichikos sveikatos slaugytoja:

 • Psichikos sveikatos slaugytojų kursai, Klaipėda. 2017 m.

Dovilė Birbalaitė, psichikos sveikatos slaugytoja:

 • Psichikos sveikatos slaugytojų kursai, Klaipėda. 2017 m.

Viktorija Zeiderienė, psichikos sveikatos slaugytoja:

 • Psichikos sveikatos slaugytojų kursai, Klaipėda. 2017 m.

Aušra Jurgutytė, psichikos sveikatos slaugytoja:

 • Psichikos sveikatos slaugytojų kursai, Klaipėda. 2017 m.

Laima Toliušienė, psichikos sveikatos slaugytoja:

 • Psichikos sveikatos slaugytojų kursai, Klaipėda. 2017 m.

SKUODO FILIALAS

Rūta Malūkaitė, vyr. slaugytoja:

 • Kursai „Alerginės reakcijos ir ligos: diagnostika, gydymas, slauga ir profilaktika“, 2014 m. Klaipėda.
 • Kursai „Pacientų, turinčių judėjimo sutrikimų, slauga“, 2014 m. Klaipėda.
 • Kursai "Stresas darbe ir jo įveikos ypatumai", 2018 m. Palanga

Janina Šmitienė, klinikinės diagnostinės laboratorijos medicinos biologė:

 • VI LLMD suvažiavimas – mokslinė praktinė konferencija, 2014 m. Lietuva.
 • Kursai " Diagnostinė imunologija ir kliniškai svarbios kraujo grupės", 2018 m. Vilnius
 • Tobulinimosi kursuose tema: „Hematologiniai ir bendrieji klinikiniai tyrimai automatizuotoje laboratorijoje“, 2018 m. Kaunas
Loretė Baužienė, bendrosios praktikos slaugytoja:
 • Slaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursai, 2016 m. Klaipėda.
Vilma Šmaižienė, bendrosios praktikos slaugytoja:
 • Slaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursai, 2016 m. Klaipėda.
Birutė Jurevičienė, bendrosios praktikos slaugytoja:
 • Slaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursai, 2016 m. Klaipėda.

 

 

 

...