Atšaukti vizitą pas gydytoją

Išankstinė pacientų registracija galima internetu svetainėje www.sergu.lt

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimasis

LIGONINĖS VADOVYBĖ

Zigmas Juzumas, direktoriaus pavaduotojas (medicinai):

 • Konferencija „Rizikos valdymas sveikatos priežiūros įstaigose - aktualijos, įžvalgos, praktiniai patarimai", 2019 m. Vilnius.
 • Mokymai „Sveikatos politikos ir  strategijos naujovės“, 2019 m. Vilnius.

Mindaugas Kundrotas, direktoriaus pavaduotojas (infrastruktūrai):

 • Mokymai „Sveikatos politikos ir strategijos naujovės“, 2019 m. Vilnius.

Salviija Misikonienė, Vidaus medicininio audito skyriaus vadovė:

 • Konferencija „Rizikos valdymas sveikatos priežiūros įstaigose - aktualijos, įžvalgos, praktiniai patarimai", 2019 m. Vilnius.
 • Mokymai „Sveikatos politikos ir strategijos naujovės“, 2019 m. Vilnius.

Andželika Zavackienė, direktoriaus pavaduotoja (slaugai):

 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursai „Efektyvus vadovavimas“, 2019 m. Klaipėda.
 • Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Pragulų profilaktika ir gydymas“, 2018 m. Klaipėda.
 • Tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija, skirta tarptautinei slaugytojų dienai, 2018 m. Kaunas.
 • VU Slaugos magistro programų vertinimo susitikimas, 2018 m. Vilnius.
 • Konferencija „2017 - slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija tvariai sveikatos priežiūros sistemai“, 2017 m. Kaunas.
 • Posėdis dėl tuberkuliozės projekto, 2017 m. Vilnius.
 • Darbo grupės posėdis dėl išplėstinės slaugos magistro programos parengimo. 2017 m. Vilnius.
 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursai „Slaugos proceso kokybės valdymas“, 2017 m. Šiauliai.
 • Sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamas posėdis medicinos normai aptarti, 2017 m. Vilnius.
 • Konferencija „Slaugos mokslas ir praktika: tarpatutinė patirtis“, 2016 m. Vilnius.
 • Kursai „Personalo valdymas“, 2016 m. Palanga.
 • Tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija „2016 - slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija: slaugos kokybės gerinimui“, 2016 m. Kaunas.
 • Respublikinė mokslinė - praktinė konferencija „2015 - slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija: savalaikė ir efektyvi sveikatos priežiūra“, 2015 m. Kaunas.
 • Pasitarimas „Lietuvos Respublikos medicinos normos MN 60:2011 „Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencijos ir atsakomybė“, 2015 m. Vilnius.
 • Respublikinė mokslinė - praktinė konferencija „Slaugos administravimas: pokyčiai ir naujos galimybės“, 2014 m. Vilnius.
 • Seminaras „Aktualūs sveikatos priežiūros įstaigų administravimo ir specialistų tęstinio mokymo klausimais“, 2014 m. Palanga.     

MAISTO TARNYBA

Alma Šiaulytienė, dietistė:

 • Kursai pagal dietistų mokymų programą, 2017 m. Kaunas.
 • Respublikinė mokslinė - praktinė konferencija „Dietetika ir sveikata 2017: dabartis ir perspektyvos“, 2017 m. Vilnius.
 • Respublikinė praktinė konferencija „Dietetika: dabartis ir perspektyvos“, 2016 m. Vilnius.

BENDRASIS SKYRIUS

Eita Merkelevičienė, sekretorė:

 • Seminaras „Dokumentų rengimo ir įforminimo aktualijos 2014 metais“, 2014 m. Klaipėda.

Danguolė Andrėkienė, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė:

 • „GPAIS mokymai išoriniams vartotojams (atliekų susidarymo apskaita medicinos įstaigoms)“, Kaunas. 2018 m.
 • GPAIS praktinis naudojimas ir pakuočių apskaitos pertvarka, 2018 m. Klaipėda.
 • Seminaras „Asmens sveikatos priežiūros ekstremaliųjų situacijų ir karo atveju aktualūs klausimai“, 2015 m. Vilnius.
 • Valstybinės darbo inspekcijos konsultacinis seminaras, 2014 m. Klaipėdos r.

Daina Žibutė Kugienė, teisininkė:

 • Konferencija "Viešieji pirkimai 2020", 2020m. Vilnius.
 • Diskusija "Kodėl verta kurti korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje", Vilnius. 2017 m.
 • Viešųjų pirkimų konferencija „Galimų ginčų su teritorinėmis ligonių kasomis reguliavimo teisiniai aspektai, civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą bei privalomų medicinos dokumentų apskaitos formų rengimo aktualijos“, 2017 m. Vilnius.
 • Seminaras „Darbo teisės reforma: naujojo Darbo kodekso pertvarkos teikiamos galimybės ir įgyvendinimo darbai“, 2016 m. Klaipėda.

PSICHIATRIJOS FILIALO ŪMIOS PSICHIATRIJOS SKYRIUS

Jolanta Jonkuvienė, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Lietuvos slaugos specialistų organizacijos IX-asis kongresas, Vilnius. 2016 m.
 • Respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Slaugos paslaugų prieinamumas Lietuvoje“., 2018 m. Vilnius

 

PERSONALO SKYRIUS

Jurga Daujotienė, vadovė:

 • Seminaras "Naujojo darbo kodekso praktinis taikymas. Naujieji reikalavimai lokaliems teisės aktams, kylantys ginčai. Mokesčių reformos įtaka darbo santykiams". 2018 m.
 • Seminaras „Naujasis Darbo kodeksas: kaip pasirengti naujųjų nuostatų taikymui“, Klaipėda. 2017 m.
 • Seminaras „Personalo valdymo tendencijos 2017 m.: komunikacija, priemonės, naujovės“, 2017 m. Vilnius.
 • Mokymai „Darbo kodekso pakeitimai ir personalo dokumentų įforminimas 2014 m. “, 2014 m. Klaipėda.

Laima Dvariškienė, vyriausioji specialistė:

 • konsultacinis seminaras „Darbo kodekso komentaro įžvalgų išaiškinimas per besiformuojančią praktiką, darbo ginčus“, 2019m. Klaipėda.
 • Seminaras "Naujojo darbo kodekso praktinis taikymas. Naujieji reikalavimai lokaliems teisės aktams, kylantys ginčai. Mokesčių reformos įtaka darbo santykiams". 2018 m.
 • Seminaras „Naujasis Darbo kodeksas nuo 2017 m.: reformos įgyvendinimas ir naujos galimybės“, 2017 m. Klaipėda.
 • Seminaras „Darbo teisės reforma: naujojo Darbo kodekso pertvarkos teikiamos galimybės ir įgyvendinimo darbai“, 2016 m. Klaipėda.

Jovita Gabalytė, specialistė:

 • Seminaras "Naujojo darbo kodekso praktinis taikymas. Naujieji reikalavimai lokaliems teisės aktams, kylantys ginčai. Mokesčių reformos įtaka darbo santykiams". 2018 m.

 

MIKROBIOLOGIJOS LABORATORIJA

Rita Vėlavičienė, vedėja-medicinos mikrobiologė:

 • Mokymai–diskusija skirta  Europos jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymo komiteto v10.0 versijos ir pakeitimų pristatymui, 2020m. VIlnius.
 • Konferencija „Išorinio kokybės vertinimo ateities kryptys ir tendencijos“, 2019m. Vilnius.
 • Mokslinė - praktinė konferencija "Mikroorganizmų atsparumo antibiotikams aktualijos", Kaunas. 2017 m.
 • Tobulinimosi kursai „Klinikinės mikrobiologijos metodai, tyrimai ir interpretacija“, 2017 m. Vilnius.
 • Konferencija "Antimikrobinio atsparumo aktualijos", Vilnius, 2017 m.
 • Tarptautinis Baltijos simpoziumas „Dėl atsparios tuberkuliozės gydymo naujais ir antros eilės vaistais“, 2016 m. Ryga.
 • Seminaras - diskusija „Jautrumo antimikrobiniams vaistams tyrimai: nuo paciento iki antimikrobinio atsparumo stebėsenos“, 2016 m. Vilnius.
 • Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Kokybės vadyba asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose“, 2016 m. Vilnius.
 • Konferencija „Standarto LST EN ISO 15189:2012 Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos reikalavimai, samprata ir taikymas. Kokybės valdymo reikalavimai. Techniniai reikalavimai“, 2015 m. Vilnius.
 • Europos antimikrobinio atsparumo stebėsenos tinklo dalyvių pasitarimas. 2015 m. Vilnius.
 • Seminaras „Matavimų sieties užtikrinimas bei matavimo priemonių valdymas bandymų ir tyrimų laboratorijoje“, 2015 m. Vilnius.
 • Seminaras „Išorinio kokybės vertinimo programų mokymai“, 2015 m. Vilnius.
 • Konferencija „Kliniškai ir epidemiologiškai svarbūs mikroorganizmai bei jų valdymas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“, 2014 m. Vilnius.

Svetlana Žurova, laborantė:

 • Kursai „Klinikiniai mikrobiologiniai tyrimai: tyrimų principai ir techninių veiksnių įtaka tyrimų rezultatams“, 2016 m. Kaunas.
 • kursai „Imunohematologinių tyrimų atlikimo principai“, 2019m. Klaipėda.

Sandra Gerikienė, laborantė:

 • Kursai „Klinikiniai mikrobiologiniai tyrimai: tyrimų principai ir techninių veiksnių įtaka tyrimų rezultatams“, 2016 m. Kaunas.

Stanislava Kilinskienė, laborantė:

 • Kursai "Klinikiniai mikrobiologiniai tyrimai: tyrimų principai ir techninių veiksnių įtaka tyrimų rezultatams", VIlnius. 2017 m.

PRIĖMIMO - SKUBIOS PAGALBOS SKYRIUS

Loreta Majienė, slaugytoja:

 • Konferencija "Klubo ir kelio sąnarių endoprotezavimo aktualijos", BIrštonas. 2017 m.

KLINIKINĖS DIAGNOSTIKOS LABORATORIJA

Eglė Drigotienė, Klinikinės diagnostikos laboratorijos vedėja:

 • “Kokybės vadyba asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose”, VU medicinos fakultetas, 2020 m. Vilnius;
 • “Civilinės saugos mokymo kursai pagal Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų, atsakingų už civilinę saugą, įvadinio civilinės saugos mokymo programą, Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, 2019 m. Klaipėda;
 • Mokslinė-praktinė konferencija „Imunohematologijos aktualijos: Kraujo grupių ištyrimas gelio stulpelyje“, 2019 m. Kaunas;
 • Konferencija “Išorinės kokybės vertinimo ateities kryptys ir tendencijos“, Laboratorinė medicina, 2019 m. Vilnius;
 • Mokslinė - praktinė konferencija „Širdies nepakankamumo biožymenys-praktika ir inovacijos“, VU medicinos fakultetas, Širdies ir kraujagyslių medicinos draugija, LLMD, 2019 m. Vilnius;
 • Mokslinė - praktinė konferencija “Kraujavimo valdymas įvairiose klinikinėse situacijose”, VU medicinos fakultetas, Klinikinės medicinos institutas, Skubios medicinos klinika, Lietuvos intensyviosios Kardiologijos ir skubios medicinos asociacija, 2019 m. Klaipėda;

Edita Barkauskienė, Vyresnioji biomedicinos technologė:

 • “Saugaus veninio kraujo ėmimo vakuuminėmis kraujo ėmimo sistemomis principai”, 2020 m. Klaipėda;
 • “Civilinės saugos mokymo kursai pagal Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų, atsakingų už civilinę saugą, įvadinio civilinės saugos mokymo programą, Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, 2019 m. Klaipėda;
 • “Endokrininiai ir neuroendokrininiai vėžio žymenys klinikinėje praktikoje”, 2019 m., Klaipėda;
 • Tarptautinė konferencija “Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2019”, 2019 m., Klaipėda;
 • Mokslinė praktinė konferencija “Procesai iki tyrimų ir kiti aktualūs šiandieninės laboratorinės medicinos klausimai”, 2019 m., Klaipėda;
 • “Efektyvus vadovavimas”, 2019 m., Vilnius;
 • Tarptautinė konferencija “Roche days 2019”. 2019 m. Latvija. Temos: The importance of biomarkers in heart failure clinical practice, Clinical Importance of novel biomarker GDF-15, Hematology workflow optimization with new biomedical & technical validation rules at Klaipeda University Hospital and etc..
 • “Infekcijų žymenų laboratorinė diagnostika”, 2019 m., Klaipėda;

Inesė Markaitienė, Medicinos biologė:

 • Mokslinė-praktinė konferencija „Imunohematologijos aktualijos: Kraujo grupių ištyrimas gelio stulpelyje“, 2019 m. Kaunas;
 • Mokslinė praktinė konferencija “Laboratorinė medicina: dialogas tarp mokslo ir praktikos”, VU medicinos fakultetas, 2020 m. Vilnius;
 • Tarptautinė konferencija “Roche days 2019”. 2019 m. Latvija. Temos: The importance of biomarkers in heart failure clinical practice, Clinical Importance of novel biomarker GDF-15, Hematology workflow optimization with new biomedical & technical validation rules at Klaipeda University Hospital and etc..

Aurelija Petrikienė, Medicinos biologė:

 • Tarptautinė konferencija “Roche days 2019”. 2019 m. Latvija. Temos: The importance of biomarkers in heart failure clinical practice, Clinical Importance of novel biomarker GDF-15, Hematology workflow optimization with new biomedical & technical validation rules at Klaipeda University Hospital and etc..

Jurgita Ruginė, Medicinos biologė:

 • Mokslinė-praktinė konferencija „Imunohematologijos aktualijos: Kraujo grupių ištyrimas gelio stulpelyje“, 2019 m. Kaunas;
 • Profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursai “Laboratorinių tyrimų vertinimas ir interpretacija klinikinėje praktikoje, 2019 m., LSMU Kaunas;
 • Mokslinė - praktinė konferencija „Širdies nepakankamumo biožymenys-praktika ir inovacijos“, VU medicinos fakultetas, Širdies ir kraujagyslių medicinos draugija, LLMD, 2019 m. Vilnius;

AMBULATORINĖS IR DIENOS CHIRURGIJOS SKYRIUS

Lina Gedrimė, vyresnioji slaugytoja:

 • Darbo grupės posėdis dėl išplėstinės slaugos magistro programos parengimo, Vilnius. 2017 m.
 • Konferencija „Slaugos mokslas ir praktika 2016: tarptautinė patirtis“, 2016 m. Vilnius.

Viktorija Biknerytė, slaugytoja:

 • Ataskaitinė konferencija "Įgimtų ir įgytų kojos ašies deformacijų diagnostika ir gydymo taktika", Gabšiai. 2017 m.

Lijana Šaltė, sklaugytoja:

 • Ataskaitinė konferencija "Įgimtų ir įgytų kojos ašies deformacijų diagnostika ir gydymo taktika", Gabšiai. 2017 m.

Edita Miliauskienė, slaugytoja:

 • Ataskaitinė konferencija "Įgimtų ir įgytų kojos ašies deformacijų diagnostika ir gydymo taktika", Gabšiai. 2017 m.

ANESTEZIOLOGIJOS - REANIMACIJOS SKYRIUS, OPERACINĖ

Laima Piečiuvienė, slaugytoja:

 • Mokslinė praktinė konferencija „Pažangios technologijos - pagalba pacientui“, 2014 m. Kaunas.

Zita Jokužienė, operacinės slaugytoja:

 • Mokslinė praktinė konferencija „Pažangios technologijos - pagalba pacientui“, 2014 m. Kaunas.

Rita Venslovienė, slaugytoja:

 • Konferencija „Mokslo įrodymais pagrįsta slaugos praktika“, 2014 m. Kaunas.

Audrė Mockuvienė, administratorė:

 • Konferencija „Klubo ir kelio sąnarių endoprotezavimo aktualijos“, 2017 m.
 • Birštonas.Pasaulinė medicinos paroda - kongresas, 2016 m. Vokietija.

TOMOGRAFIJŲ SKYRIUS

Vilius Lazauskas, radiologijos technologas:

 • Mokymai „Prostatos MRT teorija ir praktika“, 2020m. Olandija.
 • "VII -asis Baltijos Radiologijos kongresas,  2018m. Kaunas.

NEFROLOGIJOS SKYRIUS, HEMODIALIZĖS PADALINYS

Alma Gaudutienė, Hemodializės skyriaus bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Konferencija „20 metų peritoninei dializei Lietuvoje“, 2014 m. Vilnius.

RADIOLOGIJOS SKYRIUS

Irena Petkevičienė, radiologijos technologė:

 • Lietuvos radiologijos laborantų asociacijos asamblėja „LRLA Asamblėja 2016“, 2016 m. Vilnius.
 • VII - oji ataskaitinė Lietuvos radiologijos laborantų asociacijos asamblėja, 2015 m. Vilnius.
 • Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro kursai, 2014 m. Palanga.

Natalija Jurevičienė, radiologijos technologė:

 • Kompiuterinio ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų pagrindai, Klaipėda. 2017 m.

Monika Šiaulytė, vyresnioji radiologijos technologė:

 • "VII -asis Baltijos Radiologijos kongresas“, 2018 m. Kaunas.
 • Europos radiologų asociacijos kongresas (ECR 2015), 2015 m. Austrija.
 • Mokslinė konferencija „Radiologija 2015“, 2015 m. Vilnius.

Irena Gvazdaitytė, radiologijos technologė:

 • Europos radiologų asociacijos kongresas (ECR 2015), 2015 m. Austrija.

Daiva Gedminienė, radiologijos technologė:

 • Mokslinė konferencija „Radiologija 2015“, Vilnius

Tamara Mitkienė, radiologijos technologė:

 • Mokslinė konferencija „Radiologija 2015“, Vilnius

Paulina Gustytė, radiologijos technologė:

 • Mokymai „Prostatos MRT teorija ir praktika“, 2020m. Olandija.
 • "VII -asis Baltijos Radiologijos kongresas,  2018m. Kaunas.

UROLOGIJOS SKYRIUS

Jeruta Arlauskienė, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Mokslinė - praktinė konferencija „Gydymo ir slaugos naujovės urologijoje“, Kaunas. 2017 m.

Birutė Ramonienė, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Mokslinė - praktinė konferencija „Gydymo ir slaugos naujovės urologijoje“, Kaunas. 2017 m.

Tatjana Agarina, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Mokslinė - praktinė konferencija „Gydymo ir slaugos naujovės urologijoje“, Kaunas. 2017 m.

Jolanta Olendrienė, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • Mokslinė - praktinė konferencija „Gydymo ir slaugos naujovės urologijoje“, Kaunas. 2017 m.

VAISTINĖ

Ramunė Umarienė, vaistinės vedėja:

 • Europos ligoninių vaistininkų asociacijos seminaras, 2019m. Belgija.
 • Jubiliejinis 20 - asis Baltpharm forumas ir Europos ligoninių vaistinėse dirbančių farmacijos specialistų simpoziumas, Latvija. 2017 m.
 • Konferencija „Estijos ligoninių vaistinės - praeitis, dabartis ir ateitis“, 2015 m. Estija.

Birutė Narvydienė, farmakotechnikė:

 • Jubiliejinis 20 - asis Baltpharm forumas ir Europos ligoninių vaistinėse dirbančių farmacijos specialistų simpoziumas, Latvija. 2017 m.

KONSULTACINĖ POLIKLINIKA, Taikos pr. 103

Gitana Fetingienė, vyresn. slaugytoja:

 • Kursai „Personalo valdymas“, 2014 m. Palanga.

KONSULTACINĖ POLIKLINIKA, H. Manto g. 49

Kristina Zaglubockaja, slaugytoja, diabetologė:

 • Konferencija Pažaislio vienuolyne, Kaunas. 2017 m.
 • Konferencija „Cukriniu diabetu sergančių pacientų mokymo aspektai“, 2015 m. Kaunas.
 • Kursai „Diabetinė pėda“, 2014 m. Kaunas.

Zinaida Stančaitienė, radiologijos technologė:

 • Mokslinė praktinė konferencija „Naujovės mineralų tankio matavimo pritaikymas klinikinėje praktikoje“, 2016 m. Kaunas.

PSICHIATRIJOS FILIALAS

Jurgita Untulė, medicinos psichologė:

 • Seminaras ,,Psichodinaminės psichozių psichoterapijos", 2019m. Vilnius.
 • Konferencija "Narcizinis asmenybės sutrikimas. Klinika, diagnostika, psichoterapija", 2018 m. Klaipėda
 • Konferencijoje - pristatyme  „Psichoterapijos mokymai Lietuvoje“, Kaunas. 2018 m.
 • „Klinikinių ir sveikatos psichologų konferencija - 2018“. Birštonas.
 • Mokymai „Kaip organizuoti ir atlikti savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinį vertinimą“, 2018m. Klaipėda.
 • Mokslinė - praktinė konferencija „Elgesio medicina kardiologinėje reabilitacijoje“, 2017 m. Palanga.
 • Tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija „Iššūkiai gyvensenos medicinoje“, 2016 m. Palanga.
 • Suaugusiųjų asmenybės klinikinio psichologinio vertinimo mokymo programos seminarai, 2016 m. Vilnius.
 • Seminaras „Asmenybės funkcijų ir procesų vertinimas klinikinėje praktikoje“, 2015 m. Vilnius.
 • Konferencija „Grupinės terapijos taikymas stacionare“, 2014 m. Klaipėda.

Alvidas Remesa, Dienos stacionaras, Muzikos terapeutas:

 • Tarptautinė muzikos terapijos konferencija „Muzikos terapija psichiatrijoje“, 2014 m. Vilnius.
Algina Šamonskienė, psichologė:
 • Lietuvos psichologų kongrese Klaipėdoje „Psichologija vakar, šiandien, rytoj", 2018 m. Klaipėda
 • NEO PO-R mokymai, 2018 m. Vilnius.
 • Mokslinė - praktinė konferencija „Elgesio medicina kardiologinėje reabilitacijoje“, 2017 m. Palanga.
 • Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei“, 2016 m. Kaunas.
 • Lietuvos psichologų kongresas: „Ieškoti.Atrasti. Dalintis“, 2015 m. Vilnius. 
Daiva Lubienė, meno terapeutė:
 • Mokymai „Aktyvūs kūrybos metodai grupių formavimui“, 2019m. Vilnius.
 • Mokymai "Smėlio terapijos organizavimas", 2018 m. Klaipėda.
 • Praktiniai „Meno terapijos“ seminarai, 2016 m. Klaipėda.
 • Meno terapijos seminarai: „Meno terapijos metodai dirbant su konfliktų problematika“, „Meno terapijos metodai diagnozuojant ir koreguojant emocines būsenas“, 2016 m. Klaipėda.
 • Seminaras „Baimė. Kaip ją įveikti“, 2015 m. Šiauliai.
Inesa Golubovskaja, medicinos psichologė:
 • Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos podiplominės studijos, Vilnius. 2017 m.
 • Psichoterapijos podiplominės studijos, Kaunas. 2017 m.
 • 2 - oji Vilniaus savižudybių intervencijos metodų konferencijoja, Vilnius. 2017 m.
 • Praktinis seminaras „Naujoji mokslinė psichoteraoijos sritis - įsisąmoninimas pagrįstas kognityvine terapija“, 2015 m. Palanga.
 • Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Specialiosios psichologijos laboratorijos organizuojamas mokymo kursų ciklas, skirtas norintiems naudoti darbe WISC - III ir WASI“, 2014 m. Vilnius.  
Giedrius Zarturskis, vyresnysis socialinis darbuotojas:
 • Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos suvažiavimas, 2015 m. Vilnius.

Rasa Hage, meno terapeutė:

 • Praktiniai „Meno terapijos“ seminarai, 2016 m. Klaipėdos universitetas.
 • Klaipėdos universitetas meno terapijos seminarai: „Meno terapijos metodai dirbant su konfliktų problematika“ bei „Meno terapijos metodai diagnozuojant ir koreguojant emocines būsenas“, Klaipėda. 2016 m.

Alanta Bendikienė, medicinos psichologė:

 • NEO PO-R mokymai, 2018 m. Vilnius.
 • LSMU podiplominių psichoterapijos studijų baigimo pažymėjimo įteikimas, 2017 m. Kaunas.
 • Podiplominės universitetinės psichoteraoijos studijos LSMU, 2017 m. Vilnius.
 • Mokslinė - praktinė konferencija „Elgesio medicina kardiologinėje reabilitacijoje“, 2017 m. Palanga.
 • Podiplominės universitetinės psichiatrijos studijos LSMU, 2017 m. Vilnius.
 • XV metinė tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija „Iššūkiai gyvensenos medicinoje“, 2016 m. Palanga.

Donata Uogė, vyresnioji psichikos sveikatos slaugytoja:

 • Psichikos sveikatos slaugytojų kursai, Klaipėda. 2017 m.

Sigita Lionienė, psichikos sveikatos slaugytoja:

 • Psichikos sveikatos slaugytojų kursai, Klaipėda. 2017 m.

Stase Budrienė, psichikos sveikatos slaugytoja:

 • Psichikos sveikatos slaugytojų kursai, Klaipėda. 2017 m.

Dovilė Birbalaitė, psichikos sveikatos slaugytoja:

 • Psichikos sveikatos slaugytojų kursai, Klaipėda. 2017 m.

Viktorija Zeiderienė, psichikos sveikatos slaugytoja:

 • Psichikos sveikatos slaugytojų kursai, Klaipėda. 2017 m.

Laima Toliušienė, psichikos sveikatos slaugytoja:

 • Psichikos sveikatos slaugytojų kursai, Klaipėda. 2017 m.

Rasa Jautakytė, muzikos terapiautė:

 • 2019 m. vasario m. 25 – kovo 1 d. projekto „Specialistų rengimo teikti visavertę pagalbą asmenims su negalia sveikatos priežiūros sistemoje tyrimas keliant tyrėjų kompetencijas“ mokymai. Klaipėdos universitetas. 40 val. Pažymėjimo Nr. SvMF-KS-2019-02103-42
 • 2019 m. balandžio m. 26 d. mokslinė praktinė konferencija „Biblioterapija ir kiti kūrybiniai metodai“. Klaipėdos universitetas. 8 val. Pažymėjimo Nr.SvMF-KS-19-05-827
 • 2019 m. kovo m. 22 d. tarptautinė mokslinė konferencija „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“. 6 val. Pažymėjimo Nr. SvMF-KS-96-136
 • 2019 m. rugpjūčio 3 d. Seminaras „Muzikos terapijos taikymas onkologijoje ir lėtinių ligų gydyme. 8 val. Pažymėjimo Nr. 150000-K-77-5
 • Mokslinė-praktinė konferencija „Biblioterapija ir kiti kūrybiniai metodai", 2019m. Klaipėda.
 • Paskaitų ciklas LMTA „Muzikos terapijos reabilitacijoje pagrindai. Ugdomosios muzikos terapijos pagrindai", 2018m.
 • Mokslinė praktinė konferecija “Muzika ir sveikata”, 2018m.
 • B. Stige (Norvegija) seminarai: Muzikos terapija psichikos sveikatai: praktika ir tyrimai. Muzikos terapija senyvo amžiaus žmonių sveikatai: praktika ir tyrimai, 2017m.
 • Mirdza Paipare (Latvija) seminaras Strong Musical Experinece and Identity, 2017m.
 • Mokymai ir recenzija knygai „Muzikinės veiklos ypatumai ugdant autistiškus vaikus“, 2016m.
 • Mokslinė praktinė konferencija „Muzika ir muzikos terapija vaikų ir paauglių sveikatai“, 2016m.
 • Heidi Faush (Šveicarija) grupinės muzikos terapijos seminaras, 2009m.

SKUODO FILIALAS

Rūta Malūkaitė, vyr. slaugytoja:

 • Profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursas” Skubiosios medicinos pagalbos aktualijos vaikams ir suaugusiems”, 2019 m. Klaipėda
 • Mokymo programa „Efektyvus vadovavimas“, 2019m. Klaipėda.
 • Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Stresas darbe ir jo įveikos ypatumai“, 2018m. Palanga.
 • Kursai "Stresas darbe ir jo įveikos ypatumai", 2018 m. Palanga.
 • Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Lyderystė ir vadovavimo psichologija sėkmingai profesinei ir visuomeninei veiklai", 2017 m. Klaipėda
 • Kursai „Pacientų, turinčių judėjimo sutrikimų slauga“, 2014 m. Klaipėda.
 • Kursai „Alerginės reakcijos ir ligos: diagnostika, gydymas, slauga ir profilaktika“, 2014 m. Klaipėda.

Janina Šmitienė, klinikinės diagnostinės laboratorijos medicinos biologė:

 • Kursai " Diagnostinė imunologija ir kliniškai svarbios kraujo grupės", 2018 m. Vilnius.
 • Tobulinimosi kursuose tema: „Hematologiniai ir bendrieji klinikiniai tyrimai automatizuotoje laboratorijoje“, 2018 m. Kaunas.
 • VI LLMD suvažiavimas - mokslinė praktinė konferencija, 2014 m. Lietuva.
Loretė Baužienė, bendrosios praktikos slaugytoja:
 • Slaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursai, 2016 m. Klaipėda.
Vilma Šmaižienė, bendrosios praktikos slaugytoja:
 • Slaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursai, 2016 m. Klaipėda.
Birutė Jurevičienė, bendrosios praktikos slaugytoja:
 • Slaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursai, 2016 m. Klaipėda.

ILONA KAUNIENĖ, Skuodo filialo Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius, kineziterapeutė:

 • konferencija “Kompleksinės integruotos pagalbos inovacijos ir perspektyvos raidos sutrikimų turinčiam vaikui ir šeimai” Klaipėda, 2019 m.

MONIKA BERENYTĖ, Skuodo filialo Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius, kineziterapeutė:

 • konferencija “Insultas įvairių specialistų akimis:gydymas, tarpdisciplininė reabilitacija” Palanga, 2019 m.

VIRGINIJA RAIŠUOTIENĖ, Skuodo filialo Klinikinės diagnostikos laboratorija, klinikos laborantė:

 • kvalifikacijos kėlimo kursai “Imunohematologinių tyrimų atlikimo principai” Klaipėda, 2019 m.

VILIJA DIRKSTIENĖ, Skuodo filialo Chirurgijos, anestezijos ir IT skyrius, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • kvalifikacijos kėlimo kursai “Paliatyviosios pagalbos aktualijos” Klaipėda, 2019 m.

DAIVA LEKSTUTIENĖ, Skuodo filialo Chirurgijos, anestezijos ir IT skyrius, bendrosios praktikos slaugytoja:

 • kvalifikacijos kėlimo kursai “Paliatyviosios pagalbos aktualijos” Klaipėda, 2019 m.
Jolanta Jonkuvienė, bendrosios praktikos slaugytoja:
Lietuvos slaugos specialistų organizacijos IX-asis kongresas, Vilnius. 2016 m.
Respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Slaugos paslaugų prieinamumas Lietuvoje“., 2018 m. Vilnius

Karščiavimo klinikos įkūrimas Tuberkuliozės filiale - nepateisinamas žingsnis. Rizikuojame užkrėsti sveikuosius

2020-04-01

Klaipėdos savivaldybės Ekstremalių situacijų komisija trečiadienį sprendė dėl Karščiavimo klinikos Klaipėdoje ir, anot Klaipėdos miesto savivaldybės Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjos Rožsė Perminienės, medikų bendruomenės akys krypsta į Respublikinę Klaipėdos ligoninę. Manoma, kad karščiavimo klinika galėtų įsikurti šios ligoninės tuberkuliozės padalinyje, kuris turi visą reikiamą infrastruktūrą.

 

 

 

...