Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Personalas

Eglė Drigotienė

Eglė Drigotienė

Vadovauja Klinikinės diagnostikos laboratorijai nuo 2019 m.

Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos (LLMD) narė nuo 2012 m.

Licencijos Nr. ASL-02059. Profesinė patirtis nuo 2006 m.

Darbo funkcijos:

 • Organizuoja darbą Klinikinės diagnostikos ir Skuodo filialo laboratorijose.
 • Vadovauja laboratorijos teikiamų paslaugų veiklai, įskaitant biudžeto planavimą ir finansų valdymą, atsižvelgiant į oficialiai priskirtus įgaliojimus.
 • Bendradarbiauja su atitinkamomis akreditavimo ir reguliuojančiomis įstaigomis, administraciniais pareigūnais, sveikatos priežiūros specialistais, pacientais, kuriems teikiamos paslaugos ir oficialių sutarčių dalyviais.
 • Užtikrina atitinkamą darbuotojų skaičių, turinčių reikiamą išsilavinimą, pasiruošimą ir kompetenciją reikalingus teikti medicinos laboratorijos paslaugas, atitinkančias vartotojų poreikius ir reikalavimus.
 • Užtikrina kokybės politikos įgyvendinimą.
 • Kuria saugią darbo aplinką, atitinkančia gerą praktiką ir taikomus reikalavimus.
 • Užtikrina klinikinių konsultacijų teikimą, susijusių su tyrimų pasirinkimu, paslaugų naudojimo ir tyrimų rezultatų aiškinimu.
 • Dalyvauja vykdant viešųjų pirkimų konkursus laboratorijos įrangai, darbo priemonėms ir reagentams įsigyti, vertina tiekėjus ar gamintojus.
 • Parenka papildomų tyrimų laboratorijas ir vertina jų teikiamų paslaugų kokybę.
 • Organizuoja susirinkimus laboratorijos darbuotojams bei sudaro galimybes dalyvauti profesinio tobulinimo mokymuose, mokslinėse ir kitose profesinių laboratorinių organizacijų veiklose.
 • Nustato, įgyvendina ir stebi medicinos laboratorijos teikiamų paslaugų įgyvendinimo ir kokybės gerinimo principus.
 • Nagrinėja visų darbuotojų ir (arba) visų laboratorijos paslaugų vartotojų skundus, prašymus ar pasiūlymus.
 • Rengia ir įgyvendina nenumatytų atvejų planą, siekiant užtikrinti, kad svarbiausios paslaugos išliktų prieinamos kritinėse sutuacijose ar kitomis sąlygomis, kai laboratorijos paslaugos yra ribotos arba neprieinamos.
 • Prireikus, planuoja ir nukreipia į mokslinius tyrimus ir plėtros veiklas.

Kvalifikacijos kėlimas:

 • Mokslinė praktinė konferencija “Medicinos laboratorijų kokybės vadybos sistemų stiprinimo aktualijos”, 2022 m.     
 • Nuotolinė mokslinė praktinė konferencija “Transfuziologija kasdienybėje: praktiniai aspektai”, 2022 m.
 • Mokslinė praktinė konferencija “Ką klinicistai turėtų žinoti, o laboratorija atlikti”, 2021 m.
 • Konferencija “Širdies raumens pažeidimo biožymenys”, 2021 m.
 • Seminaras “Šlapimo mikroskopijos tyrimų aktualijų tema”, 2021 m.
 • Seminaras “Vidaus auditas ir neatitikčių valdymas medicinos laboratorijose pagal tarptautinių standartų LST EN ISO15189:2013 ir LST ISO 19011:2018 reikalavimus”, 2021 m.
 • Nuotolinė mokslinė praktinė konferencija “Profesinės etikos laboratorinėje medicinoje aspektai”, 2021 m.
 • Nuotolinė mokslinė praktinė konferencija „Medicinos technologijos ir klinikinė praktika: nuo infekcijų kontrolės valdymo iki profesinės etikos iššūkių”, 2021 m.
 • Nuotolinė konferencija „Tuberkuliozės aktualijos šiandien“, 2021 m.
 • Nuotolinė mokslinė praktinė konferencija “Trombembolinių komplikacijų valdymas COVID19 fone”, 2021 m.
 • Nuotolinė mokslinė praktinė konferencija “Ką klinicistai turėtų žinoti, o laboratorija atlikti”, 2020 m.
 • Nuotolinė mokslinė praktinė konferencija “Kraujo ligos: ką reikia žinoti pacientui?”, 2020 m.
 • Mokslinė praktinė konferencija “Infektologija”, 2020 m.
 • Tobulinimosi kursai „Kokybės vadyba asmens sveikatos priežiūros laboratorijose“, 2020 m.
 • Civilinės saugos mokymo kursai pagal ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų, atsakingų už civilinę saugą, įvadinio civilinės saugos mokymo programą, Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, 2019 m.
 • Mokslinė praktinė konferencija „Imunologijos aktualijos: kraujo grupių ištyrimas gelio stulpelyje“, Bio-Rad laboratories, 2019 m.
 • Konferencija „Išorinio kokybės vertinimo ateities kryptys ir tendencijos“, 2019 m.
 • Mokslinė praktinė konferencija „Širdies nepakankamumo biožymenys-praktika ir inovacijos“, 2019 m.
 • Mokslinė praktinė konferencija “Kraujavimo valdymas įvairiose klinikinėse situacijose”, 2019 m.
 • Mokslinė praktinė konferencija “Procesai iki tyrimų ir kiti aktualūs šiandieninės laboratorinės medicinos klausimai”, 2019 m.
 • Mokslinė praktinė konferencija “Laboratorinė medicina: dialogas tarp mokslo ir praktikos”, 2019 m.
 • Tarptautinė konferencija “The importance of biomarkers in heart failure clinical practice, Clinical Importance of novel biomarker GDF-15, Hematology workflow optimization with new biomedical & technical validation rules at Klaipeda University Hospital“, 2019 m. Jūrmala, Latvia.
 • Mokslinė praktinė konferencija “Kokybės valdymas”, 2017 m.
 • Tobulinimosi kursai „Klinikinė laboratorinė diagnostika ir tyrimų interpretacija“, 2017 m.
 • Konferencija “Laboratorinė diagnostika – svarbi klinikinės praktikos grandis”, 2016 m.
 • Tobulinimosi kursai „Standarto LST EN ISO 15189:2012 “Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos reikalavimai (ISO 15189:2012, pataisyta 2014-08-15)” supratimas ir taikymas”, 2015 m.
 • Išorinio kokybės vertinimo programų mokymai “Labquality, Labscala, Eqas”, Laboratorinė medicina, 2015 m.
 • ROCHE Diagnostics vasaros mokykla:”Imunologinių ir biocheminių tyrimų naujienos”, cobasIT MiddelWare pristatymas”, “Sysmex XN analizatorių serija”, “TIQconTM programos kokybės kontrolei pristatymas”, “Tyrimai moterų sveikatos priežiūrai: preeklampsija ir Dauno sindromas”, “Gliukozės tyrimai prie ligonio lovos – decentralizavimo patirtis ir nauda”, ”Trombocitų funkciniai parametrai su Multiplate”, ”E-labdoc tinklapio pristatymas”, 2013 m.
 • Mokslinė praktinė konferencija “Tuberkuliozės prevencijos, diagnostikos ir gydymo aktualijos”. 2012 m.
 • Mokymai “Darbo su Užkrečiamųjų ligų informacijos saugojimo ir analizės sistema (ULISAS)”, 2009 m.
 • Kvalifikacijos tobulinimo seminaras “Laboratorijos kokybė”, 2007 m.