Atšaukti vizitą pas gydytoją

Išankstinė pacientų registracija galima internetu svetainėje www.sergu.lt

Irena Gailiutė

Vyresnioji slaugytoja

Nefrologijos bei Urologijos skyrių vyresnioji slaugytoja.

Darbo funkcijos:

 • organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti skyriaus slaugytojų darbą. Esant reikalui, užtikrinti skyriuje dirbančių slaugytojų darbo krūvio paskirstymą;
 • fiksuoti pacientų nusiskundimus bei pageidavimus, susijusius su skyriaus darbuotojų slaugos paslaugų teikimu ir savo kompetencijos ribose priimti kompetentingus ir profesionalius sprendimus;
 • teikti pasiūlymus direktoriaus pavaduotojui slaugai ir dėl kokybiškesnio ir efektyvesnio slaugos paslaugų teikimo pacientams;
 • analizuoti skyriaus slaugytojų užimtumą ir slaugytojų poreikį bei teikti pasiūlymus direktoriaus pavaduotojui slaugai ir/ar personalo ir teisės skyriaus vadovui dėl darbo krūvio pakeitimo;
 • planuoti skyriaus slaugytojų kvalifikacijos tobulinimą, rengti bei teikti pasiūlymus direktoriaus pavaduotojui slaugai dėl darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;
 • nustatyti skyriaus poreikį darbo priemonėms ir kitiems materialiniams ištekliams, vykdyti jų užsakymus, kontroliuoti racionalų jų panaudojimą ir apskaitą;
 • kontroliuoti skyriaus slaugytojų medicininės dokumentacijos pildymą, teikti pasiūlymus direktoriaus pavaduotojui slaugai dėl jos tobulinimo;
 • vertinti, analizuoti ir apibendrinti skyriaus slaugytojų darbo kokybinius ir kiekybinius rodiklius, teikti ataskaitas direktoriaus pavaduotojui slaugai;
 • užtikrinti higieninę ir bendrą tvarką skyriuje;
 • užtikrinti higienos normų reikalavimų laikymąsi skyriuje;
 • užtikrinti skyriaus skelbiamos informacijos (informaciniuose stenduose bei kabinetų durų ir pan.) prieinamumą, jos aktualumą ir nuolatinį atnaujinimą;
 • sudaryti skyriaus darbuotojų darbo grafikus, teisės aktų nustatyta tvarka pildyti skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • organizuoti skyriaus slaugytojų susirinkimus;
 • dalyvauti vyresniųjų slaugytojų susirinkimuose ir skyriaus darbuotojų susirinkimuose;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauti su visuomeninėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, su mokslo institucijomis atliekant tyrimus ir apklausas;
 • tinkamai tvarkyti asmens duomenis ir saugoti jų paslaptį teisės aktų nustatyta tvarka;
 • įsipareigoja sąžiningai, laiku, tiksliai ir profesionaliai atlikti savo pareigas ir funkcijas;
 • tiesioginio vadovo pavedimu vykdyti ir kitas šiuose pareiginiuose nuostatuose nenurodytas funkcijas, jei tai būtina, siekiant užtikrinti kokybišką  skyriaus darbą ir/ar pasiekti įstaigos strateginius tikslus.

Išsilavinimas:

 • 2007m. Klaipėdos universitete baigė slaugos magistratūros studijų programą, įgijo slaugos magistro laipsnį;
 • 2004m. Klaipėdos universitete baigė reabilitacijos ir slaugos bakalauro studijas, įgijo reabilitacijos ir slaugos bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
 • 1972m. baigė Klaipėdos J.Kupčinsko medicinos mokyklą, įgijo medicinos sesers profesinę kvalifikaciją.

Darbo patirtis:

 • 1999m. iki dabar Všį Respublikinė Klaipėdos ligoninės, bendrosios praktikos vyresnioji slaugytoja;
 • 1972 -1999m. Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninės, bendrosios praktikos slaugytoja.

Licencija: bendrosios praktikos slaugytojo, išduota 2002-06-28, teisė verstis bendrąja slaugos praktika iki 2022-06-22.

Kvalifikacijos kėlimas:

 • Mokymai ,,Efektyvus vadovavimas“, 2019m.  Klaipėda.
 • Seminaras ,,Pragulų profilaktika ir gydymas, 2018m. Klaipėda.
 • Konferencija „Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos“, 2018m. Klaipeda.
 • Mokymai korupcijos prevencijos klausimais, 2018m.,Klaipėda.
 • Tarptautinė mokslinė konferencija „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“, 2018m., Klaipėda.
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Pacientų sveikatos priežiūros aktualijos“, 2018m. Klaipėda.
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Moters sveikata ir inkstai“, 2018m. Klaipėda.
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Aktualūs gydomųjų aferezių ir klinikinės toksikologijos klausimai“, 2017m. Klaipėda.
 • Mokymai „Lyderystė ir vadovavimo psichologija sėkmingai profesinei ir visuomeninei veiklai“, 2017m. Klaipėda.
 • Mokslinė – praktinė konferencja „Gydymo ir slaugos naujovės urologijoje“, 2017m. Kaunas.

Pripažinimai ir įvertinimai:

 • 2018m. vasario 16d. Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus Romualdo Sakalausko padėkos raštas už prasmingus darbus ir kilnią misiją – pagalbą Respublikinės Klaipėdos ligoninės pacientui. Už šiltą žodį paprastam žmogui, už pagarbą, meilę, gerumą, supratingumą, rūpestį ir mūsų gražų bendradarbiavimą, už norą dalytis žiniomis, už ilgametę patirtį ir pasišventimą savo profesijai, už kasdieninį kantrų darbą vardan bendro tikslo – žmogaus sveikatos ir gerovės.
 • 2011-05 – išrinkta nuoširdžiausia slaugytoja Vakarų Lietuvoje, III vieta;
 • 2010-05 – išrinkta nuoširdžiausia slaugytoja Vakarų Lietuvoje, I vieta.