Atšaukti vizitą pas gydytoją

Išankstinė pacientų registracija galima internetu svetainėje www.sergu.lt

Nijolė Zuzaitė

Skyriaus vadovė.

Darbo funkcijos:

 • planuoja, palaiko, vykdo, vadovauja skyriaus darbo procesui;
 • kontroliuoja pavaldaus personalo veiklą;
 • vykdo hospitalinių infekcijų prevenciją, laikantis infekcijų kontrolės procedūrų vadovu, ko pasekoje užtikrinama teikiamų paslaugų kokybė;
 • organizuoja darbo procesą, kad būtų užtikrintas kokybiškas medicinos prietaisų  mechanizuotas valymas, dezinfekcija, priežiūra, pakavimas, sterilizacija bei procesų kokybės kontrolė;
 • parenka tinkamus naujai įgytiems medicinos prietaisams apruošimo, sterilizavimo būdus ir metodus;
 • kontroliuoja skyriuje esančių medicinos prietaisų veikimo, valdymo, kontrolės principus, būdus ir metodus;
 • kontroliuoja minkštų daiktų kamerinės dezinfekcijos atlikimą;
 • kontroliuoja medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimų vykdymą;
 • kontroliuoja aplinkos paviršių valymo ir dezinfekcijos procedūros atlikimą;
 • racionaliai, tikslingai ir efektyviai naudoja skyriaus resursus;
 • skatina naujovių diegimą skyriuje;
 • vykdo skyriaus darbuotojų darbo, atostogų grafikų sudarymą, veda darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • organizuoja slaugos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimą;
 • dalyvauja ligoninės vidaus audito „Personalo rankų higienos vertinimas" patikrinimuose;
 • dalyvauja ligoninės vidaus audito „Medicinos prietaisų tvarkymas" patikrinimuose;
 • dalyvauja ligoninės vidaus audito „Medicinos atliekų tvarkymo procedūros vertinimas" patikrinimuose;
 • dalyvauja ir veda paskaitas vyresniųjų slaugytojų, sveikatos priežiūros specialistų, pagalbinio medicinos personalo kvalifikacijos tobulinimosi programose „Rankų higiena";
 • dalyvauja ir veda paskaitas vyresniųjų slaugytojų, sveikatos priežiūros specialistų, pagalbinio medicinos personalo kvalifikacijos tobulinimosi programose „Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimas";
 • kuruoja sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro programų ir jų paskaitų vedimą („Medicinos priemonių (prietaisų) ir gaminių sterilizacija ir sterilizacijos proceso kontrolė", „Hospitalinių infekcijų kontrolė ir profilaktika");
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais;
 • dalyvauja slaugos moksliniuose tyrimuose bei įtraukia į šią veiklą slaugos personalą;
 • dalinasi darbo patirtimi ir moko praktinių įgūdžių naujus darbuotojus bei studentus.

Išsilavinimas:

 • 1996-1998 m. Klaipėdos universitetas, įgytas edukologijos magistro laipsnis;
 • 1983-1989  m. Vilniaus universitetas, įgytas biologo ir biologijos ir chemijos dėstytojo bakalauro laipsnis;
 • 1980-1982 m. Klaipėdos aukštesnioji medicinos mokykla, įgyta medicinos sesers specialybė.

Darbo patirtis:

 • 1992 m. iki dabar VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, centralizuotos sterilizacijos skyrius, skyriaus vadovė;
 • 1982 – 1992 m. VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, centralizuotos sterilizacijos skyrius, bendrosios praktikos slaugytoja;

Licencija: bendrosios praktikos slaugytojo, išduota 2002-06-28, teisė verstis bendrąja slaugos praktika iki 2022-06-28.

Kita veikla:

 • 2010-2017 m. Klaipėdos valstybinės kolegijos, Sveikatos mokslų fakulteto lektorė;
 • 1989-2009m. Klaipėdos universiteto, Pedagoginio fakulteto asistentė;
 • Nuo 2007 m. iki dabar Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro, Klaipėdos krašto lektorė, programų vadovė.

Skaityti moksliniai pranešimai:

 • „Veiksniai keliantys pavojų slaugytojų saugumui ir sveikatai darbe“, praktinis seminaras, Klaipėdos valstybinė kolegija, 2017m.
 • „Higienos įgūdžių lavinimas: rankų švara ir higiena“, praktinis užsiėmimas socialinės rizikos grupės vaikams, Dvasinės pagalbos jaunimui centras Vaikų dienos centras „Sraigė“, 2017m. Klaipėda.
 • „Medicinos darbuotojų apsauga nuo infekcijų“, praktinis seminaras, Klaipėdos valstybinė kolegija, 2016m.
 • „Hospitalinių infekcijų prevencija - rankų higiena“, praktinis seminaras, Klaipėdos valstybinė kolegija, 2016m.
 • „Slaugytojų bendravimo kompetencija, kaip slaugos kokybės veiksnys“, mokslinė - praktinė konferencija, Klaipėdos universitetas, Respublikinė Klaipėdos ligoninė, 2016m.
 • „Slaugytojų bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimų tobulinimo poreikis slaugos praktikoje“, mokslinė - praktinė konferencija, Klaipėdos universitetas, 2016m.
 • Stendinis pranešimas „Slaugytojų edukacinės veiklos tobulinimas slaugos praktikose“, tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija, Klaipėdos universitetas, 2014m.

Kvalifikacijos kėlimas:

 • Mokslinė – praktinė konferencija: „Kaip išvengti perdegimo: procesinio perdegimo sindromo prevencija ir įveikimo būdai", 2018 m., Klaipėda. Mokslinė – praktinė konferencija: „Vidaus ligų diagnostikos aktualijos 2018", Klaipėda. Praktinis seminaras:  „Pragulų profilaktika ir gydymas", 2018 m., Klaipėda.
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2018“, 2018 m., Klaipėda.
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2017“, 2017 m., Klaipėda.
 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursai „ Lyderystė ir vadovavimo psichologija sėkmingai profesinei ir visuomeninei veiklai", 2017 m., Klaipėda.
 • Mokslinė – praktinė konferencija: „Medicinos priemonių (prietaisų) valymo ir sterilizacijos procesų monitoringas sveikatos priežiūros įstaigose", 2017 m., Kaunas.

Pripažinimai ir įvertinimai:

 • 2013 m. Klaipėdos miesto mero padėkos raštas už profesionalų darbą, atsidavimą savo profesijai, medicinos darbuotojų dienos proga.

 

Respublikinės Klaipėdos ligoninės Tuberkuliozės filialo gydymo pasiekimais susidomėjo Didžiosios Britanijos mokslininkai.

Respublikinės Klaipėdos ligoninės Tuberkuliozės filialo gydymo pasiekimais susidomėjo Didžiosios Britanijos mokslininkai.

2019-12-03


Pirmadienį Tuberkuliozės filiale lankėsi svečiai iš Didžiosios Britanijos, Edinburgo universiteto - docentė Helen Stagg (tuberkuliozės tyrimų vadovė) ir doktorantė Elizabeth Walker.

 

 

 

...