Atšaukti vizitą pas gydytoją

Išankstinė pacientų registracija galima internetu svetainėje www.sergu.lt

Jurga Daujotienė


 

 

El. paštas: jurga.daujotiene@kal.lt

Tel. (846) 35 06 01

Personalo skyriaus vadovės Jurgos Daujotienės funkcijos:

  • įstaigos darbuotojų sudėties analizė;
  • darbuotojų paieška ir atranka, bendradarbiavimas su Darbo birža;
  • žmogiškųjų išteklių duomenų teikimas administracijai, Sveikatos apsaugos ministerijai,Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
  • metinės personalo ataskaitos ruošimas Higienos institutui;
  • duomenų apie žmogiškuosius išteklius teikimas veiklos ataskaitai;
  • įstaigos vardinio pareigybių sąrašo naujinimas;
  • savalaikis Personalo dokumentų ruošimas;
  • darbuotojų drausmės pažeidimų analizė;
  • atsakingų asmenų privačių interesų deklaracijų rinkimas, teikimas ir bendradarbiavimas su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija.
Nauja – pamiršta sena arba tuberkuliozės grimasos

Nauja – pamiršta sena arba tuberkuliozės grimasos

2019-10-15

Viduramžiais Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje prasta mityba, higienos ir sanitarijos sąlygos, minimalios medicinos žinios buvo puiki terpė tuberkuliozei plisti.

 

 

 

...