Atšaukti vizitą pas gydytoją

Išankstinė pacientų registracija galima internetu svetainėje esveikata.lt

Korupcijos rizikos analizė

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka 2020 metais atlikti pasireiškimo tikimybės vertinimai

  1. Mokamų paslaugų teikimo srityje.
  2. Viešųjų pirkimų organizavimo ir privačių interesų deklaravimo šioje srityje.
  3. Neoficialių mokėjimų prevencijos srityje.

Išvada : korupcijos rizikos veiksnių 2020 m. nenustatyta.