Atšaukti vizitą pas gydytoją

Išankstinė pacientų registracija galima internetu svetainėje www.sergu.lt

Nijolė Ginitienė

Buhalterijos ir finansų apskaitos skyriaus vyriausiosios buhalterės pavaduotojos Nijolės Ginitienės funkcijos:

  • valstybės biudžeto asignavimų, skirtų gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui, paraiškų ir ataskaitų teikimas Sveikatos apsaugos ministerijai;
  • darbas su informacine sistema „E. sąskaita“;
  • nepadengtų skolų su tiekėjais analizavimas, lyginant su praėjusių metų duomenimis;
  • detalus ataskaitinio laikotarpio (mėnesio, ketvirčio, pusmečio, metų) pajamų ir išlaidų analizavimas, palyginant su praėjusių metų duomenimis pagal atskirus sąnaudų straipsnius, pokyčių nustatymas;
  • teikiamų ligoninei paslaugų (patikros, techninio aptarnavimo ir priežiūros) sutarčių vykdymo kontrolė.
Respublikinės Klaipėdos ligoninės Tuberkuliozės filialo gydymo pasiekimais susidomėjo Didžiosios Britanijos mokslininkai.

Respublikinės Klaipėdos ligoninės Tuberkuliozės filialo gydymo pasiekimais susidomėjo Didžiosios Britanijos mokslininkai.

2019-12-03


Pirmadienį Tuberkuliozės filiale lankėsi svečiai iš Didžiosios Britanijos, Edinburgo universiteto - docentė Helen Stagg (tuberkuliozės tyrimų vadovė) ir doktorantė Elizabeth Walker.

 

 

 

...