Atšaukti vizitą pas gydytoją

Išankstinė pacientų registracija galima internetu svetainėje www.sergu.lt

Nijolė Ginitienė

Buhalterijos ir finansų apskaitos skyriaus vyriausiosios buhalterės pavaduotojos Nijolės Ginitienės funkcijos:

  • valstybės biudžeto asignavimų, skirtų gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui, paraiškų ir ataskaitų teikimas Sveikatos apsaugos ministerijai;
  • darbas su informacine sistema „E. sąskaita“;
  • nepadengtų skolų su tiekėjais analizavimas, lyginant su praėjusių metų duomenimis;
  • detalus ataskaitinio laikotarpio (mėnesio, ketvirčio, pusmečio, metų) pajamų ir išlaidų analizavimas, palyginant su praėjusių metų duomenimis pagal atskirus sąnaudų straipsnius, pokyčių nustatymas;
  • teikiamų ligoninei paslaugų (patikros, techninio aptarnavimo ir priežiūros) sutarčių vykdymo kontrolė.
Reanimacijos intensyviosios terapijos skyriaus personalas: priprasti prie mirčių – misija neįmanoma

Reanimacijos intensyviosios terapijos skyriaus personalas: priprasti prie mirčių – misija neįmanoma

2020-01-17

Ar jums teko kada pabuvoti reanimacijos skyriuje? Dažnas pajuokautų: ačiū, nereikia. Taip, tikrai nereikia, bet gyvenimas kartais taip pasisuka, kad atsiduri ten, kur tikrai nenorėtum...

 

 

 

...