Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Dienos stacionaras

Dienos stacionaras

Dienos stacionaras (mišrus) 60 vietų – skirtas gydymui bei socialinei readaptacijai dienos metu.

Teikiama pagalba visiems Lietuvos gyventojams. Gydomi sergantys depresijomis, bipoliniu afektiniu sutrikimu, šizofrenija, turintys adaptacijos sutrikimų, mokomi įveikti krizes. Teikiamos paslaugos: Medikamentinis gydymas naujausiais, kompensuojamais vaistais, psichologo konsultacija ir ištyrimas, grupinė ir individuali psichoterapija, Meno terapija, Muzikos terapija, Ergoterapija, Socialinio darbuotojo konsultacija ir socialinių problemų sprendimas. Atliekama fizioterapijos procedūros, masažas. Pacientai Dienos stacionare maitinami keturis kartus (pusryčiai, priešpiečiai, pietūs ir pavakariai).

Skyriuje vyksta šios terapijos:

Dirba dvi slaugytojos, viena pagalbinio medicinos personalo darbuotoja, viena maisto išdavėja. Visi gydytojai kelia savo kvalifikaciją kursuose, dalyvauja konferencijose.

Pacientą gydo psichikos specialistų komanda:

 • gydytojas psichiatras;
 • psichologas – psichoterapeutas;
 • slaugytoja;
 • konsultuoja socialinis darbuotojas.

Pacientai, norintys gydytis Dienos stacionare, turi kreiptis į Dienos stacionarą darbo dienomis nuo 8 val. iki 15 val. Turi turėti asmens dokumentą, sveikatos draustumą patvirtinantį dokumentą ir apylinkės psichiatro arba šeimos gydytojo nukreipimą. Į Dienos stacionarą gali būti nukreipti pacientai po gydymosi Psichiatrijos filialo stacionaro skyriuose.

Psichosocialinė (psichiatrijos) reabilitacija

Persirgta psichikos liga žmogaus išorėje, elgesyje dažnai nepalieka jokių pėdsakų, tačiau visuomet pažeidžia jo asmenybę, socialinius ryšius, santykius šeimoje, darbe. Psichiškai neįgalių žmonių įgalinimu domisi atskira psichiatrijos sritis – psichiatrijos (arba psichosocialinė) reabilitacija.

Psichosocialinė (psichiatrijos) reabilitacija – tai suderintų visuomeninių, psichologinių, auklėjimo ir medicininių priemonių sistema, teikianti psichikos ligoniams pakankamai savarankiško gyvenimo ir įsitraukimo į visuomenę galimybių.

Sergant psichikos ligomis dažnai sutrinka klientų prisitaikymas visuomenėje, gebėjimas įvertinti situaciją ir spręsti iškilusias problemas. Psichosocialinės reabilitacijos taikymas padeda paremti žmogų sunkiu jo grįžimo į visuomenę laikotarpiu, taip pat emocinių ir tarpasmeninių krizių metu. Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filiale įkurta Psichosocialinės reabilitacijos komanda:

 • medicinos psichologė;
 • ergoterapeutė Emilija Ruškytė;
 • socialinė darbuotoja Laura Čistaja;
 • Priėmimo skubios pagalbos vyresnioji slaugytoja.

Būtina reabilitacijos sąlyga – įgyti kliento pasitikėjimą, kad jis pripažintų reabilitacinę programą ir norėtų bendradarbiauti. Reabilitacija yra kliento teisė, o ne prievolė, todėl negalima taikyti be jo sutikimo. Pasirenkant reabilitacijos modelį reikia paisyti kliento norų, gerbti jo asmenybę.

Reabilitacija suprantama kaip sudėtingas procesas, nukreiptas į įvairias žmogaus, su psichine negalia, psichosocialinio funkcionavimo sferas. Svarbiausios reabilitacijos sferos:

 1. psichologinė;
 2. šeimos;
 3. visuomeninė;
 4. klientų auklėjimo ir mokymo;
 5. jo laisvalaikio užimtumo.

Psichosocialinės reabilitacijos komanda dirba remdamasi psichiatrinės reabilitacijos principais:

 1. svarbiausias psichiatrinės reabilitacijos tikslas – pagerinti psichiškai neįgalių asmenų kompetenciją;
 2. psichiatrijos reabilitacija padeda išmokti elgesio, naudingo kliento pageidaujamoje aplinkoje;
 3. psichiatrijos reabilitacija yra eklektiška: taiko įvairius metodus;
 4. psichiatrijos reabilitacija pabrėžia psichiškai neįgalių žmonių profesinę reabilitaciją;
 5. svarbus reabilitacijos elementas – viltis;
 6. sąmoningai skatindami kliento priklausomybę, galime padėti jam išmokti savarankiškai funkcionuoti;
 7. pageidautina, kad klientai aktyviai dalyvautų reabilitacijos procese;
 8. svarbiausi psichiatrijos reabilitacijos metodai – kliento įgūdžių ir aplinkos kūrimas;
 9. ilgalaikis gydymas vaistais dažnai yra reikalingas, tačiau retai pakankamas reabilitacijos komponentas.

Psichiatrijos ir reabilitacijos procesas

Reabilitacijos principai nurodo psichiatrijos reabilitacijos proceso kryptį. Tai reiškia, jog norint, kad neįgalūs žmonės galėtų prisitaikyti jų pačių pasirinktose gyvenamosios vietos, lavinimosi, socialinėje ir profesinėse aplinkose, jiems reikalingi įgūdžiai ir parama. Psichiatrijos reabilitacija sudaryta iš 3 etapų. Visuose etapuose mokoma pageidaujamų įgūdžių bei kuriama paramos sistema. Tai diagnostikos etapas, planavimo etapas ir intervencijų etapas.

Diagnostikos etapas

Psichosocialinės reabilitacijos komandos specialistai padeda klientui įvertinti jo turimus ir trūkstamus įgūdžius bei gaunamą ir reikalingą paramą. Priešingai nei tradicinėje psichiatrijos diagnozėje, atspindinčioje simptomatiką, reabilitacijos diagnozėje įvertinamas elgesio ir įgūdžių funkcionalumas bei paramos veiksmingumas pasirinktose gyvenamosios vietos, lavinimo, socialinėje arba profesinėse aplinkose.

Funkcinio įvertinimo priemonėmis specialistas išsiaiškina, kokiais reabilitacijos tikslui pasiekti reikalingais įgūdžiais klientas pajėgia pasinaudoti, o kokiais ne. Komandos nariai kartu su klientu išvardina ir aprašo unikalius įgūdžius, kurių reikalauja kliento pasirinktos aplinkos elgesio normos, individualų elgesį, reikalingą, kad klientas gerai jaustųsi pasirinktoje aplinkoje.

Planavimo etapas

Remiantis diagnoze, komandos nariai padeda klientui sudaryti individualų reabilitacijos planą, nustatomi prioritetiniai įgūdžių ir priemonių kūrimo tikslai. Jame numatoma, kaip bus mokoma įgūdžių arba kuriama paramos sistema. Komandos vadovas kiekvienam pagal planą numatytam įgūdžių arba priemonių tikslui paskiria specifines intervencijas ir atitinkamai paskirto atsakingus asmenis kiekvienam tikslui pasirinktoms intervencijoms vykdyti.

Intervencinis etapas

Psichosocialinės reabilitacijos komandos specialistai taiko 2 svarbiausius intervencijų tipus: įgūdžių mokymą ir priemonių kūrimą. Šios intervencijos padeda klientui geriau pasinaudoti įgūdžiais ir parama.

Taigi reabilitacijos procesas vyksta į diagnostiką, planavimą, kliento sėkmę ir pasitenkinimą konkrečioje aplinkoje lemiančių įgūdžių bei paramos kūrimą įtraukiant klientus ir kitus asmenis. Kiekvienam etapui yra skiriamas atitinkamas valandų skaičius.

Pagrindiniai psichiatrinės reabilitacijos komponentai yra: neįgalių žmonių kompetencija, elgesio keitimas, profesinė reabilitacija, kliento aktyvumas, įgūdžių ir aplinkos kūrimas, stigmatizacijos panaikinimas. Visi šie komponentai sėkmingai veikia, jeigu klientas savanoriškai sutinka reabilituotis. Tik savanoriškumo principu žmogus su psichine negalia pilnai įsijungia į reabilitacijos procesą ir sėkmingai panaudoja vidines išgales, tuo būdu jo asmeninis įnašas tampa ne mažiau svarus, kaip ir kitų reabilitacinės komandos narių.

Užsimezgęs bendradarbiavimas su Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos centru džiugina Psichiatrijos filialo bendruomenę

Lietuvos jūrų muziejus, įgyvendindamas sveikatos biotechnologijų mokslinį projektą „Moksliniais tyrimais pagrįstos gyvūnų terapijos metodikos sukūrimas ir integravimas į holistinės medicinos sveikatos koncepciją“, kurio autorė ir vadovė yra Delfinų terapijos skyriaus vedėja dr. Brigita Kreivinienė, organizuoja individualius ir grupinius bendravimo su delfinais užsiėmimus. Jie skirti žmonėms su fizine, protine negalia, sergantiems neurologinėmis ligomis, patyrusiems psichoemocines traumas.

Programoje dalyvauja ir trys buvę Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialo pacientai su pakartotiniu depresijos sutrikimu. Dalyvauti bendravimo su delfinais užsiėmimuose jiems pasiūlę Psichiatrijos filialo specialistai padėjo užpildyti anketas bei padrąsino išbandyti naujoves.

„Mes džiaugiamės, kad rekomenduoti pacientai turėjo ir turi galimybę, išbandyti dar nebandytus terapinius gydimus ir tuo pačiu nemokamai dalyvauti delfinų asistuojamoje terapijoje, kuri padeda žmonėms geriau jaustis, gerina pažinimo ir socializacijos įgūdžius. Delfinas sugeba jausti žmogaus nuotaikas, supranta gestus, pats prašo dėmesio kalbindamas, žaismingai mesdamas kamuoliuką ar taškydamasis vandeniu“, – sako RKL Psichiatrijos filialo socialinė darbuotoja Laura Čistaja.

Nors ši alternatyvi gyvūnų terapija, pasak mokslininkų, negali pakeisti tradicinės medicinos paslaugų, rezultatai yra džiuginantys.

Psichiatrijos filialo specialistai ypač džiaugiasi grįžtamuoju ryšiu su pacientais, kurie po užsiėmimų su delfinais pasidalino patirtais pojūčiais ir įspūdžiais. Pacientų teigimu, jie suteikė daug teigiamų emocijų.

Psichiatrijos filialo specialistai neabejoja šio tyrimo sėkme ir džiaugiasi galėdami prisidėti prie psichikos sveikatos kokybės gerinimo ir psichikos sveikatos politikos strategijų įgyvendinimo.

Galerija

Grįžti į pradinį puslapį