Atšaukti vizitą pas gydytoją

Išankstinė pacientų registracija galima internetu svetainėje www.sergu.lt

Projektai:

Projekto "Krūties ir storosios žarnos vėžio prevencijos priemonių skatinimas pasienio teritorijose" įgyvendinimas

Projekto "Krūties ir storosios žarnos vėžio prevencijos priemonių skatinimas pasienio teritorijose" įgyvendinimas 2019-10-23

Projektas vykdomas vadovaujantis Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa (EK sprendimas Nr.C (2016) 8463)

Projekto Nr. J02-CPVA-V-09-0001 "Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje" įgyvendinimas

Projekto Nr. J02-CPVA-V-09-0001 "Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje" įgyvendinimas 2019-10-22

Projektas vykdomas pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu jungtinę priemonę Nr.J02-CPVA-V "Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas".

Įgyvendintas projektas Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V-01-002 "E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje"

Įgyvendintas projektas Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V-01-002 "E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje" 2015-07-10

Padėti Viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės darbuotojams veiklos procesuose teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pacientams bei naudojant atitinkamas informacinės sistemos funkcijas, susietas su E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema teikiamais funkcionalumais.

Įgyvendintas projektas Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-06-002 "VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės pastatų 1D4P ir 2D4P (be priestato 8D4B), esančių S. Nėries g. 3, Klaipėda, vidaus šildymo ir elektros sistemų modernizavimas"

Įgyvendintas projektas Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-06-002 "VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės pastatų 1D4P ir 2D4P (be priestato 8D4B), esančių S. Nėries g. 3, Klaipėda, vidaus šildymo ir elektros sistemų modernizavimas" 2013-09-20

Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" priemonę "Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu".

Įgyvendintas projektas Nr. VP3-2.1-SAM-05-V-01-002 "Diferencijuotos kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai skyriaus įkūrimas Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filiale"

Įgyvendintas projektas Nr. VP3-2.1-SAM-05-V-01-002 "Diferencijuotos kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai skyriaus įkūrimas Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filiale" 2012-10-08

Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto "Viešųjų paslaugų kokybė ir preinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" įgyvendinimo priemonę "Diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai įkūrimas".

Įgyvendintas projektas Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-084 "Dienos chirurgijos paslaugų plėtra VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje"

Įgyvendintas projektas Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-084 "Dienos chirurgijos paslaugų plėtra VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje" 2011-03-01

Projektas Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-084 "Dienos chirurgijos paslaugų plėtra VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje" vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto "Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" VP3-2.1-SAM-10-V priemonę "Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas".

Įgyvendintas projektas Nr. VP3-2.1-SAM-09-R-31-001 "Krizių intervencijos centro įkūrimas Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filiale"

Įgyvendintas projektas Nr. VP3-2.1-SAM-09-R-31-001 "Krizių intervencijos centro įkūrimas Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filiale" 2010-07-01

Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto "Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" įgyvendinimo priemonę "Krizių intervencijos centrų įkūrimas".

Įgyvendintas projektas Nr. VP3-2.14-SAM-02-V01-009 "Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje"

Įgyvendintas projektas Nr. VP3-2.14-SAM-02-V01-009 "Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje" 2009-11-26

Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto "Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" įgyvendinimo priemonę "Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas".

 

 

 

...