Atšaukti vizitą pas gydytoją

Išankstinė pacientų registracija galima internetu svetainėje www.sergu.lt

Vytautas Baužys


 

 

El. paštas: vytautas.bauzys@kal.lt

Tel. (846) 41 06 82

Ekonomikos ir strateginio valdymo skyriaus vadovo Vytauto Baužio funkcijos:

  • įstaigos mėnesinių ataskaitų apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikimas teritorinėms ligonių kasoms;
  • mokamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos nustatymas įstaigoje;
  • įstaigos pajamų ir išlaidų sąmatų sudarymas;
  • atskirų išlaidų straipsnių ir pajamų analizė, limitų nustatymas;
  • išlaidų kontrolė, keičiantis darbo užmokesčio fondui;
  • įstaigos veiklos ataskaitų rengimas;
  • siektinų veiklos rodiklių analizė, vertinimas ir savalaikis pateikimas įstaigos administracijai bei Sveikatos apsaugos ministerijai;
  • aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąnaudų modelio pildymas ir pateikimas Valstybinei ligonių kasai;
  • Valstybės investicijų programų (VIP) rengimas.
Nauja – pamiršta sena arba tuberkuliozės grimasos

Nauja – pamiršta sena arba tuberkuliozės grimasos

2019-10-15

Viduramžiais Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje prasta mityba, higienos ir sanitarijos sąlygos, minimalios medicinos žinios buvo puiki terpė tuberkuliozei plisti.

 

 

 

...