Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Personalas

Aušra Sutulė

Aušra Sutulė

Vyresnioji slaugytoja

Vyresnioji, konsultacinės poliklinikos H. Manto g. 49, slaugytoja.

Išsilavinimas:

 • 1995m. baigė Klaipėdos aukštesniosios medicinos mokyklą.
 • 2005m. baigė Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto pagrindines studijas, pagal reabilitacijos ir slaugos programą. Įgytas reabilitacijos ir slaugos bakalauro laipsnis.

Darbo patirtis:

 • Nuo 1989-09-01 dirba VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje.

Licencija: bendrosios praktikos slaugytojo, išduota 2002-06-08, teisė verstis bendrąja slaugos praktika iki 2022-06-28.

Kvalifikacijos kėlimas:

 • „Pirmoji medicinos pagalba“, 2022m. Klaipėda
 • „COVID – 19 ligos (koronoviruso infekcijos) vakcinacijos pagrindai“, 2021m. Klaipėda
 • „Ambulatorinių paslaugų ir dienos chirurgijos aktualijos“, 2021m. Klaipėda
 • „Darbuotojų sveikata – visų bendras rūpestis“ – 2021m.  Klaipėda
 • Savo žinias nuolat tobulina kursuose ir praktinėse mokslinėse konferencijose.
 • Mokymo programa „Efektyvus vadovavimas“, 2019m. Klaipėda.
 • „ASPĮ vyr. slaugytojų (administratorių), atsparumo (nepakantumo) korupcijai ugdymas“, 2019m. Klaipėda.
 • „Slaugytojų veiklos svarba pažangios slaugos praktikos kontekste“, 2019m. Klaipėda

Pagrindinės slaugos proceso ir paslaugų užtikrinimo gairės ambulatoriniame konsultaciniame padalinyje:

 • gerinti komandinio darbo įgyvendinimą ambulatoriniame konsultaciniame padalinyje – esant reikalui padėti kolegoms atlikti užduotis, spręsti iškilusias problemas, kartu su gydytojais analizuoti atliktą darbą;
 • užtikrinti slaugos paslaugų kokybę ir saugias sveikatos priežiūros paslaugas pacientams – vadovautis slaugos kokybės valdymo sisitemos darbo instrukcijomis;
 • šalinti kliūtis, trukdančias pacientams gauti savalaikes ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas – pacientų patekimo pas gydytojus eilių srauto valdymas, užtikrinti talonų pas gydytojus išdavimo tvarką, kontroliuoti išankstinės registracijos prieinamumą;
 • išlaikyti pacientų pasitenkinimo teikiamomis slaugos paslaugomis įstaigoje lygį – užtikrinti slaugytojų gebėjimą bendrauti su pacientais, atsižvelgiant į jų lūkesčius. Operatyviai reaguoti į pacientų pastabas, jas analizuoti ir tobulinti silnąsias sritis. slaugos specialistų ir pagalbinio medicinos personalo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimas;
 • užtikrinti kokybišką sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimą – konsultacinė pagalba sergančiajam cukriniu diabetu, diabetinės pėdos priežiūra;
 • infekcijų kontrolės užtikrinimas – taikoma visoje įstaigoje, siekiant užtikrinti infekcijų kontrolės reikalavimus ir pacientų sveikatos saugos kontrolę;
 • skatinti slaugos ir pagalbinio medicinos personalo motyvaciją bei tarpusavio bendradarbiavimą;
 • tobulinti personalo mokymus, darbą, planuoti priemones ir būdus šiam darbui gerinti – slaugos ir medicinos personalo mokymai, paskaitos, tobulinimosi kursai.