Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Personalas

Vida Banalaitienė

Vida Banalaitienė

Vyresnioji slaugytoja

Vyresnioji psichikos sveikatos slaugytoja.

Darbo funkcijos:

 • organizuoti pavaldaus personalo darbą ir jam vadovauti;
 • organizuoti darbą taip, kad slaugos paslaugos pacientams būtų teikiamos pagal ligoninėje patvirtintus slaugos proceso kokybės valdymo  dokumentus;
 • tinkamas slaugos proceso dokumentavimas:pacientų slaugos poreikių vertinimas, tinkamas slaugos veiksmų atlikimas, slaugos veiksmų efektyvumo ir pacientų sveikatos būklės pokyčių vertinimas „Pacientų slaugos istorijoje“;
 • pacientų saugios aplinkos užtikrinimas:griuvimo rizikos vertinimas atvykus į skyrių, informacijos apie griuvimo riziką suteikimas.
 • pacientų maitinimo organizavimas:maitinimo pacientams užsakymas, maisto pristatymas iš maisto tarnybos, maisto išdalinimo proceso kontrolė;
 • slaugos nepageidaujamų įvykių registracijos, stebėsenos ir prevencijos sistemos valdymo užtikrinimas:nespecifinių slaugos nepageidaujamų įvykių registracija, analizė ir prevencijos prieminių taikymas;
 • siekti užtikrinti infekcijų kontrolės reikalavimus ir pacientų sveikatos saugos kontrolę;
 • sudaryti slaugos specialistų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi planą ir kontroliuoti jų laikymosi terminus;
 • užtikrinti slaugos specialistų ir kitų pavaldžių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimąsi: slaugos specialistų ir kitų darbuotojų nuolatinis mokymąsis ir tobulėjimas pagal iš anksto patvirtintą kvalifikacijos tobulinimosi planą. Tęstinis kvalifikacijos kėlimas pagal patvirtintą sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro tobulinimosi planą.
 • užtikrinti skyriuje racionalų žmogiškųjų išteklių valdymą ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir tęstinumą;
 • užtikrinti darbo vietoje esančių materialinių vertybių saugumą ir racionalų naudojimą.

Išsilavinimas:

 • 1972m. baigė J. Kupčinsko medicinos mokyklą.
 • 2007 m. bendrosios praktikos slaugytojo profesinio  bakalauro  kvalifikacinis laipsnis.

Darbo patirtis:

 • Nuo 2018m 12 mėn. Moterų psichiatrijos skyriaus vyresnioji slaigytoja;
 • 1979  Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Psichiatrijos filialas, Gerontopsichiatrijos skyrius vyresnioji slaugytoja.

Licencija: bendrosios praktikos slaugytojo, išduota 2002-07-05, teisė verstis bendrąja slaugos praktika iki 2022-07-05.

Kvalifikacijos kėlimas:

 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Sveika gyvensena ir psichikos sveikata“, 2018m. Vilnius.
 • Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Slaugytojo vaidmuo psichikos  sveikatos stiprinime“, 2018m. Vilnius.
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos“, 2018m. Klaipėda.
 • Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Pagyvenusių žmonių psichikos  sveikatos sutrikimų, slaugos ypatumai“.
 • Žinių vadybos instituto mokymai „Lyderystė ir vadovavimo psichologija sėkmingai profesinei ir visuomeninei veiklai“, 2017 m. Klaipėda.
 • Tobulino žinias  psichiatrinės slaugos srityje švedų mokymuose.