Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Ką verta žinoti grįžtantiems iš užsienio

Ką verta žinoti grįžtantiems iš užsienio

Informacija ketinantiems grįžti į Lietuvą

Ką verta žinoti apie privalomąjį sveikatos draudimą grįžtantiems į Lietuvą? Kaip laiku pasirūpinti privalomuoju sveikatos draudimu ir gauti teisę į apdraustiesiems teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias sumoka ligonių kasos?

Nuo ko pradėti: trys žingsniai

Pirmas – jei išvykdami iš Lietuvos deklaravote gyvenamosios vietos pakeitimą, grįžę gyventi į gimtinę visų pirma deklaruokite savo gyvenamąją vietą. Tai padaryti galima internetu „Elektroninių valdžios vartų“ interneto svetainėje adresu www.epaslaugos.lt arba seniūnijoje, aptarnaujančioje tą savivaldybės teritorijos dalį, kurioje gyvenate.

Antras – pasirūpinkite visiems nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams svarbia teise į apdraustiesiems laiduojamą medicinos pagalbą, tačiau nepamirškite, kad šią teisę įgyjate įvykdę prievolę – sumokėję nustatytas privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas. Kaip ir daugelyje Europos šalių, apdraustuoju privalomuoju sveikatos draudimu laikomas tas, už kurį mokamos arba kuris moka įstatymo nustatyto dydžio privalomojo PSD įmokas.

Jei grįžęs iš užsienio, kurį laiką nedirbate, PSD įmokas turite mokėti savarankiškai, jei nesate draudžiamas valstybės lėšomis. Valstybės lėšomis gali būti draudžiami pensininkai, darbo biržoje registruoti bedarbiai, moksleiviai, dieninių studijų studentai, vienas iš tėvų, auginantis vaiką iki 8 metų ir kt.

Jei ieškositės darbo, užsiregistruokite darbo biržoje, kuri priims sprendimą, suteiks Jums bedarbio statusą ir perduos duomenis ligonių kasoms, kad Jūs galėtumėte būti draudžiami valstybės lėšomis.

Trečias – pasirinkite gydymo įstaigą ir joje prisirašykite. Svarbu žinoti, kad turite teisę pasirinkti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir šeimos gydytoją. Prieš registruodamiesi įsitikinkite, kad jūsų pasirinktoji gydymo įstaiga (poliklinika ar šeimos gydytojo centras, klinika) yra sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa dėl pacientams teikiamų paslaugų apmokėjimo. Tuomet jums nereikės mokėti už paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis. Taip pat sužinokite, kokios paslaugos ir kokiais atvejais gali būti mokamos. Visais atvejais apie mokamas paslaugas jus turi informuoti gydantysis gydytojas, gydymo įstaigos administracija, mokamų paslaugų įkainiai turi būti skelbiami gydymo įstaigoje. Jei abejojate, ar privalote mokėti už teikiamas paslaugas, pirmiausiai kreipkitės į gydymo įstaigos administraciją, o nepavykus sužinoti – į ligonių kasas.

Kas atsitinka, jei išvykdami nedeklaruojate išvykimo, o grįžus prireikia medikų pagalbos?

Lietuvos Respublikos piliečio pareiga deklaruoti savo gyvenamosios vietos pakeitimus, jei išvykstama ilgesniam nei pusės metų laikotarpiui, yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme. Pasitaiko, kad šią pareigą pamiršta nusprendusieji padirbėti užsienyje, o grįžę į Lietuvą, tokie „užmirštuoliai“ susiduria su problema – jie privalo sumokėti ne tik PSD įmoką, bet ir susikaupusią skolą už tuos laikotarpius, kai Lietuvoje negyveno. Taip atsitinka todėl, kad PSD įmokas renkanti institucija – „Sodra“ – neturėjo duomenų apie išvykimą ir emigravusiam asmeniui taikė prievolę mokėti PSD įmokas.

Tad paprasčiausias sprendimas – išvykstant deklaruoti išvykimą, o grįžus – deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvoje, laiku sumokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas ir tapti apdraustuoju. Tik tuomet turėsite teisę į valstybės laiduojamą medicinos pagalbą ir paslaugas susirgus.

Jei esate apdraustas toje šalyje, kur dirbate ir norite gydytis Lietuvoje

Lietuvos piliečiai, legaliai dirbantys ir mokantys mokesčius bet kurioje Europos Sąjungos (ES) šalyje ar vienoje iš šių Europos ekonominei erdvei priklausančių šalių – Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine ar Šveicarijoje – toje šalyje yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir ten gauna tokias pat sveikatos priežiūros paslaugas kaip ir tos šalies piliečiai. Jei esate apdraustas ir planuojate pasisvečiuoti Lietuvoje, išvykdami iš ES šalies, kurioje legaliai dirbate, nepamirškite pasiimti Europos sveikatos draudimo kortelės, kurią Jums išduos tos šalies valstybinio sveikatos draudimo įstaiga. Ši kortelė pravers, jei Lietuvoje prireiktų būtinosios medicinos pagalbos.

Jei norėtumėt atvykti gydytis Lietuvoje, gaukite iš tos ES šalies, kurioje dirbate, valstybinio sveikatos draudimo įstaigos išduodamą dokumentą S2 arba E112 formos pažymą, leidžiančius kitoje ES šalyje (taip pat ir Lietuvoje) gauti planines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias sumokės draudžiamojo dokumentą išdavusios šalies institucija.

Jei grįžtate gyventi į Lietuvą

Jei dirbote ES šalyje ir buvote apdrausti valstybės nustatytu sveikatos draudimu, nepamirškite atsivežti tos ES šalies, kurioje buvote apdrausti, išduotą E 104 formos pažymą, kurią išduoda institucijos, atsakingos už socialinių išmokų mokėjimą. Šioje pažymoje nurodoma, kokias įmokas mokėjote šalyje, kurioje gyvenote. Pateikus šį dokumentą „Sodros“ užsienio išmokų tarnybai, bus apskaičiuotas Jūsų stažas, jei norėsite jį sumuoti tam, kad gautumėte „Sodros“ išmokas (jei atsivešite ir pateiksite šį dokumentą patys, nereikės laukti, kol dokumentai bus pateikti Lietuvos institucijoms pagal užklausimą kitos šalies institucijoms). Šioje pažymoje pateikiama informacija visus darbo ir įmokų mokėjimo bei gyvenimo toje pačioje šalyje laikotarpius.

Kiekvienas grįžęs Lietuvos pilietis nuo gyvenamosios vietos deklaravimo datos tampa draudžiamuoju, o nuo privalomojo sveikatos draudimo įmokos sumokėjimo datos – apdraustuoju Lietuvoje ir gali pradėti naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, apmokamomis PSDF biudžeto lėšomis.

Kada įsigalioja privalomasis sveikatos draudimas?

Dirbantiems ir atlyginimą gaunantiems gyventojams privalomasis sveikatos draudimas Lietuvoje įsigalioja nuo tos dienos, kurią atsirado pagrindas mokėti PSD įmokas.

Įmokas mokančių gyventojų privalomasis sveikatos draudimas įsigalioja nuo tos dienos, kurią buvo pradėtos mokėti PSD įmokos ir galioja iki apmokėto mėnesio paskutinės dienos. Jei PSD įmokos nesumokamos, draudimas pradės galioti tik apmokėjus susikaupusią skolą, apskaičiuotą ne daugiau kaip už 5 metus.

Svarbu nepamiršti, kad įmoką už einamąjį mėnesį būtina sumokėti iki to mėnesio paskutinės dienos. jei tai nepadaroma, privalomojo sveikatos draudimo galiojimas nutrūksta.

Kokio dydžio PSD įmoką reikia mokėti?

  • Dirbantieji pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai, asmenys gaunantys pajamas pagal autorinę sutartį, pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos, taip pat asmenys, gaunantys tantjemas moka 6 proc. dydžio PSD įmokas, o draudėjai (juridiniai asmenys) – 3proc. dydžio PSD įmokas nuo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos. Ši įmoka yra apskaitoma draudėjo ir pervedama „Sodrai“, tad apdraustajam ja rūpintis nereikia.
  • Individualią veiklą vykdantys gyventojai moka 9 proc. dydžio PSD įmokas nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos. Tokie asmenys, jei nepatenka į kitas apdraustųjų grupes, kas mėnesį moka 9 proc. minimalios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas (nuo 2018-01-01 įmoka yra 36 Eur), o pasibaigus kalendoriniams metams turi perskaičiuoti sumokėtas ir mokėtinos PSD įmokų sumos skirtumą.
  • Dirbantieji pagal verslo liudijimus kas mėnesį moka 9 proc. minimalios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas (nuo 2018-01-01 įmoka yra 36 Eur). Gyventojų, kurie priklauso valstybės lėšomis draudžiamų asmenų grupei, PSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.
  • Draudėjai (individualios įmonės, ūkinės bendrijos ir mažosios bendrijos) už individualių įmonių savininkus, ūkinių bendrijų tikruosius narius ir mažųjų bendrijų narius moka 9 proc. dydžio PSD įmokas nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos jų socialinio draudimo įmokos.
  • Mažųjų bendrijų vadovai moka 6 proc. dydžio PSD įmokas, o draudėjai (mažosios bendrijos) – 3proc. dydžio PSD įmokas nuo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos.
  • Žemės ūkio valdytojai, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra ne didesnis kaip 2 ekonominio dydžio vienetai, kas mėnesį moka už save 3 proc. minimalisoios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas (nuo 2018-01-01 įmoka yra 12 Eur).
  • Draudėjai (paslaugų gavėjai), gaunantys pagal paslaugų kvitą teikiamas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, sumoka už paslaugų teikėjus 9 proc. dydžio PSD įmokas nuo atlygio sumos, priskaičiuotas paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas.
  • Savarankiškai besidraudžiantys asmenys kas mėnesį moka už save 9 proc. minimaliosios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas (nuo 2018-01-01 įmoka yra 36 Eur).

Visą reikalingą informaciją apie PSD įmokų mokėjimą, jų dydį galima rasti „Sodros“ interneto svetainėje. Pasitikrinti, ar esate apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, galima Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) interneto svetainėje.

Kas apmokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis? Kokiose gydymo įstaigose teikiamos ligonių kasų apmokamos paslaugos?

Už apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, jiems išrašytus kompensuojamuosius vaistus, medicinos pagalbos priemones, ortopedijos technikos priemones ir kt. ligonių kasos sumoka gydymo įstaigoms, vaistinėms ir įmonėms PSDF lėšomis. Tad apdraustiesiems nereikia mokėti už tai, už ką sumoka ligonių kasos.

Svarbu žinoti, kad už ligonių kasų kompensuojamas paslaugas mokėti nereikia, jei kreipiatės į gydymo įstaigą, kuri turi sudariusi sutartį su ligonių kasa dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo – tokios sutartys sudaromos ir su viešosiomis, ir su privačiomis gydymo įstaigomis. Informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigas, su kuriomis ligonių kasos sudaro sutartis ir gydymo įstaigų teikiamas PSDF lėšomis apmokamas paslaugas galite rasti ir teritorinių ligonių kasų Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panėvėžio TLK interneto svetainėse. Gydymo įstaigoje verta pasiteirauti, kokios paslaugos teikiamos ir apmokamos PSDF lėšomis pagal sudarytas sutartis.

Daugelis gydymo įstaigų teikia ir mokamas paslaugas – jų sąrašo ir kainų taip pat prašykite gydymo įstaigoje.

Atminkite, kad neapdrausti (ar neapsidraudusieji) privalomuoju sveikatos draudimu už medicinos paslaugas (išskyrus gyventojams teikiamą būtinąją medicinos pagalbą) turi mokėti visą paslaugos kainą.

Šaltinis: www.vlk.lt

Grįžti į pradinį puslapį