Atšaukti vizitą pas gydytoją

Išankstinė pacientų registracija galima internetu svetainėje esveikata.lt

Rima Norvaišienė

Gydytoja

Vidaus ligų gydytoja

Darbo stažas – nuo 1995 m.

Kvalifikacijos kėlimas:

  • Dalyvauti dienos stacionaro paslaugų teikimo ir šių paslaugų tinklo optimizavimo komisijos posėdyje, 2019m. Vilnius.
  • IV plaučių ligų kongresas, 2018 m. Vilnius.
  • 17-as Europos vidaus ligų kongresas, 2018 m. Vokietija.
  • Konferencija „Pulmonologija ir alergologija 2017“, 2017 m. Kaunas.
  • Auditorių, audito vadovų kursai, 2016 m. Klaipėda.
  • Konferencija „Pulmonologija, alergologija ir klinikinė imunologija 2016″, 2016m. Kaunas.
  • Kursai „Neinvaziniai plaučių ventiliacijos pagrindai“, 2014 m. Vokietija.
  • Profesinės kvalifikacijos tobulinimosi kursai „Darbo medicina“, 2014m. Kaunas.