Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Personalas

Inga Karbauskytė

Inga Karbauskytė

Vyresnioji slaugytoja

Neurologijos skyriaus l.e.p. vyresnioji slaugytoja.

Darbo funkcijos:

 • pavaldaus personalo darbo skyriuje organizavimas;
 • slaugos mokslo studentų praktinis mokymas;
 • slaugos politikos vykdymas, vadovaujantis patvirtintu įstaigos slaugos strategijos planu;
 • skyriaus slaugos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo organizavimas ir užtikrinimas;
 • pacientų anketinės apklausos duomenų apie pasitenkinimą teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis rinkimas, analizavimas, vertinimas;
 • slaugos profesijos prestižo gerinimas
 • slaugos proceso veiklos eigos užtikrinimas;
 • slaugos praktikos plėtojimas;
 • slaugos specialistų tarpusavio ir su kitais specialistais bei kitomis gydymo įstaigomis informacijos perdavimo ir bendradarbiavimo užtikrinimas;
 • slaugos proceso dokumentavimo užtikrinimas;
 • slaugos paslaugų kokybės tęstinumo užtikrinimas išvykus pacientui į namus;
 • saugių slaugos specialistų bei pagalbinio personalo darbo sąlygų kokybės užtikrinimas;
 • pacientų saugios aplinkos užtikrinimas;
 • pacientų maitinimo organizavimas ir kontrolė;
 • slaugos nepageidaujamų įvykių registravimas, analizė, prevencijos sistemos valdymo užtikrinimas;
 • efektyvus hospitalinių infekcijų rizikos valdymas;
 • slaugos specialistų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi užtikrinimas;
 • skyriaus materialinių vertybių saugumas ir racionalus naudojimas;
 • sanitarinių higieninių reikalavimų vykdymas ir kontrolė;
 • slaugos dokumentų kūrimas, redagavimas;
 • savalaikis skyriaus aprūpinimas medikamentais ir slaugos priemonėmis, panaudojimo kontrolė;
 • skyriaus personalo susirinkimų, darbo aptarimų organizavimas;
 • medicininės dokumentacijos tvarkymas.

Išsilavinimas:

 • 2016m. Klaipėdos universitetas, įgytas slaugos bakalauro laipsnis.
 • 2013m. Klaipėdos valstybinė kolegija, įgyta bendrosios praktikos slaugytojos specialybė.

Darbo patirtis:

 • Nuo 2020 m. iki dabar VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Neurologijos skyrius, laikinai einanti pareigas vyresnioji slaugytoja;
 • 2017-07-17 iki 2020m. VšĮ  Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Neurologijos skyrius, bendrosios praktikos slaugytoja;

Licencija: bendrosios praktikos slaugytojo, išduota 2013-03-18, teisė verstis bendrąja slaugos praktika iki 2028-03-18.

Kvalifikacijos kėlimas:

 • Mokslinė praktinė konferencija “Neurologijos ruduo Kaune”, 2023 m. Kaunas
 • Mokslinė-praktinė konferencija “Infuzinė terapija perioperacinėje ir kritinių būklių medicinoje. Masyvus kraujavimas. Aktualieji urgentinių neurologinių būklių klausimais”, Kaunas 2023
 • Mokslinė-praktinė konferencija “Pacientų sauga Kauno klinikose ir Lietuvoje 2023. Išgirskime pacientų balsą! Pacientų svarba kuriant pacientų saugos kultūrą sveikatos priežiūros sistemoje”, Vilnius 2023
 • Mokslinė-praktinė konferencija “Sveikatos mokslų pasiekimai 2022”, Vilnius
 • Koferencija „Kraujo ligos: kaip jas atpažinti ir stebėti? 2022“, 2022 m. Klaipėda.
 • Seminaras „Ergonomiškas darbas su pacientų kėlimo ir perkėlimo priemonėmis“, 2021 m. Klaipėda.
 • Konferencija „Lėtinių ligų valdymo aktualijos: medicinos gydytojų ir slaugytojų kompetencija ir galimybės“, 2022 m. Klaipėda.
 • Konferencija „Pacientų, sergančių galvos smegenų insultu, slaugos ypatumai“, 2022 m. Klaipėda.
 • Konferencija „Chirurginis transplantacijų simpoziumas – Vilnius 2021“, 2021 m. Vilnius.
 • Konferencija „2020 metų slaugos aktualijos. Rudens sesija“, 2020 m. Klaipėda.
 • Mokslinė praktinė konferencija „Covid-19 infekcija ir vakcinacija: ką galime padaryti geriau?“, 2021 m. Kaunas.