Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Personalas

Nijolė Zuzaitė

Nijolė Zuzaitė

Skyriaus vyresnioji slaugytoja-administratorė

Darbo funkcijos:

 • planuoja, palaiko, vykdo, vadovauja skyriaus darbo procesui;
 • kontroliuoja pavaldaus personalo veiklą;
 • vykdo hospitalinių infekcijų prevenciją, laikantis infekcijų kontrolės procedūrų vadovu, ko pasekoje užtikrinama teikiamų paslaugų kokybė;
 • organizuoja darbo procesą, kad būtų užtikrintas kokybiškas medicinos prietaisų  mechanizuotas valymas, dezinfekcija, priežiūra, pakavimas, sterilizacija bei procesų kokybės kontrolė;
 • parenka tinkamus naujai įgytiems medicinos prietaisams apruošimo, sterilizavimo būdus ir metodus;
 • kontroliuoja skyriuje esančių medicinos prietaisų veikimo, valdymo, kontrolės principus, būdus ir metodus;
 • kontroliuoja minkštų daiktų kamerinės dezinfekcijos atlikimą;
 • kontroliuoja medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimų vykdymą;
 • kontroliuoja aplinkos paviršių valymo ir dezinfekcijos procedūros atlikimą;
 • racionaliai, tikslingai ir efektyviai naudoja skyriaus resursus;
 • skatina naujovių diegimą skyriuje;
 • vykdo skyriaus darbuotojų darbo, atostogų grafikų sudarymą, veda darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • organizuoja slaugos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimą;
 • dalyvauja ligoninės vidaus audito „Personalo rankų higienos vertinimas” patikrinimuose;
 • dalyvauja ligoninės vidaus audito „Medicinos prietaisų tvarkymas” patikrinimuose;
 • dalyvauja ligoninės vidaus audito „Medicinos atliekų tvarkymo procedūros vertinimas” patikrinimuose;
 • dalyvauja ir veda paskaitas vyresniųjų slaugytojų, sveikatos priežiūros specialistų, pagalbinio medicinos personalo kvalifikacijos tobulinimosi programose „Rankų higiena”;
 • dalyvauja ir veda paskaitas vyresniųjų slaugytojų, sveikatos priežiūros specialistų, pagalbinio medicinos personalo kvalifikacijos tobulinimosi programose „Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimas”;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais;
 • dalyvauja slaugos moksliniuose tyrimuose bei įtraukia į šią veiklą slaugos personalą;
 • dalinasi darbo patirtimi ir moko praktinių įgūdžių naujus darbuotojus bei studentus.

Išsilavinimas:

 • 1996-1998 m. Klaipėdos universitetas, įgytas edukologijos magistro laipsnis;
 • 1983-1989  m. Vilniaus universitetas, įgytas biologo ir biologijos ir chemijos dėstytojo bakalauro laipsnis;
 • 1980-1982 m. Klaipėdos aukštesnioji medicinos mokykla, įgyta medicinos sesers specialybė.

Darbo patirtis:

 • 1992 m. iki dabar VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, centralizuotos sterilizacijos skyrius, skyriaus vadovė;
 • 1982 – 1992 m. VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, centralizuotos sterilizacijos skyrius, bendrosios praktikos slaugytoja;

Licencija: bendrosios praktikos slaugytojo, išduota 2002-06-28, teisė verstis bendrąja slaugos praktika iki 2027-06-29.

Kita veikla:

 • 2010-2017 m. Klaipėdos valstybinės kolegijos, Sveikatos mokslų fakulteto lektorė;
 • 1989-2009m. Klaipėdos universiteto, Pedagoginio fakulteto asistentė;
 • Nuo 2007 m. iki 2017 m. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro, Klaipėdos krašto lektorė, programų vadovė.

Skaityti moksliniai pranešimai:

 • „Veiksniai keliantys pavojų slaugytojų saugumui ir sveikatai darbe“, praktinis seminaras, Klaipėdos valstybinė kolegija, 2017m.
 • „Higienos įgūdžių lavinimas: rankų švara ir higiena“, praktinis užsiėmimas socialinės rizikos grupės vaikams, Dvasinės pagalbos jaunimui centras Vaikų dienos centras „Sraigė“, 2017m. Klaipėda.
 • „Medicinos darbuotojų apsauga nuo infekcijų“, praktinis seminaras, Klaipėdos valstybinė kolegija, 2016m.
 • „Hospitalinių infekcijų prevencija – rankų higiena“, praktinis seminaras, Klaipėdos valstybinė kolegija, 2016m.
 • „Slaugytojų bendravimo kompetencija, kaip slaugos kokybės veiksnys“, mokslinė – praktinė konferencija, Klaipėdos universitetas, Respublikinė Klaipėdos ligoninė, 2016m.
 • „Slaugytojų bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimų tobulinimo poreikis slaugos praktikoje“, mokslinė – praktinė konferencija, Klaipėdos universitetas, 2016m.
 • Stendinis pranešimas „Slaugytojų edukacinės veiklos tobulinimas slaugos praktikose“, tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija, Klaipėdos universitetas, 2014m.

Kvalifikacijos kėlimas:

 • Konferencija “Slaugytojų lyderių balsas: ateities sveikatos priežiūros vizija”, 2021 m., Klaipėda
 • Mokslinė konferencija “Ambulatorinių paslaugų ir dienos chirurgijos aktualijos“, 2021, Klaipėda
 • Konferencija “2020 m. slaugos aktualijos”, Nacionalinis mokymų centras
 • Tobulinimosi kursai “Medicinos priemonių (prietaisų) ir gaminių sterilizacijos proceso kontrolė”, 2020, Klaipėda.
 • Sveikatos darbuotojų mokymai teikiant pagalbą COVID-19 pacientams, slaugytojų grupės koordinatorė, RKL, 2020 m. ,Klaipėda
 • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa -seminaras “Savanorių vadybinės kompetencijos darbui su vietos bendruomene ugdymasis”, 2019, KU, Klaipėda
 • Tarptautinė konferencija “Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2019 m.”, Skaitytas pranešimas “Slaugytojų socialinės kompetencijos raiška ir tobulinimo svarba užtikrinant slaugos kokybę”.2019, KU, Klaipėda.
 • Mokslinė praktinė konferencija “ Slaugytojų veiklos svarba pažangios slaugos praktikos kontekste”, Klaipėda
 • Mokymai “ASPĮ vyr. slaugytojų (administratorių) atsparumo (nepakantumo) korupcijai ugdymas”, 2019 m. , Klaipėda.
 • Mokymo programa ‘’ Efektyvus vadovavimas”, 20219 m. , Klaipėda.
 • Mokslinė – praktinė konferencija: „Kaip išvengti perdegimo: procesinio perdegimo sindromo prevencija ir įveikimo būdai”, 2018 m., Klaipėda. Mokslinė – praktinė konferencija: „Vidaus ligų diagnostikos aktualijos 2018″, Klaipėda. Praktinis seminaras:  „Pragulų profilaktika ir gydymas”, 2018 m., Klaipėda.
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2018“, 2018 m., Klaipėda.
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2017“, 2017 m., Klaipėda.
 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursai „ Lyderystė ir vadovavimo psichologija sėkmingai profesinei ir visuomeninei veiklai”, 2017 m., Klaipėda.
 • Mokslinė – praktinė konferencija: „Medicinos priemonių (prietaisų) valymo ir sterilizacijos procesų monitoringas sveikatos priežiūros įstaigose”, 2017 m., Kaunas.

Pripažinimai ir įvertinimai:

 • 2013 m. Klaipėdos miesto mero padėkos raštas už profesionalų darbą, atsidavimą savo profesijai, medicinos darbuotojų dienos proga.