Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Personalas

Jolanta Jonkuvienė

Jolanta Jonkuvienė

Vyresnioji slaugytoja

Ūmios psichiatrijos skyriaus vyresnioji slaugytoja.

Darbo funkcijos:

 • organizuoti pavaldaus personalo darbą ir jam vadovauti;
 • organizuoti darbą taip, kad slaugos paslaugos pacientams būtų teikiamos pagal ligoninėje patvirtintus slaugos proceso kokybės valdymo dokumentus;
 • tinkamas slaugos proceso dokumentavimas:pacientų slaugos poreikių vertinimas, tinkamas slaugos veiksmų atlikimas, slaugos veiksmų efektyvumo ir pacientų sveikatos būklės pokyčių vertinimas „Pacientų slaugos istorijoje“;
 • pacientų saugios aplinkos užtikrinimas:griuvimo rizikos vertinimas atvykus į skyrių, informacijos apie griuvimo riziką suteikimas;
 • pacientų ir darbuotojų saugumo užtikrinimas esant ūmiam (agresyviam) pacientui:darbuotojų atsakingas, saugus ir patikimas elgesys bei veiksmai esant ūmiam pacientui bei fizinio suvaržymo taikymas ir paciento stebėjimo užtikrinimas;
 • pacientų maitinimo organizavimas:maitinimo pacientams užsakymas, maisto pristatymas iš maisto tarnybos, maisto išdalinimo proceso kontrolė;
 • slaugos nepageidaujamų įvykių registracijos, stebėsenos ir prevencijos sistemos valdymo užtikrinimas:nespecifinių slaugos nepageidaujamų įvykių registracija, analizė ir prevencijos priemonių taikymas;
 • siekis užtikrinti infekcijų kontrolės reikalavimus ir pacientų sveikatos saugos kontrolę;
 • sudaryti slaugos specialistų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi planą ir kontroliuoti jų laikymosi terminus;
 • užtikrinti slaugos specialistų ir kitų pavaldžių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimąsi: slaugos specialistų ir kitų darbuotojų nuolatinis mokymąsis ir tobulėjimas pagal iš anksto patvirtintą kvalifikacijos tobulinimosi planą. Tęstinis kvalifikacijos kėlimas pagal patvirtintą sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro tobulinimosi planą.
 • užtikrinti skyriuje racionalų žmogiškųjų išteklių valdymą ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir tęstinumą;
 • užtikrinti darbo vietoje esančių materialinių vertybių saugumą ir racionalų naudojimą.

Išsilavinimas:

 • 1994 m. baigė aukštesniąją medicinos mokyklą, įgijo medicinos sesers specialybę;
 • 2010 m. baigė Klaipėdos Universitetą ir įgijo slaugos bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
 • 2011-2013 m. baigė Klaipėdos Universitetą ir įgijo slaugos magistro kvalifikacinį laipsnį.
 • 2019 m. Klaipėdos valstybinė kolegija, Psichikos sveikatos slaugos specializacija, įgyjant psichikos sveikatos slaugytojos kvalifikaciją.

Darbo patirtis:

 • Nuo 2018-06 mėn Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Psichiatrijos filialas, Ūmios psichiatrijos skyrius, vyresnioji slaugytoja;
 • 1994-07mėn. – 2018-06 mėn Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Pilvo ir endoskopinės chirurgijos skyrius, bendrosios praktikos slaugytoja;

Licencija: bendrosios praktikos slaugytojo licenzija išduota 2002-06-28, teisė verstis bendrąja slaugos praktika, galioja iki 2022-06-28.

Kvalifikacijos kėlimas:

 • Mokslinė-praktinė konferencija “Slaugytojų konventas – 2022” Kaunas
 • Profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursai “KMU901 Pirmoji medicinos pagalba”, 2021 m. Kaunas.
 • mokslinė-praktinė konferencija „Psichikos sveikatos iššūkiai ir slauga“, 2019m. Klaipėda.
 • Kursai „Efektyvus vadovavimas“, 2019m. Klaipėda.
 • Kursai „ASPĮ vyr. slaugytojų (administratorių) atsparumo (nepakantumo) korupcijos ugdymas“, 2019m. Klaipėda.
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Sveika gyvensena ir psichikos sveikata“, 2018m. Vilnius.