Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Direktoriaus kreipimasis dėl korupcijos apraiškų

Direktoriaus kreipimasis dėl korupcijos apraiškų

VŠĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje korupcija netoleruojama – mes norime gyventi ir dirbti skaidriai

Korupcija yra vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis socialinį teisingumą, konkurenciją, verslo sąlygas, mažinantis ekonomikos augimą, keliantis pavojų valstybės valdymui, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų stabilumui ir visuomenės moralei.

Ligoninėje ypatingas dėmesys skiriamas ne tik pacientų gydymo kokybei, profesiniams medikų poreikiams, bet ir korupcijos prevencijai.

VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės administracija yra suinteresuota, kad ligoninėje nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir kitos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą), todėl asmenis, susidūrusius su galimai korupcinio pobūdžio veika ligoninėje, kviečiame netylėti, o apie tai pranešti.

Ligoninė antikorupcinėje veikloje laikosi pozicijos ugdyti nepakantumą korupcijos apraiškoms. Siekiama, kad darbuotojai atliktų jiems pavestas funkcijas ir priimtų sprendimus laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, etikos ir moralės normų, vadovaudamiesi objektyvumo, nešališkumo, atsakomybės, konfidencialumo ir profesionalumo principais, teiktų informaciją ir pasiūlymus dėl interesų konfliktų, korupcijos prevencijos ar kitų priemonių rengimo ir įgyvendinimo.

Respublikinės Klaipėdos ligoninės administracija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Pacientai ar jų artimieji, susidūrę su galimai korupcinio pobūdžio veika mūsų ligoninėje, apie įvykį prašome pranešti įstaigos asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę raštu, elektroniniu paštu [email protected], pasitikėjimo telefonu (8 46) 40 44 20 arba kreiptis S. Nėries g. 3, Klaipėda, Teisininko kabinetas darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 val. Anonimiškumą garantuojame.

Geriausia padėka medikui – jūsų šypsena, nuoširdus „ačiū“ ir Jūsų pagerėjusi sveikata. Tad neverskite medikų patirti nepatogumo primygtinai siūlydami jiems atsidėkoti dovanomis, pinigais. Labai džiaugiamės dažnomis pacientų rašytinėmis ir žodinėmis padėkomis šauniems ir atsidavusiems medikams.

Direktorius Darius Steponkus

„Korupcijos rizikos sveikatos apsaugos sektoriuje“

Grįžti į pradinį puslapį