Atšaukti vizitą pas gydytoją

Išankstinė pacientų registracija galima internetu svetainėje www.sergu.lt

Violeta Imbrasienė

Vyresnioji slaugytoja

Vyresnioji vidaus ligų skyriaus slaugytoja

Darbo funkcijos:

 • infekcijų kontrolės procedūrų vadovo vykdymo kontrolė;
 • slaugos specialistų nuoseklių slaugos veiksmų eigos užtikrinimas;
 • slaugos specialistų savalaikės informacijos perdavimo ir bendradarbiavimo užtikrinimas;
 • racionalus žmogiškųjų išteklių valdymas ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo bei tęstinumo užtikrinimas įstaigoje;
 • slaugos proceso dokumentavimas;
 • saugių sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygų bei pacientams teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimas;
 • susiklosčius aplinkybėms, kai būtina skubiai spręsti neatidėliojančias slaugos problemas bei atlikti nesuplanuotus slaugos veiksmus, slaugytojo prioritetinių veiksmų užtikrinimas;
 • slaugos nepageidaujamų įvykių registracijos, stebėsenos ir prevencijos sistemos valdymo užtikrinimas;
 • slaugos personalo kvalifikacijos kėlimo užtikrinimas ir vykdymas;
 • dienos stacionaro sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kontrolė;
 • slaugos personalo  darbo grafikų sudarymas, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas, kasmetinių atostogų grafikų sudarymas;
 • darbo vietoje esančių materialinių vertybių saugumo ir racionalaus naudojimo nuolatinė kontrolė;
 • pacientų maitinimo organizavimas ir kontrolė;
 • pacientų saugios aplinkos užtikrinimas.

Išsilavinimas:

 • 2003 – 2008m. Klaipėdos universitete įgytas visuomenės sveikatos bakalauro laipsnis;
 • 1989 – 1991m. Šiaulių aukštesnioji medicinos mokykla, įgyta medicinos sesers specialybė.

Darbo patirtis:

 • 2004 m. iki dabar VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Vidaus ligų skyriaus vyresnioji slaugytoja;
 • 2001 – 2004m. Skuodo centrinė ligoninė Vidaus ligų skyriaus vyresnioji slaugytoja;
 • 1993 –  2001 m. Skuodo centrinė ligoninė  Nervų ligų skyriaus bendrosios praktikos slaugytoja;
 • 1991 – 1992m. Klaipėdos vaikų ligoninė medicinos sesuo.

Licencija: bendrosios praktikos slaugytojo, išduota 2002-05-27, teisė verstis bendrąja slaugos praktika iki 2022-05-27.

Kvalifikacijos kėlimas:

 • Kursai „Pacientų, sergančių kvėpavimo ligomis, slauga“, 2014 m. Klaipėda.
 • Kursai „Onkologinių ligonių slauga: moterų piktybiniai krūties navikai“, 2014 m.
 • Konferencija „Pragulų prevencijos svarba sveikatos ekonomikai“, 2014 m.
 • Kursai „Pirmoji medicininė pagalba: principai ir priemonės esant gyvybei pavojingoms, ūmioms ir neįprastoms būklėms“, 2015 m.
 • Konferencija „Slaugos praktikos aktualijos pažangios slaugos kontekste“, 2015 m.
 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursai „Lyderystė ir vadovavimo psichologija sėkmingai profesinei ir visuomeninei veiklai“, 2017m. Klaipėda.
 • Kursai „Stresas darbe ir jo įveikos ypatumai“, 2018 m. Palanga.
 • Seminaras „Pragulų profilaktika ir gydymas“, Klaipėda, 2018m.
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2018“, 2018m. Klaipėda.
 • Mokymo programa „Efektyvus vadovavimas“, 2019m. Klaipėda.

Pripažinimai ir įvertinimai:

 • 2015 12 18 d. Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko padėka už sąžiningą darbą, dideles pastangas laiku suteikti ligoniams pagalbą ir viltį.
 • 2015 12 18 d. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus padėka už ilgametį, nepriekaištingą ir pasiaukojamą darbą Lietuvos žmonių sveikatos labui bei reikšmingą indėlį gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ligoninėje.
 • 2012 06 01 d. Skuodo rajono  savivaldybės mero padėka už ilgametį darbą ir geranorišką indėlį į  Skuodo žemės ir jos žmonių gerovę.
 • 2013 05 10 d. Skuodo rajono  savivaldybės mero padėka už ilgametį ir pasiaukojamą darbą.

Slaugos specialistai nuolat kelia kvalifikaciją, siekia žinių, taiko jas praktikoje.

Vidaus ligų skyriaus slaugos specialistų gamybinių susirinkimų metu išklausytos kvalifikacijos kėlimo temos 2018 metais:

 • kaip atpažinti, kad sergame tuberkulioze;
 • erkių sukeltos ligos;
 • visa tiesa apie miegą: kiek reikia miegoti ir kaip atskirti nemigą;
 • parazitai mūsų organizme ir kaip su tuo kovoti.