Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Personalas

Violeta Imbrasienė

Violeta Imbrasienė

Vyresnioji slaugytoja

Vyresnioji vidaus ligų skyriaus slaugytoja

Darbo funkcijos:

 • infekcijų kontrolės procedūrų vadovo vykdymo kontrolė;
 • slaugos specialistų nuoseklių slaugos veiksmų eigos užtikrinimas;
 • slaugos specialistų savalaikės informacijos perdavimo ir bendradarbiavimo užtikrinimas;
 • racionalus žmogiškųjų išteklių valdymas ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo bei tęstinumo užtikrinimas įstaigoje;
 • slaugos proceso dokumentavimas;
 • saugių sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygų bei pacientams teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimas;
 • susiklosčius aplinkybėms, kai būtina skubiai spręsti neatidėliojančias slaugos problemas bei atlikti nesuplanuotus slaugos veiksmus, slaugytojo prioritetinių veiksmų užtikrinimas;
 • slaugos nepageidaujamų įvykių registracijos, stebėsenos ir prevencijos sistemos valdymo užtikrinimas;
 • slaugos personalo kvalifikacijos kėlimo užtikrinimas ir vykdymas;
 • dienos stacionaro sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kontrolė;
 • slaugos personalo  darbo grafikų sudarymas, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas, kasmetinių atostogų grafikų sudarymas;
 • darbo vietoje esančių materialinių vertybių saugumo ir racionalaus naudojimo nuolatinė kontrolė;
 • pacientų maitinimo organizavimas ir kontrolė;
 • pacientų saugios aplinkos užtikrinimas.

Išsilavinimas:

 • 2003 – 2008m. Klaipėdos universitete įgytas visuomenės sveikatos bakalauro laipsnis;
 • 1989 – 1991m. Šiaulių aukštesnioji medicinos mokykla, įgyta medicinos sesers specialybė.

Darbo patirtis:

 • 2004 m. iki dabar VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Vidaus ligų skyriaus vyresnioji slaugytoja;
 • 2001 – 2004m. Skuodo centrinė ligoninė Vidaus ligų skyriaus vyresnioji slaugytoja;
 • 1993 –  2001 m. Skuodo centrinė ligoninė  Nervų ligų skyriaus bendrosios praktikos slaugytoja;
 • 1991 – 1992m. Klaipėdos vaikų ligoninė medicinos sesuo.

Licencija: bendrosios praktikos slaugytojo, išduota 2002-05-27, teisė verstis bendrąja slaugos praktika iki 2027-05-27.

Kvalifikacijos kėlimas:

 • Kombinuota konferencija “Vidaus ligos: nuo teorijos iki praktikos”, 2023 m. Klaipėda
 • Kvalifikacijos tobulinimo kursai “Pirmoji medicinos pagalba”, 2022 m., Klaipėda.
 • Kursai „Pacientų, sergančių kvėpavimo ligomis, slauga“, 2014 m. Klaipėda.
 • Kursai „Onkologinių ligonių slauga: moterų piktybiniai krūties navikai“, 2014 m.
 • Konferencija „Pragulų prevencijos svarba sveikatos ekonomikai“, 2014 m.
 • Kursai „Pirmoji medicininė pagalba: principai ir priemonės esant gyvybei pavojingoms, ūmioms ir neįprastoms būklėms“, 2015 m.
 • Konferencija „Slaugos praktikos aktualijos pažangios slaugos kontekste“, 2015 m.
 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursai „Lyderystė ir vadovavimo psichologija sėkmingai profesinei ir visuomeninei veiklai“, 2017m. Klaipėda.
 • Kursai „Stresas darbe ir jo įveikos ypatumai”, 2018 m. Palanga.
 • Seminaras „Pragulų profilaktika ir gydymas“, Klaipėda, 2018m.
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2018“, 2018m. Klaipėda.
 • Mokymo programa „Efektyvus vadovavimas“, 2019m. Klaipėda.

Kita veikla:

 • etikos komisijos narė.

Pripažinimai ir įvertinimai:

 • 2021 04 15 d. įsakymu Nr. (1.6 )-Į-112 apdovanota VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės bronzos suvenyriniu medaliu su įstaigos simbolika.
 • 2015 12 18 d. Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko padėka už sąžiningą darbą, dideles pastangas laiku suteikti ligoniams pagalbą ir viltį.
 • 2015 12 18 d. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus padėka už ilgametį, nepriekaištingą ir pasiaukojamą darbą Lietuvos žmonių sveikatos labui bei reikšmingą indėlį gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ligoninėje.
 • 2012 06 01 d. Skuodo rajono  savivaldybės mero padėka už ilgametį darbą ir geranorišką indėlį į  Skuodo žemės ir jos žmonių gerovę.
 • 2013 05 10 d. Skuodo rajono  savivaldybės mero padėka už ilgametį ir pasiaukojamą darbą.

Slaugos specialistai nuolat kelia kvalifikaciją, siekia žinių, taiko jas praktikoje.