Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Personalas

Rima Lukošienė

Rima Lukošienė

Vyresnioji slaugytoja

Vyresnioji slaugytoja.

Darbo funkcijos:

 • organizuoti pavaldaus personalo darbą, jam vadovauti;
 • užtikrinti, kad slaugos paslaugos skyriuje besigydantiems pacientams būtų teikiamos pagal ligoninėje patvirtintus slaugos proceso kokybės valdymo dokumentus;
 • tinkamas slaugos proceso dokumentavimas, paciento slaugos poreikių vertinimas, tinkamas slaugos veiksmų atlikimas, slaugos veiksmų efektyvumo ir pacientų sveikatos būklės pokyčių vertinimas „Pacientų slaugos istorijoje”;
 • paciento individualizuotos slaugos užtikrinimas, individualių slaugos poreikių nustatymas pagal paskirtą individualų paciento režimą;
 • pacientų saugios aplinkos užtikrinimas: griuvimo rizikos vertinimas atvykus į skyrių, informacijos apie griuvimo riziką suteikimas;
 • pacientų ir darbuotojų saugumo užtikrinimas esant ūmiam (agresyviam) pacientui: darbuotojų atsakingas, saugus ir patikimas elgesys bei veiksmai esant ūmiam pacientui;
 • pacientų maitinimo organizavimas: maitinimo pacientams užsakymas, maisto pristatymas iš maisto tarnybos, maisto išdalinimo proceso kontrolė;
 • slaugos nepageidaujamų įvykių registracijos, stebėsenos ir prevencijos sistemos valdymo užtikrinimas;
 • infekcijos kontrolės reikalavimų vykdymo užtikrinimas;
 • slaugos specialistų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi užtikrinimas: sudaryti licencijuojamos  veiklos sąlygų laikymosi planą ir kontroliuoti jų laikymosi terminus;
 • slaugos specialistų ir kitų pavaldžių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimosi užtikrinimas: nuolatinis darbuotojų mokymąsis pagal iš anksto patvirtintą kvalifikacijos tobulinimosi planą, tęstinis kvalifikacijos kėlimas pagal patvirtintą sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro tobulinimosi planą;
 • užtikrinti racionalų žmogiškųjų išteklių valdymą skyriuje ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei tęstinumą;
 • užtikrinti darbo vietoje esančių materialinių vertybių saugumą ir racionalų naudojimą.

Išsilavinimas:

 • 2001 – 2004 m. Klaipėdos universitetas, įgytas reabilitacijos ir slaugos bakalauro laipsnis.
 • 1994 – 1997 m. Klaipėdos aukštesnioji medicinos mokykla, įgyta medicinos sesers specialybė.

Darbo patirtis:

 • nuo 2004m. iki dabar VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės, Psichiatrijos filialo, Vyrų psichiatrijos skyriaus vyresnioji psichikos sveikatos slaugytoja.

Licencija: bendrosios praktikos slaugytojo, išduota 2002 07 05, teisė verstis bendrąja slaugos praktika iki 2022 07 05.

Kvalifikacijos kėlimas:

 • Mokslinė – praktinė konferencija „Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2018 m.”, 2018 m., Klaipėda.
 • Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Slaugytojo vaidmuo psichikos sveikatos stiprinime”, 2018 m., Klaipėda.
 • VšĮ Žinių vadybos instituto mokymai „Lyderystė ir vadovavimo psichologija sėkmingai profesinei ir visuomeninei veiklai”, 2017 m., Klaipėda.