Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Personalas

Rita Jurkuvienė

Rita Jurkuvienė

Vyresnioji slaugytoja

Hemodializės skyriaus vyrsniosios slaugytojos funkcijos:

 • Slaugos specialistų nuoseklių slaugos veiksmų eigos užtikrinimas;
 • Slaugos specialistų savalaikės informacijos perdavimo ir bendradarbiavimo užtikrinimas;
 • Slaugos proceso dokumentavimas;
 • Paciento individulizuotos slaugos užtikrinimas;
 • Slaugos paslaugų kokybės tęstinumas ir šlapimo takų infekcijų prevencijos pacientui išvykus į namus užtikrinimas;
 • Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimas;
 • Saugių sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygų bei pacientams teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimas ;
 • Pacientų saugios aplinkos užtikrinimas;
 • Pacientų ir darbuotojų saugumo užtikrinimas esant ūmiam (agresyvima) pacientui;
 • Pacientų maitinimo organizavimas ir kontrolė;
 • Susiklosčius aplinkybėms, kai būtina skubiai spręsti neatidėliojančias slaugos problemas bei atlikti nesuplanuotus slaugos veiksmus, slaugytojo prioritetinių veiksmų užtikrinimas;
 • Slaugos nepageidaujamų įvykių registracijos, stebėsenos ir prevencijos sistemos valdymo užtikrinimas ;
 • Infekcijų kontrolės užtikrinimas;
 • Slaugos specialistų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi užtikrinimas;
 • Slaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimosi užtikrinimas;
 • Grįžtamojo ryšio iš pacientų apie jų patirtį naudojantis sveikatos priežiūros paslaugomis užtikrinimas;
 • Slaugos protokolų rengimas;
 • Dalyvavimas asmens sveikatos priežiūros valdyme;
 • Materialinė atsakomybė už perduotas vertybes;
 • Turimų resursų koordinavimas, jų racionalus, tikslingas ir efektyvus naudojimas;
 • Mokymai slaugos pagrindų: slaugos personalo, slaugos specialybės studentų ir kolegų.

Išsilavinimas:

 • 2007 m. Klaipėdos kolegija, Sveikatos fakulteto neuniversitetinės studijos, suteiktas bendrosios praktikos slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacija.
 • 1980 m. J. Kupčinsko medicinos mokykla, įgyta medicinos sesers specialybė.

Darbo patirtis:

 • 1993 m. iki dabar VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, hemodializės skyrius vyresnioji slaugytoja
 • 1980-1993 m. Respublikinė Klaipėdos ligoninės, intensyvios terapijos ir reanimacijos skyrius, medicinos sesuo

Licencija: Bendrosios praktikos slaugytojo, išduota 2002-07-05, teisė verstis bendrąja slaugos praktika iki 2022-07-05

Kita veikla:

 • Peritoninės dializės organizavimas, bei pacientų arba jų artimųjų mokymas atlikti peritoninę dializę namuose;
 • dalyvavimas VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninės slaugos tarybos veikloje.

Kvalifikacijos kėlimas:

 • Pasaulinė inkstų dienos konferencija “Inkstų sveikata visiems”, 2024 m. Vilnius
 • Konferencija “Nefrologijai Kaune – 30 metų”, 2022 Kaunas
 • Konferencija “Inkstų ligos: nuo prevencijos iki diagnostikos ir gydymo”, 2022 m., Panevėžys.
 • Seminaras ,,Peritoninės dializės praktiniaiaspektai” 2019 m., Klaipėda
 • Seminaras ,,Peritoninės dializės naujienos ir aktualijos. Šiaurės šalių PD ekspertų susitikimas” 2019 m., Vilnius;
 • Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija ,,Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos” 2019 m., Klaipėda;
 • Seminaras ,,Efektyvus vadovavimas”, 2019 m. Klaipėda;
 • Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Nuo inkstų diagnostikos iki pakaitinės terapijos“ 2018 m., Kaunas;
 • Tarptautinė Europos dializės ir transplantacijos slaugytojų asociacijos konferencija (47 th EDTNA/ERCA International Conference), 2018 m.,Italija;
 • Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2018 m.“, 2018m., Klaipėda;
 • Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Moters sveikata ir inkstai“, 2018 m., Klaipėda;
 • Seminaras „Saugus aseptinių procedūrų atlikimas“, 2017m., Klaipėda;
 • Seminaras „Aktualūs gydomųjų aferezių ir klinikinės toksikologijos klausimai“, 2017 m., Klsaipėda;
 • Baltijos šalių konferencija „Advances in Peritoneal Dialiysis“, 2017 m., Vilnius;
 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursai „Lyderystė ir vadovavimo psichologija sėkmingai profesinei ir visuomeninei veiklai“, 2017m., Klaipėda;
 • Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Aktualūs dializės klausimai“, 2017m., Vilnius;
 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursai „ Organizacinės kultūros įtaka sveikatos priežiūros įstaigos veiklai“2017m., Palanga.

Pripažinimai ir įvertinimai:

 • 2020-05-12 d. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės padėkos raštas Tarptautinės slaugytojų dienos proga už pasiaukojimą slaugytojo profesijai ir kilnų darbą;
 • 2020 m.sausio13 d. apdovanota VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės sidabro žalvario suvenyriniu medaliu su įstaigos simbolika;
 • 2018 m. vasario 16 d. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus padėkos raštas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga už ilgametę patirtį ir pasišventimą savo profesijai;
 • 2018 m. kovo 15 d. Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacijos padėkos raštas už nuoširdų ir ilgametį darbą kuriant ir stiprinant nefrologiją Klaipėdos krašte.
 • 2016 m. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus padėkos raštas už pasiektus geriausius darbo veiklos rezultatus;
 • 2016 m.  Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacijos padėkos raštas už švietėjišką veiklą nefrologijos srityje;
 • 2010 m.  Klaipėdos apskrities viršininko administracija, Lietuvos medicinos darbuotojų dienos proga, padėkos raštas už pareigingumą, darbštumą, profesionalumą ir pasišventimą mediko profesijai.