Atšaukti vizitą pas gydytoją

Išankstinė pacientų registracija galima internetu svetainėje www.sergu.lt

Rita Jurkuvienė

Vyresnioji slaugytoja

Hemodializės skyriaus vyresnioji slaugytoja.

Darbo funkcijos:

 • slaugos specialistų nuoseklių slaugos veiksmų eigos užtikrinimas;
 • slaugos specialistų savalaikės informacijos perdavimo ir bendradarbiavimo užtikrinimas;
 • slaugos proceso dokumentavimas;
 • paciento individualizuotos slaugos užtikrinimas;
 • slaugos paslaugų kokybės tęstinumas ir šlapimo takų infekcijų prevencijos pacientui išvykus į namus užtikrinimas;
 • sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimas;
 • saugių sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygų bei pacientams teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimas;
 • pacientų saugios aplinkos užtikrinimas;
 • pacientų ir darbuotojų saugumo užtikrinimas esant ūmiam (agresyviam) pacientui;
 • pacientų maitinimo organizavimas ir kontrolė;
 • susiklosčius aplinkybėms, kai būtina skubiai spręsti neatidėliojančias slaugos problemas bei atlikti nesuplanuotus slaugos veiksmus, slaugytojo prioritetinių veiksmų užtikrinimas;
 • slaugos nepageidaujamų įvykių registracijos, stebėsenos ir prevencijos sistemos valdymo užtikrinimas;
 • infekcijų kontrolės užtikrinimas;
 • slaugos specialistų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi užtikrinimas;
 • slaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimosi užtikrinimas;
 • grįžtamojo ryšio iš pacientų apie jų patirtį naudojantis sveikatos priežiūros paslaugomis užtikrinimas;
 • slaugos protokolų rengimas;
 • dalyvavimas asmens sveikatos priežiūros valdyme;
 • materialinė atsakomybė už perduotas vertybes;
 • turimų resursų koordinavimas, jų racionalus, tikslingas ir efektyvus naudojimas;
 • mokymai slaugos pagrindų: slaugos personalo, slaugos specialybės studentų ir kolegų.

Išsilavinimas:

 • 2007m. Klaipėdos kolegija, Sveikatos fakulteto neuniversitetinės studijos, suteiktas bendrosios praktikos slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacija;
 • 1980m. J. Kupčinsko medicinos mokykla, įgyta medicinos sesers specialybė.

Darbo patirtis:

 • 1993 m. iki dabar VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninės, Hemodializės skyriaus vyresnioji slaugytoja;
 • 1980-1993 m. Respublikinė Klaipėdos ligoninės, Intensyvios terapijos ir reanimacijos skyriaus, medicinos sesuo.

Licencija: bendrosios praktikos slaugytojo, išduota 2002-07-05, teisė verstis bendrąja slaugos praktika iki 2022-07-05.

Kita veikla:

 • peritoninės dializės organizavimas bei pacientų arba jų artimųjų mokymas atlikti peritoninę dializę namuose;
 • dalyvavimas VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninės slaugos tarybos veikloje.

Kvalifikacijos kėlimas:

 • Pasaulinis peritoninės dializės kongresas (ISPD 15th Congress of the international society for peritoneal dialysis), 2014 m. Ispanija.
 • Seminaras „Saugus aseptinių procedūrų atlikimas“, 2017m., Klaipėda;
 • Seminaras „Aktualūs gydomųjų aferezių ir klinikinės toksikologijos klausimai“, 2017 m., Klaipėda;
 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursai „Lyderystė ir vadovavimo psichologija sėkmingai profesinei ir visuomeninei veiklai“, 2017m., Klaipėda;
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Aktualūs dializės klausimai“, 2017m., Vilnius.
 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursai „ Organizacinės kultūros įtaka sveikatos priežiūros įstaigos veiklai“2017m., Palanga.
 • Baltijos šalių konferencija „Advances in Peritoneal Dialysis“, Vilnius. 2017 m.
 • Peritoninės dializės Freseniaus tipo sistemos mokymai, Vilnius. 2017 m.
 • Tarptautinė Europos dializės ir transplantacijos slaugytojų asociacijos konferencija (47 th EDTNA/ ERCA International Conference), Italija. 2018m.
 • Europos dializės ir transplantacijos slaugytojų asociacijos/ Europos inkstų priežiūros asociacijos) (EDTNA/ ERCA) konferencija „Nuo inkstų ligų diagnostikos iki pakaitinės terapijos“, Kaunas. 2018m.
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2018 m.“, 2018m., Klaipėda;
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Moters sveikata ir inkstai“, 2018 m., Klaipėda;
 • seminaras „Nordic PD Council meeting“, 2019m. Kaunas.
 • konferencija „Nuo inkstų ligų diagnostikos iki pakaitinės terapijos“, 2019m. Kaunas.
 • konferencija „Peritoninės dializės praktiniai aspektai“, 2019m. Vilnius.

Pripažinimai ir įvertinimai:

 • 2018 m. Vasario 16 d. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus padėkos raštas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga už ilgametę patirtį ir pasišventimą savo profesijai;
 • 2018 m. Kovo 15 d. Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacijos padėkos raštas už nuoširdų ir ilgametį darbą kuriant ir stiprinant nefrologiją Klaipėdos krašte.
 • 2016 m. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus padėkos raštas už pasiektus geriausius darbo veiklos rezultatus;
 • 2016 m.  Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacijos padėkos raštas už švietėjišką veiklą nefrologijos srityje;
 • 2010 m.  Klaipėdos apskrities viršininko administracija, Lietuvos medicinos darbuotojų dienos proga, padėkos raštas už pareigingumą, darbštumą, profesionalumą ir pasišventimą mediko profesijai.