Atšaukti vizitą pas gydytoją

Išankstinė pacientų registracija galima internetu svetainėje www.sergu.lt

Jacinta Drakšienė

Vyresnioji slaugytoja

Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus vyresnioji slaugytoja

Darbo funkcijos:

 • organizuoti pavaldaus personalo darbą ir jam vadovauti;
 • visą darbą organizuoti taip, kad būtų patenkinti paciento gyvybiniai poreikiai bei suteikta šiuos poreikus atitinkanti slauga ir pagalba;
 • dalyvauti asmens sveikatos priežiūros valdyme;
 • bendradarbiauti su kitomis įstaigomis bei tarnybomis, susietomis su sveikatos apsauga;
 • dalyvauti moksliniuose tyrimuose.

Išsilavinimas:

 • 2010-2012 m. Klaipėdos universitetas, Sveikatos mokslų fakultetas, įgytas Slaugos magistro laipsnis;
 • 2007-2010 m. Klaipėdos universitetas, Sveikatos mokslų fakultetas, įgytas Slaugos bakalauro laipsnis.

Darbo patirtis:

 • 2019 m. iki dabar VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus vyresnioji slaugytoja;
 • 2015-2019 m. VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Tuberkuliozės filialo II-o skyriaus vyresnioji slaugytoja;
 • 2011-2015 m. VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Ortopedijos – Traumatologijos skyrius, bendrosios praktikos slaugytoja.

Licencija: Bendrosios praktikos slaugytojo, išduota 2010-07-26, teisė verstis bendrąja slaugos praktika iki 2020-07-05.

Kita veikla:

 • 2017 m. iki dabar LSSO pirminės grupės narė;
 • 2015 m. iki dabar LSSO narė.

Skaityti pranešimai:

 • „Tuberkulioze sergančių pacientų slauga“, mokslinė – praktinė konferencija, 2018 m., Klaipėda.

Publikuoti straipsniai moksliniuose žurnaluose:

 • Vyresnio amžiaus žmonių rijimų sutrikimų paplitimas ir klinikinis pasireiškimas.
  „Visuomenės sveikata“ 2014 m.
 • Rijimo sutrikimų paplitimas ir klinikinis pasireiškimas tarp vyresnio amžiaus žmonių.
  „Į skaidrią gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“, 2014 m.
 • Rijimo sutrikimų paplitimo, diagnostikos ir gyvenimo kokybės tyrimai tarp vyresnio amžiaus žmonių.
  „Sveikatos mokslai“ 2013 m.
 • Pagyvenusių žmonių slaugos namuose analizė.
  Respublikinė reabilitacijos, slaugos ir visuomenės sveikatos studijų krypties jaunųjų tyrėjų konferencija, 2010 m., Klaipėda.

Kvalifikacijos kėlimas:

 • Baltijos šalių poliatyviosios priežiūros konferencija „Making Palliative Care Meaningful“, 2019m. Vilnius.
 • Baltijos šalių paliatyvios priežiūros mokslinė – praktinė konferencija „Making Palliative Care Meaningful“, 2019 m., Vilnius.
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Slaugytojų veiklos svarba pažangios slaugos praktikos kontekste“, 2019 m., Klaipėda.
 • Tarptautinė mokslinė konferencija „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“, 2019m. Klaipėda.
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Tuberkuliozės naujienos“, 2019m. Klaipėda.
 • Mokymų programa „Efektyvus vadovavimas“, 2019m. Klaipėda.
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2018“, 2018m. Klaipėda.
 • Sveikatos apsaugos ministerijos organizuoti mokymai „Mokymai korupcijos prevencijos klausimais“; „Viešų ir privačių interesų konfliktų situacijos. Mokymai“, 2018 m., Klaipėda.
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Slaugytojų veiklos svarba pažangios slaugos praktikos kontekste“, 2018 m., Klaipėda.
 • Seminaras „Saugus aseptinių procedūrų atlikimas“, 2017 m., Klaipėda.
 • Žinių vadybos instituto mokymai „ Lyderystė ir vadovavimo psichologija sėkmingai profesinei veiklai ir visuomeninei veiklai“, 2017 m., Klaipėda.
 • „5-oji Nacionalinė užkrečiamųjų ligų konferencija“, 2017 m., Klaipėda.
 • Mokslinėje – praktinė konferencija „Diagnostikos ir gydymo aktualijos gydytojo praktikoje“, 2017 m., Klaipėda.
 • Kursai „Personalo valdymas“, 2016 m., Palanga.

Slaugos politika VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Tuberkuliozės filialo II-ajame skyriuje:

 • užtikrinamas sanitarinis – higieninis, infekcijos kontrolės reikalavimus atitinkantis režimas, slaugytojų ir kito personalo, pareigų instrukcijų ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymasis, darbuotojų periodinis medicininis sveikatos tikrinimasis, kvalifikacijos tobulinimasis;
 • užtikrinamas turimų resursų koordinavimas, jų racionalus, tikslingas ir efektyvus panaudojimas;
 • slaugos darbo organizavimas nuosekliais slaugos veiksmais, proceso dokumentavimu, savalaikiu informacijos perdavimu ir bendradarbiavimu;
 • kasdieninis sistemingas, savarankiškas ir komandinis pareigų vykdymas, užtikrina kvalifikuotas, konfidencialias, individualizuotas slaugos paslaugas, nuo paciento atvykimo į skyrių iki stacionarinį gydymą baigusio ir išvykstančio, kai suteikiamos tolimesnės rekomendacijos, dėl tolimesnio ambulatorinio gydymo.