Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Personalas

Sigita Kazlauskienė

Sigita Kazlauskienė

Vyresnioji slaugytoja

Pilvo ir endoskopinės chirurgijos skyriaus vyresnioji slaugytoja.

Darbo funkcijos:

 • pavaldaus personalo darbo organizavimas, vadovavimas, kontrolė;
 • slaugos specialistų savalaikės informacijos perdavimo ir bendradarbiavimo užtikrinimas;
 • paciento saugumui užtikrinti įdiegtos slaugos proceso istorijos (informacijos surinkimas apie pacientą, žaizdų, drenų , šlapimo pūslės kateterio, stomų, asmens higienos priežiūra, slaugos veiksmų atlikimo ir vertinimo lapas, vykdomas paciento intensyvaus sekimo po operacijos – AKS, pulso sekimas, skausmo kontrolė, paruošimo operacijai lapas).Vykdomas dokumentavimas, tęstinumas bei kontrolė;
 • slaugos proceso veiklos užtikrinimas ir kontrolė;
 • griuvimo rizikos prevencija (įvertinus paciento griuvimo rizikos lygį, pacientui uždedama raudona apyrankė, įduodami lankstinukai);
 • paciento saugumo užtikrinimo kontrolė ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybės tęstinumas išvykstant pacientams į namus po operacijos (pacientams įteikiama atmintinė prieš operaciją ir rekomendacijos po operacijos);
 • slaugos specialistų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi užtikrinimas;
 • efektyvus hospitalinių infekcijų rizikos valdymas;
 • darbuotojų bei studentų praktinių įgūdžių mokymas ir kontrolė;
 • skyriaus  materialinių vertybių saugumo užtikrinimas, gerinimas ir racionalus naudojimas (funkcinės lovos su antipraguliniais čiužiniais, palatose patogios pacientams spintelės, pacientų gyvybinių veiklų užtikrinimui įsigytas deguonies koncentratorius, pleuros ertmės aspiratorius, enterinės mitybos pompos).
 • slaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimo užtikrinimas (skyriaus pesonalo susirinkimai, darbuotojų kvalifikacijos kėlimai, kuriuose pranešimus skaito ligoninės, filialų gydytojai, slaugos specialistai, skyrių vyresniosios slaugytojos)
 • maitinimo organizavimas ir kontrolė;
 • slaugos nepageidaujamų įvykių registracija, analizė, prevencija;
 • slaugos paslaugų kokybės tęstinumas po stomos suformavimo operacijos, išvykstant į namus užtikrinimas (mokymas paciento, jo artimųjų, literatūros, lankstinukų, kontaktų suteikimas).

Skyriuje dirba puikus medicinos personalas, turintis darbo patirties, sugebantis dirbti su pacientais prieš ir po opreacijų.  Bendrosios praktikos slaugytojos skiria didelį dėmesį pacientų slaugai, kasdieninių poreikių tenkinimui nuo kurių priklauso sveikimas ir gera savijauta gydymo skyriuje laikotarpiu.

Išsilavinimas:

 • 1990 m. Klaipėdos J.Kupčinsko medicinos mokykla.

Darbo patirtis:

 • 1990 m. VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Pilvo ir endoskopinės chirurgijos skyrius, bendrosios praktikos slaugytoja.
 • Nuo 2007 m. iki dabar  VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Pilvo ir endoskopinės chirurgijos skyrius, vyresnioji slaugytoja.

Licencija: bendrosios praktikos slaugytojo, išduota 2002 06 28, teisė verstis bendrąja slaugos praktika iki 2022 06 28.

Kvalifikacijos kėlimas:

 • Mokymo programa „Efektyvus vadovavimas”, 2019 m. Klaipėda.
 • Mokslinė praktinė konferencija „Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos”, 2018 m. Klaipėda.
 • Nacionalinių mokymų centras „Slaugytojų vaidmuo lėtinių ligų gydyme“, 2018 m. Klaipėda.
 • Nacionalinių mokymų centras „Lėtinių ir ūmių žaizdų gydymo bei priežiūros aktualijos”, 2018m. Klaipėda.
 • „Lyderystė ir vadovavimo psichologija sėkmingai profesinei ir visuomeninei veiklai”, 2017 m. Klaipėda.
 • „Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos“, 2017m. Vilnius.
 • „Saugus aseptinių procedūrų atlikimas”, 2017m. Klaipėda.
 • „2017 – Slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija tvariai sveikatos priežiūros sistemai”, 2017m. Kaunas.
 • „Nutritional Support in Gastrointestinal Diseases”, 2017 m. Šiauliai.
 • „Lietuvos chirurgų asociacijos metinė tarpdisciplininė konferencija”, 2017m. Šiauliai.
 • „Slaugos ir mokslo praktikos aktualijos”, 2017m. Klaipėda.
 • „Asertyvumas medicinos darbuotojų darbe”, 2016m. Klaipėda.