Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Privačių interesų deklaravimas

Privačių interesų deklaravimas

Privačių intersų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių interesų konfliktų prevencijos priemonių viešajame sektoriuje, padedanti identifikuoti galimas viešųjų ir privačių interesų konflikto grėsmes ir laiku atlikti visas  Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme numatytas prievoles:

Privačių interesų deklaracijapildoma ir teikiama Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme  bei Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) patvirtintose Privačių interesų deklaracijos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklėse nustatyta tvarka elektroninėmis priemonėmis per Privačių interesų registrą (toliau – PINREG). Prie PINREG prisijungiama iš VTEK interneto tinklalapio www.vtek.lt, nustatant deklaruojančiojo asmens tapatybę per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):

  1. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas
  2. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas
  3. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. KS-176 „Dėl Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ 
  4. Privačių interesų deklaravimo atmintinė
Grįžti į pradinį puslapį