Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Personalas

Gitana Fetingienė

Gitana Fetingienė

Vyresnioji slaugytoja

Vyresnioji, konsultacinės poliklinikos, Taikos pr. 103, slaugytoja.

Darbo funkcijos:

 • slaugos personalo darbo organizavimas ir vadovavimas. Slaugos proceso valdymas, planavimas, palaikymas, vykdymas, veiklos užtikrinimas ir vertinimas, kad būtų patenkinti paciento poreikiai;
 • slaugos politikos vykdymas vadovaujantis patvirtintu įstaigos slaugos strategijos planu;
 • slaugos praktikos plėtojimas: užtikrinti, kad pacientams teikiama pagalba atitiktų slaugytojo profesijai keliamus reikalavimus;
 • slaugos specialistų savalaikės informacijos perdavimo ir bendradarbiavimo užtikrinimas;
 • slaugos kokybės gerinimas – neatitikčių kokybės rodiklių fiksavimas;
 • užtikrinti pavaldaus personalo ligoninės darbo tvarkos taisyklių, pareigybinių instrukcijų laikymasi, tikslingų ir efektyvių turimų išteklių panaudojimą ir apsaugą;
 • slaugos specialistų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi užtikrinimas;
 • slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimo užtikrinimas ir vykdymas;
 • infekcijų kontrolės užtikrinimas;
 • pacientų saugios aplinkos užtikrinimas;
 • poliklinikoje esančių medicinos prietaisų bei kitų materialinių vertybių saugojimas ir racionalus naudojimas;
 • grįžtamojo ryšio iš pacientų apie jų patirtį, naudojantis sveikatos priežiūros paslaugomis užtikrinimas;
 • slaugos personalo darbo grafikų sudarymas, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas, kasmetinių atostogų grafikų sudarymas;
 • slaugos personalo darbo organizavimas ir vadovavimas. Slaugos proceso valdymas, planavimas, palaikymas, vykdymas, veiklos užtikrinimas ir vertinimas, kad būtų patenkinti paciento poreikiai;
 • šalinti kliūtis, trukdančias pacientams gauti savalaikes ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas – pacientų patekimo pas gydytojus eilių srauto valdymas, užtikrinti talonų pas gydytojus išdavimo tvarką, kontroliuoti išankstinės registracijos prieinamumą;
 • skatinti slaugos ir pagalbinio medicinos personalo motyvaciją bei tarpusavio bendradarbiavimą;
 • slaugos profesijos prestižo gerinimas.

Išsilavinimas:

 • 2005 – 2008m. Klaipėdos universitetas, įgytas slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija.
 • 1985 m. Šiaulių aukštesnioji medicinos mokykla, įgyta medicinos sesers specialybė.

Darbo patirtis:

 • nuo 2005m. iki dabar Všį Respublikinės Klaipėdos ligoninės konsultacinės poliklinikos, Taikos pr.103, vyresnioji slaugytoja;
 • 1996-2005m. Jūrininkų PSPC slaugytoja;
 • 1989-1995m. Jūrininkų ligoninės Terapinio skyriaus slaugytoja;
 • 1985-1989m. Vilniaus Respublikinės Klinikinės ligoninės, Reanimacijos intensyviosios terapijos skyriaus, bendrosios praktikos slaugytoja.

Licencija: bendrosios praktikos slaugytojo licencija išduota išduota 2003.04.30 ,teisė verstis bendrąja slaugos praktika iki 2028.04.30

Kvalifikacijos kėlimas:

 • Konferencija – Ambulatorinių paslaugų ir dienos chirurgijos aktualijos 2021m.
 • Konferencija – Siekime kiekvieno asmens psichinei sveikatai ir gerovei visuotinio prioriteto 2022m.
 • Konferencija – Pramonė 4.0 sveikatos priežiūroje 2023m.
 • Mokymai „Efektyvus vadovavimas“, 2019m. Klaipėda.
 • Konferencija „slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2018“, 2018m.
 • Mokymai „Lyderystės ir vadovavimo psichologija sėkmingai profesinei ir visuomeninei veiklai“, 2017m.
 • Seminaras „Saugus aseptinių procedūrų atlikimas“, 2017m.
 • Geriatrinės medicinos naujienos „Žengiant nauja kryptimi“, 2017m.
 • Konferencija „Naujos slaugos gairės: iššūkiai ir galimybės“, 2016m.