Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Personalas

Aurelija Petrikienė

Aurelija Petrikienė

Vadovauja Klinikinės diagnostikos laboratorijai nuo 2024 m.

Licencijos Nr. ASL-08566. Profesinė patirtis nuo 2017 m.

NARYSTĖS

 • 2014 – 2018m. Kauno filialo Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos (LLMD) narė.
 • Nuo 2018m. Klaipėdos filialo Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos (LLMD) narė.
 • Nuo 2022m. EFLM (European federation of clinical chemistry and laboratory medicine) akademijos narė.

PUBLIKACIJOS

 • 2016m. gegužės 25-27d. Kaune. LSMU SMD organizuotoje 68–oje “Jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų konferencijoje” pristatytas mokslinis darbas “SPECIFINIŲ ANTIKŪNŲ PRIEŠ PR3 IR MPO DAŽNIS PACIENTAMS SU TEIGIAMAIS ANCA REZULTATAIS”.
 • 2016m. gegužės 12-14d., Tartu (Estija), vykusiame 13-ame Baltijos šalių laboratorinės medicinos kongrese (BALM 2016) pristatytas stendinis pranešimas “THE SPECIFIC PROTEINASE-3 AND MYELOPEROXIDASE ANTIBODY RATE FOR PATIENTS WITH POSITIVE ANTI-NEUTROPHIL CYTOPLASMIC ANTIBODY RESULTS”.
 • 2016m. gegužės 12-14d. Estijos medicinos žurnale (EMJ – Estonian Medical Journal) publikuotos tezės “THE SPECIFIC PROTEINASE-3 AND MYELOPEROXIDASE ANTIBODY RATE FOR PATIENTS WITH POSITIVE ANTI-NEUTROPHIL CYTOPLASMIC ANTIBODY RESULTS”.

STRAIPSNIAI

 • Ophthalmic Genetics, Volume 39 Issue 4. „The association of Matrix Metalloproteinases Polymorphisms and interleukins in Advanced Age-Related Macular Degeneration“.
 • Journal of Ophthalmology, NR 1820591. „The association of Matrix Metalloproteinases Polymorphisms and interleukins in Advanced Age-Related Macular Degeneration“.
 • BioMed Research International, vol. 2018, Article ID 7490585, 7 pages. „Association of Ki-67 Labelling Index and IL-17A with Pituitary Adenoma”.

MOKSLINĖ VEIKLA

 • 2017m. sausio 30d. dalyvauta Vilniuje, Danijos ambasadoje, vykusiame moksliniame simpoziume apie IVF terpę “Naujos technologijos ir procedūros dirbant su ART”.

DARBO FUNKCIJOS

 • Organizuoja darbą Klinikinės diagnostikos, Skuodo filialo ir Tuberkuliozės filialo laboratorijose.
 • Atsakinga už laboratorijos teikiamų paslaugų veiklą.
 • Bendradarbiauja su atitinkamomis akreditavimo ir reguliuojančiomis įstaigomis, administraciniais pareigūnais, sveikatos priežiūros specialistais, pacientais, kuriems teikiamos paslaugos ir oficialių sutarčių dalyviais.
 • Užtikrina atitinkamą darbuotojų skaičių, turinčių reikiamą išsilavinimą, pasiruošimą ir kompetenciją reikalingus teikti medicinos laboratorijos paslaugas, atitinkančias vartotojų poreikius ir reikalavimus.
 • Užtikrina kokybės politikos įgyvendinimą pagal LST EN ISO 15189 ir kitus galiojančius standartus bei teisės aktus.
 • Kuria saugią darbo aplinką, atitinkančia gerą praktiką ir taikomus reikalavimus.
 • Užtikrina klinikinių konsultacijų teikimą, susijusių su tyrimų pasirinkimu, paslaugų naudojimo ir tyrimų rezultatų aiškinimu.
 • Dalyvauja vykdant viešųjų pirkimų konkursus laboratorijos įrangai, darbo priemonėms ir reagentams įsigyti, vertina tiekėjus ar gamintojus.
 • Užtikrina darbo kokybę, sudarydama galimybes laboratorijos darbuotojams dalyvauti profesinio tobulinimo mokymuose, mokslinėse ir kitose profesinių laboratorinių organizacijų veiklose.
 • Nustato, įgyvendina ir stebi medicinos laboratorijos teikiamų paslaugų įgyvendinimo ir kokybės gerinimo principus.
 • Nagrinėja visų darbuotojų ir (arba) visų laboratorijos paslaugų vartotojų skundus, prašymus ar pasiūlymus.

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

 • Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos Klaipėdos filialo – 2023 rudens konferencija, skirta Europos laboratorijos dienai, 2023m.
 • 14th Advanced Hemostasis Seminar, 2023 m. Lenkija.
 • Praktiniai mokymai “Medicinos laboratorijų vidaus auditas pagal tarptautinių standartų LST EN ISO 15189:2023 ir LST EN ISO 19011:2018 reikalavimus”, 2023 m. Vilnius.
 • Nuotolinė konferencija „Audinių, ląstelių ir organų transplantacija“, 2023 m.
 • Internacionalinė konferencija „8th Kaunas/Lithuania Internacional Hematology/Oncology Colloquium“, 2023 m.
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Biomedicininė diagnostika 2023m., mokslas ir praktika“, 2023 m.
 • Nuotolinė mokslinė praktinė konferencija „Kraujo ligos: kaip jas atpažinti ir stebėti?“, 2023 m.
 • Konferencija „Roche Days“, 2023 m.
 • Nuotolinė mokslinė praktinė konferencija „Medicinos laboratorijų kokybės vadybos sistemų stiprinimo aktualijos“, 2022 m.
 • Nuotolinė konferencija „Oda – kraujo ligos atspindys“, 2022 m.
 • Internacionalinė konferencija „7th Kaunas/Lithuania Internacional Hematology/Oncology Colloquium“, 2022 m.
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Biomedicininė diagnostika 2022m.: mokslas ir praktika“, 2022 m.
 • Mokslinė praktinė konferencija „Laboratorinės diagnostikos ir gydymo vaidmuo infekcijų ir pandemijų metu“, 2022 m.
 • Nuotolinė mokslinė praktinė konferencija „Hematologijos akademija (V)“, 2022 m.
 • Mokslinė praktinė konferencija „Ką klinicistai turėtų žinoti, o laboratorija atlikti“, 2022 m.
 • Mokslinė praktinė konferencija „Sprendimų paieška hematologinių pacientų gydyme“, 2021 m.
 • Mokslinė praktinė konferencija „Hematologijos aktualijos klinikinėje prektikoje“, 2021 m.
 • Mokslinė praktinė konferencija „Viskas apie antitrombozinį gydymą“, 2021 m.
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Profesinės etikos laboratorinėje medicinoje aspektai“, 2021 m.
 • Nuotolinė konferencija „Hemofilijos A profilaktikos optimizavimas: prektiniai klausimai“, 2021 m.
 • Seminaras „Lėtinė limfoleukemija: gydymo taktika ir iššukiai“, 2021 m.
 • Nuotolinė mokslinė praktinė konferencija „Kraujo ligos: kaip jas atpažinti ir stebėti?“, 2021m.
 • Hematology workflow optimization with new biomedical & technical validation rules at Klaipeda University Hospital“, 2019 m