Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Personalas

Audronė Sliesoraitienė

Audronė Sliesoraitienė

Vyresnioji slaugytoja

Atsparios tuberkuliozės skyrius vyresnioji slaugytoja

Darbo funkcijos:

 • organizuoti pavaldaus personalo darbą ir jam vadovauti;
 • visą darbą organizuoti taip, kad būtų patenkinti paciento gyvybiniai poreikiai, suteikiant atitinkančią slaugą ir pagalbą;
 • plėtoti slaugos praktiką;
 • dalyvauti asmens sveikatos valdyme.

Išsilavinimas:

 • 2004 m. patvirtinta bendrosios praktikos slaugytojos pirma kvalifikacijos kategorija;
 • 1970 – 1973 m. Klaipėdos aukštesnioji J.Kupčinsko medicinos mokykla, įgyta medicinos sesers specialybė.

Darbo patirtis:

 • 2010 m. iki dabar VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Tuberkuliozės filialo III skyriaus, vyresnioji slaugytoja;
 • 2007 – 2010 m. Klaipėdos Tuberkuliozės ligoninės III skyriaus, vyresnioji slaugytoja;
 • 2002 – 2007 m. Klaipėdos Tuberkuliozės ligoninės I skyriaus, vyresnioji slaugytoja;
 • 1998 – 2002 m. Klaipėdos Tuberkuliozės ligoninės I skyriaus, medicinos sesuo;
 • 1977 – 1993 m. Klaipėdos Tuberkuliozės dispancerio poliklinikos, medicinos sesuo;
 • 1973 – 1977 m. Klaipėdos Kūdikių namai, medicinos sesuo.

Licencija: bendrosios praktikos slaugytojos, išduota 2002-07-09, teisė verstis bendrąja slaugos praktika iki 2027-07-09.

Kita veikla:

 • 2011 m. iki dabar LSSO narė;
 • 2003 – 2009 m. Klaipėdos Tuberkuliozės ligoninėje vesti „TB ligonių mokymai”, bendradarbiuojant su Norvegijos specialistais.

Kvalifikacijos kėlimas:

 • Mokslinė – praktinė konferencija „Slaugytojų veiklos svarba pažangios slaugos praktikos kontekste”, 2018 m., Klaipėda.
 • Konferencija „Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2018 m. “, 2018 m. Klaipėda.
 • Konferencija „Naujos slaugos gairės: iššūkiai ir galimybės”, 2016 m. Klaipėda.
 • Seminaras „Tuberkuliozė grasina. Kokių priemonių imtis?”, 2016 m. Klaipėda.
 • Konferencija „Šiuolaikinės inovacijos slaugoje”, 2015 m. Klaipėda.
 • Seminaras „Pragulų prevencijos svarba sveikatos ekonomikai”, 2014 m. Klaipėda.
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Slaugytojai pokyčių iniciatorai. Gyvybiškai svarbūs sveikatos sistemos darbuotojai”, 2014 m. Klaipėda.
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Tuberkuliozės prevencijos, diagnostikos ir gydymo aktualijos”, 2012 m. Klaipėda.
 • Konferencija „Slaugos naujovių pritaikymas praktikoje”, 2010m. Klaipėda.
 • Seminaras „Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų profesinės rizikos veiksnių vertinimas”, 2008 m. Klaipėda.
 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursas „Medicininių atliekų tvarkymas sveikatos priežiūros įstaigose“, 2008 m. Vilniuje.
 • Seminaras „Jausmai ir emocijos mediko darbe”, 2007 m. Vilnius.
 • Tarptautinis seminaras „Informacijos teikimas ir bendradarbavimas – kelias suteikti pacientams teises” – 2007 m. Vilnius.
 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursai „Slaugos procesas ir planavimas”, 2005 m. Klaipėda.
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Slaugos vaidmuo sveikatos priežiūros valdyme”, 2004 m. Kaunas.
 • Tarptautinė mokslinė – konferencija „2nd internacional curse on tuberculosis for nurses Tartu and Tallin, Estonia‘‘, 2003 m. Tartu.

Pagrindinis dėmesys skiriamas:

 • kvalifikacijos kėlimui skyriuje – 2018m. Kas ketvirtį pravedami susirinkimai slaugos specialistams, pagalbiniui medicinos personalui du kartus metuose;
 • darbuotojams suteikiama galimybė tobulintis, keliant kvalifikaciją kasmetiniuose VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės vedamuose tobulinimose kursuose;
 • darbo instrukcijų pakartojimui;
 • higienos plano pakartojimui;
 • darbo dienomis poste vyksta penkiaminutės, dalyvaujant: slaugytojoms, pag. med. darbuotojams ir maisto išdavėjoms. Ypatingas dėmesys skiriamas svarbiausiems ir aktualiausiems skyriaus aspektams: slaugos paslaugų saugumui, prieinamumui ir kokybei. Su slaugytojomis aplankomi sunkūs pacientai. Organizuojamas viso skyriaus slaugos darbas;
 • kiekvienų metų pradžioje sudaromas „Mokymo planas tuberkulioze sergantiems pacientams”. Slaugytoja bendrauja su pacientais (ypač su naujai atvykusiais pacientais) suteikdama jiems informacijos apie tuberkuliozę ir pacientui rūpimais klausimais. Pacientai mokomi nešioti kaukes. Mokymai vyksta kas mėnesį visus metus;
 • siekant užtikrinti kokybiškas paslaugas, įtaukiama ir socialinė darbuotoja. Suteikiama psichologo pagalba;
 • išvykstančių pacientų anketavimui ir rekomendacijų suteikimui.
 • kiekvieno mėnesio gale yra apžvelgiamas „Pasiūlymų ir pageidavimų žurnalas”, kuriame būna pacientų atsiliepimai ir pastabos apie skyrių.

Atliekami:

 • radiologiniai, laboratoriniai, endoskopiniai ir kiti tyrimai, užtikrinant reikalingą, kokybišką slaugos specialisto pagalbą pacientui;
 • pacientas gydomas pačiais naujausiais vaistais;
 • dauguma pacientų serga ne tik tuberkulioze, bet ir kitomis gretutinėmis ligomis. Mūsų skyriuje suteikiamos kvalifikuotos, saugios, prieinamos ir tinkamos slaugos paslaugos – nuo pradžio iki gydymosi pabaigos;
 • pacientai delsia, kol kreipiasi į specialistą, nors pagalba visai šalia.

Pagrindinės slaugos proceso valdymo kryptys Tuberkuliozės filialo III- ajame  skyriuje:

 • paciento individualizuotos slaugos užtikrinimas;
 • slaugos proceso dokumentavimas;
 • slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimas ir saugių slaugos paslaugų teikimas;
 • higieninis skyriaus režimas;
 • pacientų saugios aplinkos užtikrinimas;
 • infekcijų kontrolės užtikrinimas;
 • pacientų maitinimo organizavimas ir kontrolė;
 • savalaikis skyriaus aprūpinimas medikamentais ir kitomis slaugos priemonėmis;
 • personalo mokymas apie slaugos politiką.