Atšaukti vizitą pas gydytoją

Išankstinė pacientų registracija galima internetu svetainėje esveikata.lt

Edita Barkauskienė

Klinikinės diagnostikos laboratorijos vyresnioji biomedicinos technologė.

Darbo funkcijos:

 • laboratorinės medicininės įrangos ir kitų materialinių vertybių saugumas ir racionalus naudojimas;
 • pavaldaus personalo darbo funkcijų organizavimas laboratorijoje, naujovės, rotacija;
 • siekia, kad laboratorijos rezultatai maksimaliai užtikrintų keliamus kokybės reikalavimus pacientui;
 • dalyvauja pamainos perdavime perduodant informaciją, sprendžia iškilusias problemas bei priima jų sprendimo būdus;
 • moko laboratorinės diagnostikos pagrindų: biomedicinos diagnostikos specialybės studentus bei kolegas;
 • vykdo racionalų žmogiškųjų išteklių valdymą ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei tęstinumą;
 • vykdo saugos darbe taisyklių užtikrinimą ir higienos normų reikalavimus;
 • vykdo skyriaus darbuotojų darbo, atostogų grafikų sudarymą, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • vykdo skyriaus aprūpinimo medicininėmis priemonėmis, laboratoriniais reagentais bei jų panaudojimo kontrolę;
 • medicininės įrangos materialinė atsakomybė;
 • dalyvauja asmens sveikatos priežiūros valdyme.

Išsilavinimas:

 • 2009 – 2011m. Klaipėdos universitetas;
 • 2004 – 2006m. Kauno kolegija, biomedicinos diagnostika.

Kvalifikacijos kėlimas:

 • “Saugaus veninio kraujo ėmimo vakuuminėmis kraujo ėmimo sistemomis principai”, 2020 m. Klaipėda;
 • “Civilinės saugos mokymo kursai pagal Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų, atsakingų už civilinę saugą, įvadinio civilinės saugos mokymo programą, Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, 2019 m. Klaipėda;
 • “Endokrininiai ir neuroendokrininiai vėžio žymenys klinikinėje praktikoje”, 2019 m., Klaipėda;
 • Tarptautinė konferencija “Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2019”, 2019 m., Klaipėda;
 • Mokslinė praktinė konferencija “Procesai iki tyrimų ir kiti aktualūs šiandieninės laboratorinės medicinos klausimai”, 2019 m., Klaipėda;
 • “Efektyvus vadovavimas”, 2019 m., Vilnius;
 • Tarptautinė konferencija “Roche days 2019”. 2019 m. Latvija. Temos: The importance of biomarkers in heart failure clinical practice, Clinical Importance of novel biomarker GDF-15, Hematology workflow optimization with new biomedical & technical validation rules at Klaipeda University Hospital and etc..
 • “Infekcijų žymenų laboratorinė diagnostika”, 2019 m., Klaipėda;
 • Mokymai „Efektyvus vadovavimas“, 2019m.
 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursai „Infekcijų žymenų laboratorinė diagnostika“, 2019m. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras.
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Patologijos diagnostikos galimybės ginekologijos srityje“.
 • Mokslinis – praktinis seminaras „Vidinis auditas medicinos laboratorijose pagal tarptautinių standartų LST EN 15189:2013 ir LST EN ISO 19011:2012 reikalavimus, 2018m.
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Kokybės valdymas“, 2017m. Vilnius.
 • Nacionalinė užkrečiamųjų ligų konferencija, 2017m. Klaipėda.
 • Mokymai „Lyderystės ir vadovavimo psichologija sėkmingai profesinei ir visuomeninei veiklai“, 2017m.
 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursai „Kokybės vadyba asmens sveikatos priežiūros laboratorijose“, 2016m. Vilnius.