Atšaukti vizitą pas gydytoją

Išankstinė pacientų registracija galima internetu svetainėje www.sergu.lt

Aktualijos visos aktualijos

Spaudoje visi straipsniai

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kanclerės vizitas Dienos Chirurgijos centre

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kanclerės vizitas Dienos Chirurgijos centre 2018-12-14

VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Dienos chirurgijos centre lankėsi ypatinga viešnia – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kanclerė Odeta Vitkūnienė. ...

Res­pub­li­ki­nė Klai­pė­dos li­go­ni­nė pa­cien­tams grą­ži­na svei­ka­tą

Res­pub­li­ki­nė Klai­pė­dos li­go­ni­nė pa­cien­tams grą­ži­na svei­ka­tą 2018-12-10

Ar­tė­jant me­tų san­dū­rai įpras­ta ap­žvelg­ti nuei­nan­čius me­tus, pa­si­džiaug­ti nu­veik­tais dar­bais ir įver­tin­ti gal­būt net il­ges­nio įdir­bio pa­rei­ka­la­vu­sius už­mo­jus. Per pa­sta­rą­jį dešimtme­tį Res­pub­li­ki­nė Klai­pė­dos li­go­ni­nė ge­ro­kai pa­si­kei­tė, įneš­da­ma nau­jų vė­jų ir...

 

 

 

...