Atšaukti vizitą pas gydytoją

Išankstinė pacientų registracija galima internetu svetainėje www.sergu.lt

Aktualijos visos aktualijos

Spaudoje visi straipsniai

Kardiologijos skyriuje – išsamesnis perstemplinės echokardiografijos tyrimas 2018-12-12

Nuo šiol VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės pacientai turės galimybę atlikti perstemplinės echokardiografijos tyrimą dar pažangesniu būdu. Ligoninėje atsirado – modernesnė, naujesnė įranga, kuri padės...

Res­pub­li­ki­nė Klai­pė­dos li­go­ni­nė pa­cien­tams grą­ži­na svei­ka­tą

Res­pub­li­ki­nė Klai­pė­dos li­go­ni­nė pa­cien­tams grą­ži­na svei­ka­tą 2018-12-10

Ar­tė­jant me­tų san­dū­rai įpras­ta ap­žvelg­ti nuei­nan­čius me­tus, pa­si­džiaug­ti nu­veik­tais dar­bais ir įver­tin­ti gal­būt net il­ges­nio įdir­bio pa­rei­ka­la­vu­sius už­mo­jus. Per pa­sta­rą­jį dešimtme­tį Res­pub­li­ki­nė Klai­pė­dos li­go­ni­nė ge­ro­kai pa­si­kei­tė, įneš­da­ma nau­jų vė­jų ir...

 

 

 

...