Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Reorganizacija

Reorganizacija

PRANEŠIMAS

DĖL VŠĮ RESPUBLIKINĖS KLAIPĖDOS LIGONINĖS DALYVAVIMO REORGANIZAVIME IR REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PARENGIMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. gegužės 17 d. nutarimą Nr. 369 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos poilsio ir reabilitacijos centrą „Pušynas“, pranešame, jog yra parengtas ir viešai paskelbtas viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos poilsio ir reabilitacijos  centro  „Pušynas“ (reorganizuojama įstaiga) reorganizavimo jungimo būdu prijungiant ją prie viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės (reorganizavime dalyvaujanti įstaiga) reorganizavimo sąlygų aprašas.

Reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos:

1. Reorganizuojamos viešosios įstaigos, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo baigs veiklą, pavadinimas – viešoji įstaiga Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos poilsio ir reabilitacijos centras  „Pušynas“, buveinės adresas – Lietuvos Respublika, Palanga, Žvejų g. 1; juridinio asmens kodas – 188713890; duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

2. Reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo tęs veiklą, pavadinimas – viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė; buveinės adresas – S. Nėries g. 3, LT-92231 Klaipėda; juridinio asmens kodas – 191340088; duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Reorganizavimo sąlygų pagrindu įstaigos yra reorganizuojamos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį prijungimo būdu, reorganizuojama viešoji įstaiga Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos poilsio ir reabilitacijos  centras  „Pušynas“, kuri po reorganizacijos baigs veiklą ir bus išregistruota iš juridinių asmenų registro, jungimo būdu prijungiama prie viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės filialo teisėmis.

Reorganizuojamos viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos poilsio ir reabilitacijos  centras  „Pušynas“ turtas, teisės ir pareigos perduodamos reorganizavime dalyvaujančiai ir po reorganizavimo veiklą tęsiančiai viešajai įstaigai Respublikinei Klaipėdos ligoninei iki 2023 m. gruodžio 31 d. Visos prievolės teisės aktų nustatyta tvarka nuo 2024 m. sausio 1 d. pereina viešajai įstaigai Respublikinei Klaipėdos ligoninei.

Reorganizuojama viešoji įstaiga Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos poilsio ir reabilitacijos  centras  „Pušynas“ baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.

Su reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo veiksiančios viešosios įstaigos įstatų bei filialo projektais ir reorganizavime dalyvaujančių viešųjų įstaigų praėjusių trejų finansinių metų metinėmis finansinėmis atskaitomybėmis susipažinti galima svetainėje: www.rkligonine.lt ir VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės buveinėje, S. Nėries g. 3, Klaipėda.

Nuoroda į reorganizavimo sąlygų aprašą.

Grįžti į pradinį puslapį