Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Personalas

Lina Gedrimė

Lina Gedrimė

Vyresnioji slaugytoja

Lina Gedrimė

Dienos chirurgijos centro vyresnioji slaugytoja.

Darbo funkcijos:

 • pavaldaus personalo savalaikės informacijos perdavimo užtikrinimas;
 • pavaldaus personalo sklandaus bendravimo ir bendradarbiavimo užtikrinimas;
 • paciento saugumui užtikrinti įdiegtos slaugos proceso istorijos (informacijos surinkimas apie pacientą, slaugos veiksmų atlikimo ir vertinimo lapas, vykdomas paciento intensyvaus sekimo po operacijos – AKS, pulso sekimas, skausmo kontrolė, paruošimo operacijai lapas). Vykdomas dokumentavimas, tęstinumas ir nuolatinė kontrolė;
 • slaugos proceso veiklos užtikrinimas ir kontrolė;
 • paciento saugumo užtikrinimo kontrolė ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybės tęstinumas išvykstant pacientams į namus po operacijos (pacientams duodama atmintinė su rekomendacijomis po operacijos, dėl pacientų informacijos įsisavinimo ir supratimo, skambinama pacientui sekančią dieną ir vertinama, ar rekomendacijos buvo tinkamai suprastos, taip pat klausiama, ar pacientas turi kokių papildomų klausimų);
 • slaugos specialistų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi užtikrinimas;
 • hospitalinių  infekcijų  rizikos valdymas;
 • darbuotojų bei studentų praktinių įgūdžių mokymas ir kontrolė;
 • skyriaus materialinių vertybių saugumo užtikrinimas, gerinimas ir racionalus naudojimas;
 • slaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimo užtikrinimas (skyriaus personalo susirinkimai, darbuotojų kvalifikacijos kėlimai, kuriuose pranešimus skaito ligoninės, filialų slaugos specialistai, gydytojai ir kt.)
 • maitinimo organizavimas ir kontrolė;
 • slaugos nepageidaujamų įvykių registracija, analizė, prevencija.

Išsilavinimas:

 • Nuo 2015 m. slaugos doktorantūros studijos Suomijoje, Turku universitete;
 • 2008 m. Klaipėdos Universitete įgytas slaugos magistro laipsnis;
 • 2006 m. Klaipėdos Universitete įgytas slaugos bakalauro laipsnis;
 • 1991 m. Klaipėdos medicinos mokykloje įgyta medicinos sesers specialybė.

Darbo patirtis:

 • Nuo 2015m. Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Ambulatorinis ir dienos chirurgijos skyrius, vyresnioji slaugytoja;
 • Nuo 1993 m. Klaipėdos Universitetinė ligoninė, Operacinės slaugytoja, anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja;
 • Nuo 1991 m. Raudonojos Kryžiaus ligoninė, Chirurginio skyriaus medicinos sesuo.

Kvalifikacijos kėlimas:

 • KVK tarptautinės studijų programos Akušerija vertinime, 2024 m. Klaipėda
 • Mokslinė-praktinė konferencija “Daugiafunkcionalumas slaugytojo darbe 2024”, Vilnius, 2024 m.
 • Tarptautinė konferencija “Gamta ir sveikata ateičiai”, 2023 m. Klaipėda ir Palanga
 • Mokslinė-praktinė slaugos specialistų konferencija “Sveikatos priežiūros paslaugų tęstinumas”, 2023 m. Panevėžys
 • Mokslinė-praktinė konferencija “Slaugos ir sveikatos mokslų inovacijų kūrimas ir plėtra”, 2023 m. Vilnius
 • Konferencija “Ligų profilaktika ir prevencija. Pacientų slaugos aktualijos”, 2023 m…. Nuotoliu
 • Tarptautinis Baltijos šalių Anestezijos ir intensyviosios terapijos kongresas, 2023 m. Estija.
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Medicinos priemonių (prietaisų) valymo ir sterilizacijos procesų monitoringas sveikatos priežiūros įstaigose”, Raudondvaris. 2017 m.
 • Konferencija „2017 – slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija tvariai sveikatos priežiūros sistemai”, Kaunas. 2017 m.
 • Konferencija „Sveikata ir darna kiekvienam“, Vilnius. 2017 m.
 • VU Slaugos magistro programų vertinimo susitikimas, 2018 m. Vilnius.
 • Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija, skirta tarptautinei slaugytojų dienai, 2018 m. Kaunas.
 • Mokslinėje praktinėje konferencijoje „Krioterapija gydant skausmą: krioneurolizė“, 2018 m. Kaunas.
 • Dalyvavo mokymų stažuotėje pagal Erasmus programą., 2018 m. Suomija
 • Mokymai „Personalized Health Care”, Suomija. 2018 m.
 • konferencija „Lietuvos chirurgų asociacijos suvažiavimas 2019“, 2019m. Klaipėda.
 • 1-oji tarptautinė konferencija „Teamwork – this wonderful ART“, 2019m. Estija.
 • Konferencija „Advances in Health Care Sciences Conference 2019“, 2019m. Švedija.
 • Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Onkologinės ligos valdymas taikant ankstyvosios diagnostikos priemones“, 2019m. Klaipėda.
 • ,,Apie mediko klaidos kultūros pokyčius”; ,,Slaugytojų vaidmuo sveikatos priežiūros srityje”, 2019m. Vilnius-Kaunas.
 • Lydership in Nursing Science for Postdoctoral Nurses and Doctoral Nursing Students, 2019-2020 m. Danija
 • HELP Transinternational Meeting in Coimbra, 2020 m. Portugalija
 • Sisteminės medicinos privalumai chirurgijoje, 2020 m. Vilnius
 • „Slaugos personalo vadybos iššūkiai ir galimybės”, 2020 m. Vilnius
 • Nurse Lydership Symposium 2020 m. Danija
 • Anestezijos ir intensyviosios terapijos slauga 2020: patirtis ir aktualijos, 2020 m. Kaunas
 • 5th Nordic Forum for Nurse Educators 2020, Klaipėda
 • Advances in  Health Care Sciences 2020, Suomija
 • Mokslinė praktinė konferencija “Chirurginė slauga ir paciento saugumas”, 2021 m. Nuotoliniai mokymai
 • LCHA mokslinė praktinė konferencija, 2021 m. Dubingiai
 • Liucerno ligoninė, edukacinis vizitas, 2021 m. Šveicarija.
 • Mokslinė-praktinė konferencija “Covid-19 ligos pasekmės sveikatai”, 2021 m. Vilnius.
 • mokslinė praktinė konferencija skirta tarptautinei slaugytojų dienai paminėti “Slaugytojų lyderių balsas: ateities sveikatos priežiūros vizija”, 2022 Klaipėda
 • mokslinė praktinė konferencija “Urgentinė kardiologija. Kardioanesteziologija. Antikoaguliacija”, 2022 m. Marijampolė

Publikacijos moksliniuose ir kituose leidiniuose:

 • L.Gedrimė, A.Skarbalienė „Help – galimybė kiekvienam sveikatos priežiūros specialistui profesinę anglų kalbą išmokti inovatyviai, įdomiai, nenuobodžiai ir visiškai nemokamai”, 2019m. Slauga.Mokslas ir praktika. Nr1.
 • L.Gedrimė, A.Zavackienė, A.Skarbalienė, D.Didvalė, V. Gerasimčik – Pulko „Neįkainojama patirtis” 2018m. Slauga. Mokslas ir praktika. Nr12.
 • L.Gedrimė, L.Rapolienė, D.Mockevičienė, A.Razbadauskas „The effect of geotermal water on distress and health”, 2018m. Tarptautinė mokslinė konferencija recenzuota konferencinė medžiaga.
 • L.Gedrimė, A.Zavackiene, A.Skarbalienė, D.Didvalė „Slaugos profesijos prestižo nuomonės tyrimas Lietuvoje”, tarptautinės recenzuotos mokslinės – praktinės konferencijos 2018m. 2018 – Slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija: sveikata – žmogaus teisė” tezės.
 • L.Gedrime, N Fatkulina 2018m. „Patients information needs about surgery”, 2018m. Lietuvos chirurgija Nr. 1-2, 17 tomas.
 • L.Gedrimė, A.Zavackiene, A.Skarbalienė, D.Didvalė „Occupational prestige of nursing in Lithuania: review of study Results”, 2018m. Lietuvos chirurgija Nr. 1-2, 17 tomas.
 • L.Rapolienė, A. Skarbalienė, L. Gedrimė, D. Mockevičienė, A. Razbadauskas „The influence of psychosocial factors on distress expression“, Family Medicine and Primiry Care Review 2019; 21 (1) ISSN 1734-3402,elSSN 2449-8580.

Skaityti pranešimai konferencijose ir seminaruose:

 • The relationship between emotional intelligence and communication skills in primary health care, Advances in  Health Care Sciences 2020 2020-11-11/12
 • Communication competence developmentin bachelor nursing education, 5th Nordic Forum for Nurse Educators 2020 2020-11-10
 • Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo komandinio darbo inovacijos, Anestezijos ir intensyviosios terapijos slauga 2020: patirtis ir aktualijos 2020-11-11
 • Competent Lydership in Nursing Science, Nurse Lydership Symposium 2020-10-26/27
 • Lyderystės iššūkis – efektyvi komunikacija ir bendradarbiavimas, „Slaugos personalo vadybos iššūkiai ir galimybės” 2020-10-15
 • Slaugytojų gebėjimas komunikuoti ir perduoti informaciją, Sisteminės medicinos privalumai chirurgijoje 2020-09-18
 • „Užsienio kalbų poreikis sveikatos priežiūroje: praktiko žvilgsnis”, Tarptautinė konferencija, 2018-12-11.
 • „Pacientų informacijos poreikis apie anesteziją”, 9th International Baltic Congress of Anaesthesiology, Intensive Care, Pain Management and Nursing, 2018-10-25
 • „Patients information needs about anesthesia”, 2018m. 9th Congress of Baltic Association of Surgeons.
 • „Pacientų informacinių poreikių nustatymas”, 2018m. Vilnius Universitetas, Medicinos fakultetas.
 • „Dienos chirurgijos darbo naujovės”, 2018m. Vilnius, Santaros klinika.
 • „PSO rekomendacijų kraujo ir jo komponentų transfuzijos klausimais įgyvendinimas Lietuvoje”, 2018m. Vilnius, Lietuvos mokslo akademija.
 • „Chirurginių pacientų informacijos poreikis perioperaciniame periode”, 2018 m. Klaipėda, Klaipėdos Universitetas SMF.
 • „Patients information needs before and after surgery” 2018m.Karolinska Institutet – a Medical University Stokholmas.

Kita veikla:

 • Klaipėdos Valstybinė kolegija – lektorė;
 • Klaipėdos universitetas – lektorė.

Kontaktinė informacija:

 • Tel. nr. 8 (46) 490951

Skyriuje dirba kvalifikuotas medicinos personalas. Slaugytojai geba suteikti kvalifikuotą perioperacinę priežiūrą pacientams po įvairių chirurginių operacijų, skyriuje vyksta nuolatinis tobulinimasis, kontrolė ir analizė.

Skyriuje yra įdiegtos naujovės:

 • vienkartinė patalynė;
 • skambučiai pacientams prieš operaciją (priminimas kada atvykti, kokius dokumentus ir tyrimus privaloma turėti, atsakoma į iškilusius klausimus);
 • skambučiai sekančią dieną po operacijos (atsakoma į iškilusius pacientams klausimus, vertinama rekomendacijų po operacijos supratimas);
 • paciento įvertinimo anketa prieš išvykstant į namus.