Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Personalas

Virginija Sukackienė

Virginija Sukackienė

Vyresnioji slaugytoja

Odos ir venerinių ligų skyriaus bei poliklinikos vyresnioji slaugytoja.

Darbo funkcijos:

 • skyriaus slaugos personalo darbo organizavimas ir vadovavimas, slaugos proceso valdymas: planavimas, palaikymas, vykdymas, veiklos tikrinimas ir vertinimas, kad būtų patenkinti paciento gyvybiniai poreikiai;
 • slaugos praktikos plėtojimas: užtikrinti, kad pacientams teikiama pagalba atitiktų slaugytojo profesijai keliamus reikalavimus;
 • slaugos kokybės gerinimas – neatitikčių kokybės rodiklių fiksavimas;
 • mokslu grįstų slaugos inovacijų ir naujovių diegimas skyriuje;
 • turimų resursų koordinavimas, jų racionalus, tikslingas ir atsakingas panaudojimas;
 • bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis bei tarnybomis susietomis su sveikatos priežiūra;
 • slaugos profesijos prestižo gerinimas.

Išsilavinimas:

 • 2002 – 2005m. Klaipėdos universitetas Tęstinių studijų institutas, įgytas reabilitacijos ir slaugos bakalauro laipsnis;
 • 1978 – 1981 Klaipėdos J. Kupčinsko medicinos mokykla, įgyta medicinos sesers specialybė.

Darbo patirtis:

 • 1999m. iki dabar VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Odos ir veneros ligų skyriaus ir poliklinikos vyresnioji slaugytoja.
 • 1992 – 1999 m. VšĮ Klaipėdos Odos ir veneros ligų ligoninė, medicinos sesuo.
 • 1981 – 1992 m. VšĮ Klaipėdos Universitetinė ligoninė, neurochirurgijos skyrius, medicinos sesuo.

Licencija: bendrosios praktikos slaugytojo, išduota 2002-06-28, teisė verstis bendrąja slaugos praktika iki 2022-06-28.

Kita veikla:

 • nuo 2000m. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Slaugos tarybos narė;
 • nuo 2013m. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Etikos komisijos sekretorė.

Kvalifikacijos kėlimas:

 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursai „Kraujo transfuzija: nuo teisingo kraujo paėmimo iki procedūros atlikimo, paciento slauga, dokumentavimas, Klaipėda, 2018m.
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Slaugytojų veiklos svarba pažangios slaugos praktikos kontekste“: sveikata, Klaipėda, 2018m.
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2018“, Klaipėda, 2018m.
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Vidaus ligų diagnostikos ir gydymo aktualijos 2018“, Klaipėda, 2018m.
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Naujos idėjos gerontopsichiatrijoje: pakeliui į pagyvenusių žmonių gerovę“, Klaipėda, 2018m.
 • Seminaras „Saugus aseptinių procedūrų atlikimas“, Klaipėda, 2017m.
 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursai „Lyderystė ir vadovavimo psichologija sėkmingai profesinei ir visuomeninei veiklai“, Klaipėda, 2017m.
 • Nacionalinė mokslinė – praktinė konferencija „5-oji Nacionalinė užkrečiamųjų ligų konferencija“, Klaipėda, 2017m.

Pagrindinės slaugos proceso valdymo kryptys VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje, Odos ir veneros ligų skyriuje:

 • slaugos specialistų nuoseklių slaugos veiksmų eigos užtikrinimas;
 • slaugos specialistų savalaikės informacijos perdavimo ir bendradarbiavimo užtikrinimas;
 • racionalus žmogiškųjų išteklių valdymas ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo bei tęstinumo užtikrinimas;
 • slaugos proceso dokumentavimas;
 • paciento individualizuotos slaugos užtikrinimas;
 • saugių sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygų bei pacientams teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimas;
 • pacientų saugios aplinkos užtikrinimas;
 • pacientų maitinimo organizavimas ir kontrolė;
 • susiklosčius aplinkybėms, kai būtina skubiai spręsti neatidėliojamas slaugos problemas bei atlikti nesuplanuotus slaugos veiksmus, slaugytojų prioritetinių veiksmų užtikrinimas;
 • slaugos nepageidaujamų įvykių registracijos, stebėsenos ir prevencijos sistemos valdymo užtikrinimas;
 • slaugos specialistų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi užtikrinimas;
 • slaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimosi užtikrinimas;
 • grįžtamojo ryšio iš pacientų apie jų patirtį naudojantis sveikatos priežiūros paslaugomis užtikrinimas.