Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Personalas

Ramutė Jurgelevičienė

Ramutė Jurgelevičienė

Vyresnioji slaugytoja

Poliklinikos, Priėmimo – skubios pagalbos bei Skuodo filialo poliklinikos vyresnioji slaugytoja

Darbo funkcijos:

 • infekcijų kontrolės procedūrų vadovo vykdymo kontrolė;
 • slaugos specialistų nuoseklių slaugos veiksmų eigos užtikrinimas;
 • slaugos specialistų savalaikės informacijos perdavimo ir bendradarbiavimo užtikrinimas;
 • racionalus žmogiškųjų išteklių valdymas ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo bei tęstinumo užtikrinimas įstaigoje;
 • slaugos proceso dokumentavimas;
 • saugių sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygų bei pacientams teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimas;
 • susiklosčius aplinkybėms, kai būtina skubiai spręsti neatidėliojančias slaugos problemas bei atlikti nesuplanuotus slaugos veiksmus, slaugytojo prioritetinių veiksmų užtikrinimas;
 • slaugos nepageidaujamų įvykių registracijos, stebėsenos ir prevencijos sistemos valdymo užtikrinimas;
 • slaugos personalo kvalifikacijos kėlimo užtikrinimas ir vykdymas;
 • dienos stacionaro sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kontrolė;
 • slaugos personalo  darbo grafikų sudarymas, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas, kasmetinių atostogų grafikų sudarymas;
 • darbo vietoje esančių materialinių vertybių saugumo ir racionalaus naudojimo nuolatinė kontrolė.

Išsilavinimas:

 • 1986 – 1988m. baigė Klaipėdos J. Kupčinsko medicinos mokyklą, igijo medicinos sesers specialybę.

Darbo patirtis:

 • 2004 – 2018 m. VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninės  Skuodo filialo poliklinikos, Vaikų ligų skyriaus, Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus, vidaus ligų dienos stacionaro vyresnioji slaugytoja.
 • 2000 – 2004 m. Skuodo centrinės ligoninės ambulatorinio konsultacinio departamento vyresnioji slaugytoja.
 • 1988 – 2000 m. Skuodo centrinės ligoninės medicinos sesuo.

Licencija: bendrosios praktikos slaugytojo, išduota 2002-06-28, teisė verstis bendrąja slaugos praktika iki 2027-06-28.
Kvalifikacijos tobulinimas:

 • Kombinuota konferencija “Vidaus ligos: nuo teorijos iki praktikos”, 2023 m. Klaipėda
 • Kursai „Hospitalinių infekcijų kontrolė sveikatos priežiūros įstaigose“, 2014 m.
 • Kursai „Skubioji medicinos pagalba vaikams ir suaugusiems“, 2015 m.
 • Kursai „Skausmas ir gyvenimo kokybė“, 2015 m.
 • Mokslinė konferencija „Slaugos praktikos aktualijos pažangios slaugos kontekste“, 2015 m.
 • Mokslinė – praktinė konferencija „Aktualūs gydomųjų aferezių ir klinikinės toksikologijos klausimai“, 2017m.
 • Kursai „Skubioji medicinos pagalba vaikams ir suaugusiems”, 2018 m. Klaipėda.
 • Mokslinė  praktinė konferencija „ Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2018 metais”.
 • Profesinės kvalifikacijos kursai „Skubioji medicinos pagalba vaikams ir suaugusiems”, 2018m.
 • Mokymo programa „Efektyvus vadovavimas“, 2019m. Klaipėda.
 • Kvalifikacijos tobulinimo kursai “Pirmoji medicinos pagalba”, 2022 Klaipėda

Pripažinimai ir įvertinimai:

 • 2018 05 11 d. Skuodo rajono savivaldybės mero padėka už ilgametį ir pasiaukojamą darbą.
 • 2018 02 16 d. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus padėka Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga už prasmingus darbus ir kilnią misiją – pagalbą Respublikinės Klaipėdos ligoninės pacientams.
 • 2017 05 12 d. LR seimo narės padėka už rūpinimąsi žmogaus gyvybe, už didžiulę atsakomybę ir pasiaukojimą.
 • 2015 12 18 d. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus padėka už ilgametį, nepriekaištingą ir pasiaukojamą darbą Lietuvos žmonių sveikatos labui bei reikšmingą indėlį gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ligoninėje.
 • 2012 06 01 d.  Skuodo rajono savivaldybės mero padėka už ilgametį darbą ir geranorišką indėlį į Skuodo žemės ir jos žmonių gerovę.