Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Personalas

Renata Sėlenytė

Renata Sėlenytė

Vyresnioji slaugytoja

Ortopedijos – traumatologijos skyriaus vyresnioji slaugytoja.

Darbo funkcijos:

 • organizuoti pavaldaus personalo darbą ir jam vadovauti;
 • slaugos specialistų savalaikės informacijos perdavimo ir bendradarbiavimo užtikrinimas;
 • paciento saugumui užtikrinti įdiegtos slaugos proceso istorijos – informacijos surinkimas apie pacientą, žaizdų, drenų, intraveninio kateterio, šlapimo pūslės kateterio, asmens higienos priežiūros, slaugos veiksmų atlikimo ir vertinimo lapai, operacijai paruošimo lapas, po operacijos vykdomas intensyvus sekimas – AKS, pulso sekimas, skausmo kontrolė. Vykdomas tęstinumas bei kontrolė;
 • slaugos proceso užtikrinimas – vykdoma pragulų profilaktika, jos planavimas ir tęstinumas;
 • griuvimo rizikos prevencija – vertinama paciento griuvimo rizika, duodami lankstinukai;
 • paciento saugumo užtikrinimas ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybės tęstinumas išvykstant į namus po operacijos;
 • kontroliuoti skyriuje sanitarinių higieninių reikalavimų vykdymą;
 • mokyti praktinių įgūdžių naujus darbuotojus bei studentus;
 • kontroliuoti efektyvų hospitalinės infekcijos rizikos valdymą;
 • užtikrinti darbo vietoje esančių materialinių vertybių saugumą, gerinimą ir racionalų naudojimą bei atsinaujinimą;
 • pacientų maitinimo organizavimas ir kontrolė;
 • susiklosčius aplinkybėms, kai būtina skubiai spręsti neatidėliojančias slaugos problemas bei atlikti nesuplanuotus slaugos veiksmus, slaugytojo prioritetinių veiksmų užtikrinimas;
 • slaugos nepageidaujamų įvykių registracijos, stebėsenos  ir prevencijos sistemos valdymo užtikrinimas;
 • slaugos specialistų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi užtikrinimas;
 • slaugos specialistų  kvalifikacijos tobulinimo užtikrinimas.

Išsilavinimas:

 • 2003 – 2006 m. Klaipėdos universitetas Tęstinių studijų institutas, įgytas reabilitacijos ir slaugos bakalauro laipsnis;
 • 1987 – 1990 m. Klaipėdos J. Kupčinsko medicinos mokykla, įgyta medicinos  sesers specialybė.

Darbo patirtis:

 • 2010 m. iki dabar Všį Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Ortopedijos- traumotologijos skyriaus vyresnioji slaugytoja;
 • 1990 – 2010 m. Všį Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Ortopedijos – traumotologijos skyriaus medicinos sesuo.

Licencija: bendrosios praktikos slaugytojo, išduota 2002-07-05, teisė verstis bendrąja slaugos praktika iki 2022-07-05.

Kvalifikacijos kėlimas:

 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursai „Chirurginė slauga“ 2018 m. Klaipėda.
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2018“, 2018 m., Klaipėda.
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2017“, 2017 m., Klaipėda.
 • „Lyderystė ir vadovavimo psichologija sėkmingai profesinei ir visuomeninei veiklai“, 2017m.Klaipėda.

Ortopedijos – traumotologijos skyriuje dirba ilgametę darbo patirtį turintys slaugos specialistai, kurie skiria didelį dėmesį pacientų kasdieninių poreikių patenkinimui, nuo kurių priklauso sėkmingas sveikimas ir gera savijauta.

Skyrius aprūpintas šiuolaikiškomis slaugos priemonėmis, funkcinėmis lovomis, antipraguliniais čiužiniais. Didelį dėmesį skiriame pragulų atsiradimų ir griuvimų prevencijai.

Skyriaus slaugos personalas nuolat tobulina žinias įvairiose tobulinimosi kursuose, mokymo programose, konferencijose.