Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Praneškite apie korupciją

Praneškite apie korupciją

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė siekia užtikrinti kuo kokybiškesnę, skaidresnę pacientų sveikatos priežiūrą, t. y. kad sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos visiems pacientams, neišskiriant jų teisinės, socialinės padėties, neįgalumo, lyties, tikėjimo, įsitikinimų, amžiaus ar kitų savybių, ugdyti gydytojų profesinį objektyvumą, nešališkumą, sąžiningumą nepriimti jokių tiesioginių ar netiesioginių dovanų. VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, siekdama mažinti ir šalinti korupcijos apraiškas sveikatos sistemoje, siekia užtikrinti veiksmingą korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą asmens sveikatos priežiūros srityse skatina visuomenę būti pilietiškais ir pranešti apie korupciją.Jokia valdžios institucija jokioje šalyje negali sumažinti korupcijos mastų be visuomenės supratimo ir palaikymo.

Pranešk apie korupciją:

1. Specialiųjų tyrimų tarnybai:

2. Policijai:

3. Sveikatos apsaugos ministerijai:

Kreipiantis raštu prašome nurodyti:

  • vardą, pavardę;
  • gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą (atsakymui pateikti);
  • sveikatos sistemos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas arba institucijos pavadinimą;
  • veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingus faktus.


VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

Grįžti į pradinį puslapį