Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Personalas

Justina Gineitienė

Justina Gineitienė

Patologijos skyriaus vyresnioji biomedicinos technologė.

Darbo funkcijos:

 • Aprūpinti skyrių reagentais ir darbo priemonėmis;
 • koordinuoti mėginių technologinių procesų ir parafininių blokų bei preparatų gamybos veiklą;
 • koordinuoti turimus resursus ir racionaliai juos panaudoti;
 • sudaryti skyriaus darbuotojų darbo grafikus ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kontroliuoti jų laikymąsi;
 • užtikrinti darbo organizavimą ir spręsti iškilusias problemas;
 • užtikrinti efektyvų patologijos technologų darbą;
 • kontroliuoti higieninių reikalavimų vykdymą;
 • vykdyti Patologijos skyriaus vedėjo pavedimus darbo klausimais.

Išsilavinimas:

 • 2012-2015 m. Kauno kolegija. Įgytas  biomedicinos diagnostikos  bakalauro laipsnis ir technologo kvalifikacija.
 • 2018-2019 m. Klaipėdos universitetas. Papildomos studijos magistro laipsniui siekti.
 • 2019-2021 m. Klaipėdos universitetas. Sveikatos priežiūros vadybos magistro laipsnis.

Kvalifikacijos kėlimas:

 • Mokslinė praktinė konferencija ,, Patologijos tyrimai: šiandiena ir rytojus“, 2016 m. Druskininkai;
 • Konferencija ,,Patologijos technologo vaidmuo diagnostiniame darbe“, 2017 m. Vilnius;
 • Konferencija ,,Patologijos technologijos“, 2018 m. Vilnius;
 • Mokslinė praktinė konferencija ,,Patologijos diagnostikos galimybės ginekologijos srityje“, 2018 m. Klaipėda.
 • Tarptautinis seminaras ,, Endokrininiai ir neuroendokrininiai vėžio žymenys klinikinėje praktikoje ”, 2019 m. Klaipėda.
 • Tobulinimosi kursai ,, Krūtų ir kolorektalinio vėžio prevencijos organizavimas ”, 2021 m. Klaipėdos universitetas
 • Tobulinimosi kursai ,, E – sveikata Krūtų ir kolorektalinio vėžio prevencijos organizavimas ”, 2021m. Klaipėdos universitetas
 • Edukacinė konferencija ,, Mobingo ir savižudybės problematika sveikatos sistemoje. Rizika, priežastys, įveika ” 2021 m. Kaunas
 • Mokslinė praktinė konferencija ,, Aktuali patologijos diagnostika ” 2021 m. Klaipėda
 • Nuotolinė mokslinė – praktinė konferencija ,,Hematologų akademija ” 2021 m.
 • Konferencija ,, Profesinė etika. Bendravimas su pacientais. Sudėtingų situacijų valdymo pagrindai ” 2021 m.
 • Konferencija ,,Infekcijų kontrolės reikšmė COVID – 19 pandemijos metu. Valymas, dezinfekcija, higienos priemonės ” 2021 m.
 • Mokslinė praktinė konferencija ,,Medicinos technologijos ir klinikinė praktika: nuo infekcijų kontrolės valdymo iki profesinės etikos iššukių ” 2021 m. Lietuva