Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Veiklos sritys

Veiklos sritys

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas yra: Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas, teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas, jų tinkamumas, prieinamumas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą.

Įstaigos uždaviniai ir veiklos sritys – organizuoti ir teikti pirminio, antrinio, tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines ir stacionarines), kurias teikti teisę visos Lietuvos gyventojams suteikia įstaigos turima asmens sveikatos priežiūros licencija.

Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys:

 1. žmonių sveikatos priežiūros veikla;    
 2. ligoninių veikla;                                                       
 3. bendrosios paskirties ligoninių veikla;                                            
 4. specializuota ligoninių veikla;             
 5. reabilitacijos ligoninių veikla;
 6. slaugos ligoninių veikla;
 7. medicininės ir odontologinės praktikos veikla;
 8. bendrosios praktikos gydytojų veikla;                       
 9. gydytojų specialistų veikla;
 10. odontologinės praktikos veikla;                                                                         
 11. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla;
 12. viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniniams ne ligoninėse; 
 13. kraujo perpylimo įstaigų ir kraujo bankų veikla;     
 14. medicinos laboratorijų veikla;
 15. stacionarinė slaugos įstaigų veikla;    
 16. greitosios medicinos pagalbos veikla;                                          
 17. stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančiųjų priklausomybės ligomis globos veikla;                            
 18. medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai;      
 19. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla;                
 20. fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla;
 21. kitas, niekur nepriskirtas švietimas;
 22. kitų maitinimo paslaugų teikimas;
 23. kita apgyvendinimo veikla.

Įstaiga turi teisę  vykdyti kitą, įstatymais neuždraustą veiklą, susijusią su įstaigos veiklos tikslų siekimu.

Įstaiga teikia tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios numatytos išduotoje licencijoje. Kita veikla, kuriai reikalingi leidimai, gali būti vykdoma tik teisės aktų nustatyta tvarka gavus atitinkamus leidimus.

Grįžti į pradinį puslapį