Atšaukti vizitą pas gydytoją

Išankstinė pacientų registracija galima internetu svetainėje esveikata.lt

Slaugos, reabilitacijos ir biomedicinos studijų praktika

VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje (toliau – praktikos bazėje) studentams sudarytos sąlygos realioje aplinkoje atlikti mokomąją bendrosios slaugos praktiką, chirurginės slaugos profesinės veiklos praktiką, terapinės slaugos profesinės veiklos praktiką, būtinosios pagalbos ir intensyviosios slaugos profesinės veiklos praktiką, psichikos sveikatos slaugos profesinės veiklos praktiką, operacinės slaugytojo, kineziterapijos, ergoterapijos, grožio terapijos, biomedicinos mokslų praktikas.

Praktikos bazėje praktiką nuolat atlieka šių mokslų įstaigų slaugos, reabilitacijos ir biomedicinos studijų studentai:

 • Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto;
 • Klaipėdos valstybinės kolegijos sveikatos mokslų fakulteto;
 • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto;
 • Kauno kolegijos medicinos fakulteto;
 • Šiaulių valstybinės kolegijos sveikatos priežiūros fakulteto;
 • Vilniaus kolegijos sveikatos priežiūros fakulteto;
 • Utenos kolegijos sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos fakulteto.
Klaipėdos valstybinės kolegijos sveikatos mokslų fakulteto IV kurso baigiamosios slaugos praktikos studentai
Klaipėdos valstybinės kolegijos sveikatos mokslų fakulteto ERZAMUS mainų programos slaugos studijų studentai iš Turkijos

Praktikos kokybei didelę įtaką daro įstaigoje vyraujantis teigiamas mikroklimatas, santykiai su praktikos mokytoju, kolegomis ir kitais įstaigos darbuotojais. Tai padeda studentams geriau suprasti slaugos profesijai būdingas vertybines nuostatas, įstaigos veiklos normas, organizacijoje plėtojamas kultūros ir mikroklimato subtilybes. Todėl didelis dėmesys skiriamas tinkamam praktinio mokymo(si) proceso organizavimui, kad studentai aktyviai jame dalyvautų, kuo lengviau įsisavintų informaciją, kuo sėkmingiau formuotųsi jų gebėjimai ir įgūdžiai. Svarbu, kad praktikos metu studentas suvoktų sudėtingus socialinius santykius, išmoktų sėkmingai dirbti, pažinti skyriuje dirbančius sveikatos priežiūros darbuotojus ir bendradarbiautų su jais.

Praktikos bazėje vyrauja pagarbos, savarankiškų ir autonomiškų sprendimų priėmimo, pasirinkimo laisvės, asmeninės atsakomybės, poreikių tenkinimo galimybės. Slaugos studentus kuruoja profesionalūs slaugos specialistai, turintys nemažą slaugos patirtį, pakankamai žinių ir gebantys tas žinias tinkamai perduoti studentui. Viena pagrindinių užduočių yra palaikyti studentą ir formuoti teigiamą jo mokymosi patyrimą klinikinėje aplinkoje.

Direktoriaus pavaduotoja Andželika Zavackienė kartu su Klaipėdos valstybinės kolegijos sveikatos mokslų fakulteto IV kurso studentėmis

VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės (praktikos bazės) išskirtiniai bruožai:

 • praktinio mokymo metu įgyta patirtis prisideda prie studento asmeninio ir profesinio ugdymo bei tobulėjimo;
 • praktika yra suplanuota ir suderinta su mokymo įstaiga bei atitinka studijų reikalavimus;
 • praktika yra kontroliuojama ir kuruojama;
 • praktinio mokymo metu įgyta patirtis, susijusi su studento karjera, papildo teorines žinias, įgytas universitete ar kolegijoje paskaitų metu;
 • praktika grindžama santykiais ir ryšiais tarp mokymo įstaigos ir praktikos bazės;
 • praktika yra sėkmingiausia kuomet studentas, universitetas ar kolegija ir praktikos bazė dalinasi atsakomybe, siekiant įgyti vertingos patirties;
 • praktikos pabaigoje ji bus aptariama ir vertinama.

Siekiame, kad studentai praktikos metu būtų lygiaverčiais kolektyvo nariais, studentams pateikiami aiškiai suformuluoti praktikos uždaviniai, tarp studento ir praktikos bazės yra nuolatinis grįžtamasis ryšys. Studentas praktikos metu įgyja galimybę gauti informaciją apie karjeros galimybes ateityje ir dirbti profesionalioje aplinkoje, įgyja praktinių įgūdžių ir patirties, turi galimybę išbandyti save naujoje darbo aplinkoje, didėja pasitikėjimas savimi, atsiskleidžia studento įgūdžiai, gebėjimai ir talentai.

Klaipėdos valstybinės kolegijos sveikatos mokslų fakulteto IV kurso studentės, kuruojamos ortopedijos traumatologijos skyriaus vyresniosios slaugytojos Renatos Sėlenytės ir direktoriaus pavaduotojos Andželikos Zavackienės, ruošiasi atlikti žaizdos perrišimą
Klaipėdos valstybinės kolegijos sveikatos mokslų fakulteto IV kurso studentės įgyja praktinių įgūdžių ir patirties atliekant žaizdos perrišimą
Studentų pasitenkinimas praktika ir grįžtamasis ryšys mums labai svarbus. Mes galime įvertinti studento gebėjimus ir atsirinkti geriausius „kandidatus“ darbui ateityje, turime galimybę sulaukti iš studentų naujų idėjų ir sprendimų.
Klaipėdos valstybinės kolegijos sveikatos mokslų fakulteto IV kurso baigiamosios slaugos praktikos studentai
Klaipėdos valstybinės kolegijos sveikatos mokslų fakulteto IV kurso baigiamosios slaugos praktikos studentai

Kviečiame slaugos, reabilitacijos ir biomedicinos studijų studentus, atlikusius praktiką Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje, pareikšti savo nuomonę apie mūsų įstaigą, teikiamas slaugos paslaugas, bei karjeros galimybes.

Kontaktinis asmuo, atsakingas už slaugos, reabilitacijos (kineziterapijos ir ergoterapijos) ir biomedicinos studijų studentų praktiką:
Direktoriaus pavaduotoja Andželika Zavackienė
Tel. (8 46) 41 07 11
Mob. tel.: +370 685 16 805
El. paštas: andzelika.zavackiene@kal.lt


Laukiame Jūsų Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje – moderniausioje Klaipėdos krašto ligoninėje.
Mes visada stengiamės būti geriausi, bei galime Jums padėti įgyvendinti profesijos lūkesčius!

Atsiliepimai

Esu bendrosios slaugos studentė, mokausi Kauno kolegijoje. Nusprendus atlikti praktiką Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje, turėjau daug baimių. Tačiau, atvykus į Pilvo ir endoskopinės chirurgijos skyrių, visos abejonės ir baimės greit dingo. Tokių nuostabių, atsidavusių savo darbui slaugytojų dar nebuvau sutikusi. Įgijau begalo daug patirties, žinių, vertingų pamokų. Jaučiausi kolektyvo dalimi. Drąsiai galiu pasakyti, kad šiame skyriuje atlikta praktika, buvo pati geriausia ir naudingiausia!Noriu padėkoti visoms skyriaus slaugytojoms ir personalui, vyr. slaugytojai Sigitai Kazlauskienei bei Andželikai Zavackienei, už šiltą priėmimą ir įgytą naudingą patirtį!Linkiu kuo didžiausios sėkmės!

Su pagarba, Agnė Betingytė