Atšaukti vizitą pas gydytoją

Išankstinė pacientų registracija galima internetu svetainėje esveikata.lt

Skaidrumo atmintinė

Mieli kolegos,

Skaidrumas yra viena iš pagrindinių VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės vertybių. Puoselėdamas šią vertybę prisimink šiuos patarimus, leisiančius Tau elgtis užtikrintai ir profesionaliai:

  • atsisakyk bet kokių dovanų už savo darbą;
  • norinčiam atsidėkoti pasakyk, kad Tau užtenka šypsenos ir gero žodžio;
  • pasiūlyk teikiamas gėrybes atiduoti vargstančioms šeimoms, seneliams, neįgaliesiems ir t.t., taip pat išvenk nepatogių situacijų;
  • vadinamąsias „dovanas“, „atsidėkojimus“, „lauktuves“ ir pan. vertink kaip kyšį;
  • žinok, kad nusikaltimas yra ir pažadas, susitarimas, provokavimas, reikalavimas, siūlymas priimti kyšį ar tarpininkavimas;
  • apie paliktas „dovanas“ ar bandymus papirkti pranešk įstaigos vadovui ir/ar darbuotojui atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje;
  • skaidrumo klausimais konsultuokis su įstaigoje atsakingais už korupcijos prevenciją ir kontrolę;
  • skaidriu elgesiu rodyk pavyzdį kolegoms;
  • jei turi informacijos apie galimai neskaidrias veikas, pranešk įstaigos vadovui ir/ar asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę arba elektroniniu paštu netyliu@kal.lt, pasitikėjimo telefonu (8 46) 40 44 20. Anonimiškumą garantuojame.
Korupcijai - ne, sąžiningumui - taip!

VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės administracija

Šį tekstą taip pat galite parsisiųsti ir PDF formatu.