Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Skaidrumo atmintinė

Skaidrumo atmintinė

Mieli kolegos,

Skaidrumas yra viena iš pagrindinių VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės vertybių. Puoselėdamas šią vertybę prisimink šiuos patarimus, leisiančius Tau elgtis užtikrintai ir profesionaliai:

  • atsisakyk bet kokių dovanų už savo darbą;
  • norinčiam atsidėkoti pasakyk, kad Tau užtenka šypsenos ir gero žodžio;
  • pasiūlyk teikiamas gėrybes atiduoti vargstančioms šeimoms, seneliams, neįgaliesiems ir t.t., taip pat išvenk nepatogių situacijų;
  • vadinamąsias „dovanas“, „atsidėkojimus“, „lauktuves“ ir pan. vertink kaip kyšį;
  • žinok, kad nusikaltimas yra ir pažadas, susitarimas, provokavimas, reikalavimas, siūlymas priimti kyšį ar tarpininkavimas;
  • apie paliktas „dovanas“ ar bandymus papirkti pranešk įstaigos vadovui ir/ar darbuotojui atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje;
  • skaidrumo klausimais konsultuokis su įstaigoje atsakingais už korupcijos prevenciją ir kontrolę;
  • skaidriu elgesiu rodyk pavyzdį kolegoms;
  • jei turi informacijos apie galimai neskaidrias veikas, pranešk įstaigos vadovui ir/ar asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę arba elektroniniu paštu n[email protected], pasitikėjimo telefonu (8 46) 40 44 20. Anonimiškumą garantuojame.

VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės administracija

Šį tekstą taip pat galite parsisiųsti ir PDF formatu.

Grįžti į pradinį puslapį