Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Personalas

Milda Vitkauskaitė

Milda Vitkauskaitė

Vyresnioji slaugytoja

Vyresnioji reanimacijos – intensyvios terapijos slaugytoja.

Darbo funkcijos:

 • slaugos proceso valdymas skyriuje: slaugos proceso planavimas, palaikymas, vykdymas, veiklos tikrinimas ir vertinimas, slaugos proceso gerinimo ir veiksmingumo vertinimas;
 • slaugos kokybės rodiklių stebėsena – neatitikčių kokybės rodikliams registravimas, savalaikis informacijos perdavimas;
 • mokslu grįstų slaugos inovacijų ir naujovių diegimas skyriuje;
 • slaugos politikos įgyvendinimas skyriuje, vadovaujantis patvirtintu slaugos strategijos planu;
 • slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo organizavimas.

Išsilavinimas:

 • 2018-2019 m. Klaipėdos universitetas, įgytas slaugos magistro laipsnis;
 • 2003-2008 m. Klaipėdos universitetas, įgytas visuomenės sveikatos bakalauro laipsnis;
 • 1993-1996 m. Klaipėdos aukštesnioji medicinos mokykla, įgyta medicinos sesers specialybė.
 • Specializacija: 1999m. įgyta anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojos specializacija.

Darbo patirtis:

 • nuo 2008 m. iki dabar VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius, vyresnioji slaugytoja;
 • 2005 – 2008 m. VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius, anestezijos ir intensyviosios terapijos skyriaus slaugytoja;
 • 1996 -2005 m. VšĮ Kretingos ligoninė, Anesteziologijos reanimacijos skyrius, anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja.

Licencijos:

 • Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojos, išduota 2002-07-05
 • Bendrosios praktikos slaugytojos, išduota 2007-07-16

Kvalifikacijos kėlimas:

 • Mokslinė-praktinė konferencija “Infuzinė terapija perioperacinėje ir kritinių būklių medicinoje. Masyvus kraujavimas. Aktualieji urgentinių neurologinių būklių klausimai”, 2023 m. Kaunas
 • Mokslinė praktinė konferencija “Neurologijos ruduo Kaune”, 2023 m. Kaunas
 • Konferencija “Slaugos pokyčiai. Kur link judame?”, 2023m. Palanga.
 • Konferencija “Teisinė reguliacija anesteziologo reanimatologo darbe”, 2022 m. Kaunas
 • Mokslinė-praktinė konferencija “Slaugytojų konventas – 2022”, Kaunas
 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursai „Hemodialize gydomų pacientų slaugymo ypatumai“, 2018m. Klaipėda.
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Moters sveikata ir inkstai”, 2018 m. Klaipėda.
 • Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „2018 – Slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija: sveikata – žmogaus teisė”, 2018 m., Kaunas.
 • Konferencija „Naujos idėjos gerontopsichiatrijoje: pakeliui į pagyvenusių žmonių gerovę. Klaipėda, 2018“, 2018 m., Klaipėda.
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2018”, 2018 m., Klaipėda.
 • Seminaras „Saugus aseptinių procedūrų atlikimas”, 2017 m., Klaipėda.
 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursai „Lyderystė ir vadovavimo psichologija sėkmingai profesinei ir visuomeninei veiklai”, 2017 m., Klaipėda.
 • Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „2017 – Slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija tvariai sveikatos priežiūros sistemai”, 2017 m., Kaunas.
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2017”, 2017 m., Klaipėda.
 • Mokslinė praktinė konferencija „Žaizdų priežiūros praktika”, 2017 m., Kaunas.
 • Mokslinė praktinė konferencija „Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2017”, 2017 m., Vilnius.
 • Konferencija „Lietuvos chirurgų asociacijos metinė tarpdisciplininė konferencija“, 2017 m., Šiauliai.
 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursai „Vadybos pagrindai: organizacinės kultūros įtaka sveikatos priežiūros įstaigos veiklai“, 2017 m., Palanga.
 • Praktinio mokymo kursai „Šiuolaikinė specializuota reanimacinė pagalba“, 2009 m., Klaipėda.
 • Kauno universiteto mokymai LEMON „Slauga“ 120 val.

Įvertinimai ir pripažinimai:

 • Klaipėdos miesto mero padėkos raštas už gerą darbą, atsidavimą savo profesijai, nuoširdumą ir pagalbą pacientams.

Slaugos politikos vykdymas Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje:

Siekiant užtikrinti kokybiškas bei saugias slaugos paslaugas Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje, slaugytojos ir kitas slaugos procese dalyvaujantis personalas vykdo nuoseklią slaugos politiką, vadovaujantis VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus patvirtinta Slaugos strategija. Siekiant skyriuje įgyvendinti slaugos politiką, užtikrinami:

 • slaugos specialistų nuoseklūs slaugos veiksmai;
 • slaugos specialistų savalaikis informacijos perdavimas ir bendradarbiavimas: naktinės slaugytojų pamainos informacijos perdavimas naujai slaugytojų pamainai ir vyresniajai slaugytojai;
 • • skyriaus vedėjo, gydytojų, vyresniosios slaugytojos ir slaugytojų rytinis pasitarimas – aptariant psichinius, somatinius skyriaus pacientų būklės pasikeitimus bei tolimesnius gydymo ir slaugymo veiksmus.
 • slaugos proceso dokumentavimas: slaugos istorijos pildymas; intensyvios slaugos ir gydymo lapo pildymas; tyrimų ir gydytojo paskyrimų vykdymas bei gydytojų paskyrimo lapo pildymas;
 • paciento individualizuota slauga – slaugos planavimas individualiai kiekvienam pacientui, individualus slaugos priemonių parinkimas;
 • racionalus žmogiškųjų išteklių valdymas ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas bei tęstinumas;
 • paciento saugumas ir slaugos specialistų bei kito slaugos procese dalyvaujančio personalo pacientams teikiamų paslaugų kokybė: funkcinių lovų, lovų su šoninio pavertimo galimybe, antipragulinių čiužinių, vartymo įrenginio naudojimas vykdant pragulų profilaktiką;
 • pacientų maitinimo organizavimas ir kontrolė;
 • slaugytojų prioritetiniai veiksmai, esant būtinybei skubiai spręsti neatidėliojančias slaugos problemas bei atlikti nesuplanuotus slaugos veiksmus;
 • pacientų ir darbuotojų saugumas esant ūmiam (agresyviam) pacientui;
 • operuojamo paciento saugos kontrolė;
 • slaugos nepageidaujamų įvykių registracija;
 • infekcijų kontrolė;
 • slaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimas: kartą ketvirtyje, gamybinio susirinkimo metu kvalifikacijos kėlimo mokymų skyriuje vykdymas;
 • slaugos specialistų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymasis.