Atšaukti vizitą pas gydytoją

Išankstinė pacientų registracija galima internetu svetainėje esveikata.lt

Priėmimo skubios pagalbos skyrius

  • Priėmimas, konsultavimas ir esant būtinosios pagalbos indikacijoms hospitalizavimas visą parą.

Priėmimo skyriaus funkcijos:

  • pacientų priėmimas, konsultavimas ir esant būtinosios pagalbos indikacijoms hospitalizavimas visą parą;
  • išsamios informacijos suteikimas apie šioje ligoninėje teikiamas nemokamas būtinosios pagalbos paslaugas ir mokamas paslaugas bei jų įkainius;
  • pacientų supažindinimas su stacionarizavimo tvarka, gydymosi sąlygomis, teikiamomis paslaugomis. Pacientų supažindinimas su teisės aktais, reglamentuojančiais asmens teises ir laisves, bei teisių ir laisvių apribojimo teisiniais aspektais.

Svarbi informacija

Teritorinė ligonių kasa apmoka už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas tik apdraustiesiems. Būtinosios pagalbos paslaugos teikiamos ir apmokamos ligonių kasų, visiems Lietuvos Respublikos, Europos sąjungos piliečiams arba asmenims turintiems teisę nuolatinai gyventi Lietuvoje (toliau draudžiamieji). Todėl atvykstant į ligoninę stacionariniam gydymui, būtina pateikti reikalingus dokumentus.

Hospitalizacijos metu pacientas privalo turėti:

  • gimimo liudijimą (asmenims iki 16 metų), pasą arba asmens tapatybės kortelę;
  • galiojantį privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimą (ES piliečiams);
  • neįgaliems pacientams – neįgaliojo pažymėjimas;
  • esant būtinosios medicininės pagalbos indikacijoms, pacientai hospitalizuojami be siuntimo.

Nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, už suteiktas medicinos paslaugas (išskyrus būtinąją pagalbą) reikės mokėti į ligoninės kasą pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus asmens sveikatos priežiūros paslaugų įkainius.

Būtinos pagalbos teikimas, pacientų stacionarizavimas.

Skubi pagalba teikiama visą parą. Budi gydytojas psichiatras.

Patalpos suremontuotos ir įdiegta moderni, nauja medicinos įranga iš Europos Sąjungos fondo lėšų.

Priėmimo skubios pagalbos skyriaus galerija