Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Naujienos

Oksfordo universitete slaugytojai viešino Respublikinės Klaipėdos ligoninės vardą

Oksfordo universitete slaugytojai viešino Respublikinės Klaipėdos ligoninės vardą

Oksfordo universitete slaugytojai viešino Respublikinės Klaipėdos ligoninės vardą

2018 m. lapkričio 3 d. Oksfordo universitete, Jungtinėje Karalystėje, vyko slaugytojų tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija “Celebrating the Impact of Advanced Nursing Practice”.

Konferencijoje, kurią organizavo Oksfordo universitetas kartu su Oksfordo universitetinėmis ligoninėmis, buvo aptartos išplėstinės slaugos praktikos aktualijos, didelis dėmesys buvo skirtas slaugos praktikos gerinimui. Buvo pristatyta Anglijos sveikatos sistema, kuri susiduria su didžiuliu slaugytojų trūkumu ir aktualių slaugai atliekamų tyrimų poreikiais. Slaugytojai buvo pristatomi, kaip savarankiškai galintys priimti sprendimus ir lygiaverčiai komandos nariai. Oksforde savo žinias gilino bei viešino VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės vardą direktoriaus pavaduotoja (slaugai) Andželika Zavackienė bei dienos chirurgijos ir ambulatorinio skyriaus vyresnioji slaugytoja Lina Gedrimė. Jos pristatė bendrą tyrimą – stendinį pranešimą

“Occupational Prestige of Nursing in Lithuania“ apie slaugytojų profesijos prestižą Lietuvoje, Lina Gedrimė – stendinį pranešimą “Patients` information needs undergoing digestive tract surgery”, apie pacientų informacijos poreikį ruošiant pacientą operacijai. Ypatingai daug dėmesio sulaukė stendinis pranešimas apie slaugytojų profesijos prestižą.

Konferencijos atidarymo ceremonijoje Oxfordo univeritetinės ligoninės slaugos prof. Dickon Weir – Hughes visiems konferencijos dalyviams pristatė mus kaip viešnias iš Lietuvos bei pasidžiaugė, kad atvykome pasidalinti savo patirtimi.

Taip pat dalyvauta diskusijose apie besikeičiantį slaugytojo vaidmenį sveikatos priežiūros sistemos kontekste, naujų kompetencijų poreikį, slaugytojų indėlį į sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimą, apie slaugytojų įtraukimą į mokslinių tyrimų vykdymą bei įrodymais grįstos slaugos praktikos skatinimą.

Pažymėtina, kad plečiant ir stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą su slaugos mokslininkais ir praktikais skatina slaugytojus tobulėti, gilinti anglų kalbos žinias, reikšmingi viešinant Respublikinės Klaipėdos ligoninės vardą, keliant slaugos profesijos prestižą Lietuvoje.

Su svarbiausiais “Celebrating the Impact of Advanced Nursing Practice” konferencijos atstovais

Su svarbiausiais “Celebrating the Impact of Advanced Nursing Practice” konferencijos atstovais

Iš kairės; Oxfordo univeritetinės ligoninės slaugos prof. Dickon Weir – Hughes, Oxfordo universitetas (Didžioji Britanija), Andželika Zavackienė, VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pavaduotoja (slaugai), Sue Robertson, Oxfordo universiteto ligoninių biuro ir renginių vadovė (NHC Foundation Trust) (Didžioji Britanija), Lina Gedrimė, VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės dienos chirurgijos ir ambulatorinio skyriaus vyresnioji slaugytoja

 

Prie stendinio pranešimo “Occupational Prestige of Nursing in Lithuania“ Stendinis pranešimas “Occupational Prestige of Nursing in Lithuania“ sulaukė ypatingai daug dėmesio ir slaugytojų iš Jungtinės Karalystės klausimų Prie stendinio pranešimo “Patients` information needs undergoing digestive tract surgery”
Prie stendinio pranešimo “Occupational
Prestige of Nursing in Lithuania“ Iš kairės: Lina Gedrimė, VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės dienos chirurgijos ir ambulatorinio skyriaus vyresnioji slaugytoja ir Andželika Zavackienė, direktoriaus pavaduotoja (slaugai)
Stendinis pranešimas “Occupational Prestige of Nursing in Lithuania“ sulaukė ypatingai daug dėmesio ir slaugytojų iš Jungtinės Karalystės klausimų Prie stendinio pranešimo “Patients` information needs undergoing digestive tract surgery” Lina Gedrimė, VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės dienos chirurgijos ir ambulatorinio skyriaus vyresnioji slaugytoja

 

Užmegzti nauji ryšiai ir kontaktai, neįkainojama patirtis ir geros emocijos

Užmegzti nauji ryšiai ir kontaktai, neįkainojama patirtis ir geros emocijos

Iš kairės: Lina Gedrimė, VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės dienos chirurgijos ir ambulatorinio skyriaus vyresnioji slaugytoja, Ioana Spiru, Oksfordo universitetinės ligoninės anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja, Andželika Zavackienė, VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pavaduotoja (slaugai), dr. Aelita Skarbalienė, Klaipėdos universiteto lektorė

 

Oksfordo universitete slaugytojai viešino Respublikinės Klaipėdos ligoninės vardą
Iš kairės: Lina Gedrimė, VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės dienos chirurgijos ir ambulatorinio skyriaus vyresnioji slaugytoja, Ioana Spiru, Oksfordo universitetinės ligoninės anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja, Andželika Zavackienė, VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pavaduotoja (slaugai), dr. Aelita Skarbalienė, Klaipėdos universiteto lektorė

“Celebrating the Impact of Advanced Nursing Practice“ konferencijos pertraukos akimirkos

“Celebrating the Impact of Advanced Nursing Practice“ konferencijos pertraukos akimirkos

 

„Oksfordas po mūsų kojomis“

„Oksfordas po mūsų kojomis“

Iš kairės: Andželika Zavackienė, VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pavaduotoja (slaugai), dr. Aelita Skarbalienė, Klaipėdos universiteto lektorė, Lina Gedrimė, VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės dienos chirurgijos ir ambulatorinio skyriaus vyresnioji slaugytoja

 

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME DIREKTORIUI ROMALDUI SAKALAUSKUI UŽ SUTEIKTĄ GALIMYBĘ ATSTOVAUTI MŪSŲ ĮSTAIGĄ OKSFORDO UNIVERSITETE