Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Agnė Kuzmickaitė

Agnė Kuzmickaitė

Psichiatrijos filialo socialinė darbuotoja.

Darbo funkcijos:

 • surenka ir kaupia informaciją apie paciento socialines problemas ir aplinką;
 • sudaro individualų socialinės pagalbos pacientui planą;
 • numato konkrečias socialinės pagalbos pacientui priemones ir būdus;
 • reikalui esant, atstovauja paciento interesus institucijose;
 • organizuoja pacientų aprūpinimą reikiamomis priemonėmis už jų asmeninius pinigus;
 • organizuoja skyriuje, grupėje socialinį – terapinį užsiėmimą.

Teikia informaciją ir konsultuoja pacientą ir jo artimą aplinką:

 • apie įstatymus dėl socialinių garantijų;
 • apie paciento pareigas, teises ir galimybes konkrečiu atveju;
 • apie pacientui reikalingas pagalbos įstaigas ir padeda jas pasirinkti;
 • derina ir dalyvauja pervežant ligonius.
 • informuoja ir konsultuoja paciento artimuosius apie pagalbos poreikį ir priemones;
 • koordinuoja santykius su šeima, mokykla ir padeda spręsti iškilusius konfliktus;
 • konsultuojasi su kitų institucijų socialiniais darbuotojais.

Bendradarbiauja su institucijomis, kurios turi ryšį su įstaigomis:

 • vaikų teisėmis;
 • teisėtvarkos institucijomis;
 • su kitomis gydymo įstaigomis;
 • vaikų globos namais;
 • mokyklomis.
Grįžti į pradinį puslapį