Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Naujienos

Būsimiems specialistams – moderni praktikos bazė

Būsimiems specialistams – moderni praktikos bazė

Būsimiems specialistams - moderni praktikos bazė

Emocijos: daug metų partnerystę puoselėję Respublikinės Klaipėdos ligoninės ir Klaipėdos universiteto vadovai džiaugėsi, kad bendradarbiavimas bus dar glaudesnis. Vytauto Liaudanskio nuotr.

Viena moderniausių regiono gydymo įstaigų Respublikinė Klaipėdos ligoninė glaudžiau bendradarbiaus su Klaipėdos universitetu. Ji į savo komandą priims daugiau biomedicinos mokslų studentų. Suteikdama praktikos vietas, gydymo įstaiga ne tik prisidės prie jaunųjų specialistų ugdymo, bet ir jų žinias, naują požiūrį panaudos savo darbe.

Sveikatos mokslai lyderiauja

Respublikinė Klaipėdos ligoninė jau daug metų puoselėja partnerystę su Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslo fakultetu.

Biomedicinos mokslų srities – slaugos, ergoterapijos, kineziterapijos, biomedicinos inžinerijos, radiologijos, socialinio darbo programų – studentams gydymo įstaiga suteikia praktikos vietą ir sudaro sąlygas tobulinti praktinius įgūdžius modernioje bazėje.

Savo partnerystę, bendradarbiavimą Respublikinė Klaipėdos ligoninė ir Klaipėdos universitetas patvirtino sutartimi, kurią pasirašė įstaigų vadovai.

„Sveikatos mokslai Klaipėdos universitete ypač įsitvirtino pastaraisiais metais ir užima lyderiaujančias pozicijas. Planuojame juos vystyti. Be Respublikinės Klaipėdos ligoninės pagalbos, laboratorijų, modernių įrenginių mums tai daryti būtų sudėtinga. Džiaugiamės bendradarbiavimu ir dėkojame“, – tvirtino Klaipėdos universiteto rektorius prof. habil. dr. Eimutis Juzeliūnas.

Būsimiems specialistams - moderni praktikos bazė

Ceremonija: Respublikinės Klaipėdos ligoninės ir Klaipėdos universiteto bendradarbiavimo sutartį pasirašė E. Juzeliūnas ir R. Sakalauskas

Sveikatos mokslų fakulteto dekanas prof. dr. Artūras Razbadauskas atkreipė dėmesį, kad šiame fakultete mokosi beveik 1,5 tūkst. studentų. Jiems ypač svarbu įgyti praktikos.

„Respublikinės Klaipėdos ligoninės suteikiamos galimybės labai reikalingos. Be jų nieko negalėtume padaryti“, – teigė dekanas.

Naujas požiūris būtinas

Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktorius Romaldas Sakalauskas pabrėžė, kad bendradarbiavimas naudingas abiem pusėms.

„Studentai ateina, atsinešdami naujų žinių, nori jas pritaikyti praktikoje. Tereikia tiems norams duoti kelią ir išugdomi geri specialistai“, – tvirtino direktorius.

R.Sakalauskas atkreipė dėmesį, kad gydymo įstaigose diegiamos naujos technologijos, atsiranda naujas požiūris į ligų gydymą. Dėl to būtina praktikos ir mokslo simbiozė, reikalingas universiteto, jo dėstytojų potencialas, nuomonė vienu ar kitu klausimu.

„Bendros konferencijos, renginiai suteikia papildomų žinių tiek vienai, tiek kitai pusei. Gydymo įstaiga gali pasitikrinti, ar iš tikro eina teisingu keliu. Jauni specialistai atneša naujo mąstymo, požiūrio, padeda kurti naujus strateginius tikslus. Tikiu, kad šios sutarties šviesoje bus padaryta labai daug gerų darbų“, – akcentavo direktorius.

R.Sakalauskas džiaugėsi, kad universitetus pabaigę studentai noriai važiuoja dirbti į Klaipėdą. Specialistų trūkumo, su kuriuo susiduria kiti rajonai, nejaučiama.

Priima kaip lygiaverčius

Respublikinė Klaipėdos ligoninė išsiskiria diegiamomis medicinos bei slaugos naujovėmis. Įstaiga nuolat investuoja į efektyvų specialistų darbą ir pacientų sveikatą.

Būdama lydere inovacijų srityje, būsimus specialistus ligoninė tobulėti kviečia jaukioje atmosferoje. Atlikti praktikos į Respublikinę Klaipėdos ligoninę atėję studentai tampa lygiaverčiais komandos nariais.

Vyraujantis teigiamas mikroklimatas, santykiai su praktikos vadovu, kolegomis ir kitais įstaigos darbuotojais turi didelės įtakos praktikos kokybei.

Tai padeda studentams geriau suprasti jų profesijai būdingas vertybines nuostatas, įstaigos veiklos normas, organizacijoje plėtojamas kultūros ir komunikacijos subtilybes.

„Ypatingą dėmesį skiriame praktinio mokymo procesui organizuoti. Siekiame studentų aktyvumo, kritinio mąstymo ir gebėjimo atsirinkti esminę informaciją, būtiną konkrečiame darbe. Stengiamės, kad būsimieji specialistai praktikos metu suvoktų sudėtingus socialinius santykius sveikatos priežiūros sistemoje, gebėtų sėkmingai bendradarbiauti tarpdisciplininėje specialistų komandoje“, – tvirtino Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pavaduotoja Andželika Zavackienė.

Nuolat palaiko ryšį

Praktiką Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje atliekantys studentai pajaučia tikrą darbo pulsą.

Įstaigoje vyrauja pagarba kolegoms. Būsimieji specialistams suteikiama galimybė savarankiškai priimti sprendimus, suteikiama pasirinkimo laisvės, ugdoma asmeninė atsakomybė. Studentus kuruoja didelę patirtį slaugos, kineziterapijos, ergoterapijos ir kitose srityse turintys specialistai, kurie geba dalytis sukaupta informacija ir formuoti praktinius studentų įgūdžius.

Praktikos metu būsimieji specialistai gauna aiškiai suformuluotas užduotis, turi galimybę išbandyti save tikroje darbo aplinkoje. Taip didėja jų pasitikėjimas savimi, formuojasi įgūdžiai, gebėjimai bei atsiskleidžia talentai.

„Tarp studento ir praktikos bazės yra palaikomas nuolatinis grįžtamasis ryšys. Visada klausiame jų nuomonės apie praktiką, išklausome pasiūlymų ir pastabų. Studentai praktikos metu ir po jos turi galimybę gauti išsamią informaciją apie karjeros galimybes įstaigoje ir likti dirbti profesionalioje komandoje“, – pabrėžė A.Zavackienė.

 

Straipsnio autorius: Jolita Budrytė
Straipsnio šaltinis: dienraštis Klaipėda, 2016 m. rugsėjo 18 d.