Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Naujienos

DĖL KARŠČIAVIMO KLINIKOS KLAIPĖDOJE

DĖL KARŠČIAVIMO KLINIKOS KLAIPĖDOJE

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninės vadovybė apsvarstė Klaipėdos miesto Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžio metu pareikštą siūlymą organizuoti Klaipėdos mieste Karščiavimo kliniką (ASPĮ, teikiančią ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams).

Informuojame, jog nematome galimybės organizuoti šios paslaugos teikimo dėl šių aplinkybių:

–    neturime laisvų nenaudojamų patalpų, kurios atitiktų SAM 2020-03-23 įsakymu Nr.V-506 „Dėl ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) reikalavimus;

–    neturime laisvų gydytojų, bendrosios praktikos slaugytojų bei kitų darbuotojų suformuoti šias paslaugas teikiančioms komandoms pagal Aprašo reikalavimus;

–    nesame aprūpinti asmens apsaugos priemonėmis (toliau – AAP) centralizuota tvarka.

Atkreipiame dėmesį, jog mūsų įstaiga yra numatyta kaip rezervinė gydymo įstaiga, kuri teiks stacionarines diagnostikos ir gydymo paslaugas COVID-19 liga sergantiems pacientams, persipildžius pagrindinei ASPĮ – Klaipėdos universitetinei ligoninei (toliau – KUL). Tai anksčiau ar vėliau įvyks, todėl šiuo metu visi ligoninės ištekliai yra skiriami pasiruošimui teikti šias paslaugas: formuojamos budinčios specialistų pamainos, vykdomi darbuotojų mokymai, telkiama medicininė įranga, stengiamasi sudaryti minimalų AAP rezervą (visas priemones įsigyjame savo lėšomis).

Situacijai KUL esant įtemptai, šiandien gavome užklausimą dėl pasirengimo nukreipti darbui į KUL mūsų slaugytojų pamainas – labai tikėtina, jog to gali prireikti. Neabejotina, jog atsiradus COVID-19 liga sergančių pacientų srautui, dalis medikų neišvengs užkrato, turės gydytis arba izoliuotis.

Greta šio pasirengimo, mūsų įstaiga įprasta tvarka teikia daugiaprofilines gydymo paslaugas dėl būtinosios pagalbos ištisą parą. Pagal  pastarųjų dienų įvykius prognozuojame būtinosios pagalbos apimčių augimą dėl plintančio COVID-19 užkrato kitose Klaipėdos ligoninėse, kai dėl sergančių medikų uždaromi skyriai. Jau dabar papildomai teikiame skubią pagalbą oftalmologiniams pacientams, taip pat perėmėme skubios pagalbos teikimą chirurginiams pacientams iš Jūrininkų ligoninės, jai sustabdžius Abdominalinės chirurgijos skyriaus veiklą.

Primename, jog minėtas Aprašas aiškiai apibrėžia – jis privalomas savivaldybių administracijoms bei savivaldybės pavaldumo ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms ASPĮ (Aprašo 3.1 ir 3.2 punktai).

Todėl siūlymą mūsų ligoninei (kuris nuskambėjo kaip reikalavimas) organizuoti dar ir Karščiavimo kliniką, vertiname kaip nekorektišką ir įžvelgiame aiškų Klaipėdos savivaldybės administracijos norą savo prievolę išspręsti mūsų įstaigos ištekliais. Ši žinia, greit pasklidusi viešojoje erdvėje, sukėlė ir didelį ligoninės darbuotojų nepasitenkinimą, kurie ir be to pastaruoju metu patiria daug papildomo streso.

Kelia nusistebėjimą toks menkas organizacinis potencialas, jog Klaipėdos savivaldybėje esantys stambūs pirminės asmens sveikatos priežiūros centrai, karantino metu šeimos gydytojams dirbant nuotoliniu būdu ir sumažėjus pacientų srautams, neįstengia organizuoti tokios paslaugos, kuri iš esmės yra pirminio lygio. Turbūt vertėtų pasidomėti ir kūrybiškai .pasinaudoti gerąja patirtimi Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Kretingos savivaldybių, operatyviai įsteigusių Karščiavimo klinikas sau pavaldžiose PSPC.

Tad linkime dirbti išvien, prisidedant kiekvienam ir sprendžiant sau priskirtas funkcijas.