Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Naujienos

Įgyvendintas projektas Nr. VP3-2.1-SAM-05-V-01-002 “Diferencijuotos kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai skyriaus įkūrimas Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filiale”

Įgyvendintas projektas Nr. VP3-2.1-SAM-05-V-01-002 “Diferencijuotos kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai skyriaus įkūrimas Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filiale”

Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto “Viešųjų paslaugų kokybė ir preinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra” įgyvendinimo priemonę “Diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai įkūrimas“.

Projektas finansuojamas pagal Projekto finansavimo ir administravimo sutartį, pasirašytą tarp VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir LR sveikatos apsaugos ministerijos.

Projekto vertė – 2 022 372,91  Lt;  finansavimo šaltiniai :  85 proc. – iki 1 719 016,97  Lt – ES struktūrinių fondų lėšos;  15 proc. – iki 303 355,94 Lt –Valstybės biudžeto lėšos.

Projekto pradžia – 2009 m. spalio  30 d.
Projekto pabaiga – 2012 m. rugsėjo 30 d.

Projekto tikslas – pagerinti paslaugų prieinamumą ir kokybę ligoninėje, teikti įvairiapusiškas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas įkuriant diferencijuotą kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centrą.

Projekto tikslinė grupė – vaikai ir paaugliai, turintys  psichikos sutrikimų, bei jų šeimos nariai, kuriems teikiamos mobilios paslaugos.

Šiam tikslui pasiekti kuriamas diferencijuotas kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai  specializuotas 20 lovų skyrius. Diferencijuotas kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai  skyrius įkurtas Psichiatrijos filialo pastatų komplekso Bokštų g.6 I  aukšto patalpose.Atlikus patalpų pilną kapitalinį remontą,  įrengtos vienvietės-dvivietės palatos, procedūrinis kabinetas, modernus slaugytojų postas, bendravimo su šeimomis ir socialiniais darbuotojais patalpa, biblioteka ir kompiuterių – mokymosi salė, sporto salė su modernia įranga, užimtumui ir poilsiui skirta salė,  valgykla ir kt. Įsigyta nauja moderni įranga, kuri užtikrins ligų diagnozavimo ir gydymo  kokybę. Mobilių paslaugų teikimui šeimoms namuose įsigytas lengvasis automobilis.

Nauja moderni įranga, sudaryta jauki  artimesnė namams aplinka leis pacientams gerai jaustis, o platus gydymo ir diagnostikos priemonių spektras užtikrins pacientams labiausiai atitinkančią jo poreikus medicininę pagalbą.