Papildomas menu

Registratūra

(8 46) 470 000

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

(8 46) 410 695

Naujienos

Įgyvendintas projektas Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-084 “Dienos chirurgijos paslaugų plėtra VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje”

Įgyvendintas projektas Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-084 “Dienos chirurgijos paslaugų plėtra VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje”

Projektas Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-084 “Dienos chirurgijos paslaugų plėtra VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje” vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto “Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra” VP3-2.1-SAM-10-V priemonę “Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“.

Projekto vertė 6 914 437,00 Lt. (šeši milijonai devyni šimtai keturiolika tūkstančių, keturi šimtai trisdešimt septyni litai), finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos skirtus biudžeto asignavimus.

Projekto tikslas – optimizuoti VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą, užtikrinti dienos chirurgijos paslaugų plėtrą, kokybę ir saugumą.

Pagrindinis projekto uždavinys – pagerinti VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje teikiamų dienos chirurgijos paslaugų prieinamumą ir infrastruktūrą.

Uždaviniams pasiekti vykdomos šios projekto veiklos:

  • dalies VšĮ Respublikinei Klaipėdos ligoninei priklausančių patalpų (Bokštų g. 6, Klaipėda) kapitalinis remontas pritaikant dienos chirurgijos paslaugų teikimui;
  • medicininės įrangos, skirtos VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės dienos chirurgijos skyriui, įsigijimas, 1 rinkinys.

Projekto pradžia – 2011 m. kovo mėn.
Projekto pabaiga – 2014 m. gruodžio 31 d.

Projekto esmė: Projektu siekiama pagerinti VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės teikiamų dienos chirurgijos paslaugų prieinamumą ir infrastruktūrą, kapitaliai remontuojant dalį VšĮ Respublikinei Klaipėdos ligoninei priklausančių patalpų, esančių Bokštų g. 6, Klaipėdoje, ir įkuriant atskirą dienos chirurgijos skyrių. Projekto metu taip pat numatoma įsigyti modernią medicininę įrangą dienos chirurgijos paslaugoms teikti.