Papildomas menu

Registratūra

(8 700) 500 11

Darbo dienomis
7.30-15.30 val.

Skubi pagalba

8 46 41 06 95

Naujienos

Įgyvendintas projektas Nr. VP3-2.14-SAM-02-V01-009 “Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje”

Įgyvendintas projektas Nr. VP3-2.14-SAM-02-V01-009 “Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje”

Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonę “Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas”.

Projekto vertė 4 413 867,43 Lt.

Finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos skirtus biudžeto asignavimus.

Projekto tikslas – Prisidėti prie gyventojų mirtingumo ir neįgalumo nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių mažinimo Vakarų Lietuvos regione.

Pagrindinis projekto uždavinys – Modernizuoti VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Priėmimo, Ortopedijos – traumatologijos skyrių ir operacinės patalpų infrastruktūrą.

Uždaviniams pasiekti vykdomos šios projekto veiklos:

  1. RKL Priėmimo, Ortopedijos – traumatologijos skyrių ir operacinės patalpų, esančių adresu S. Nėries g. 3, Klaipėda, rekonstravimas;
  2. Medicininės įrangos ir medicininių baldų, skirtų RKL Priėmimo, Ortopedijos – traumatologijos skyriams ir operacinės patalpoms, įsigijimas;

Projekto pradžia – 2009 m. lapkričio 26 d.;
Projekto pabaiga – 2013 m. sausio 31 d.